Home / ТЕЛЕВИЗИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГУУД
ТЕЛЕВИЗИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГУУД
2022-10-25

Улаанбаатар хотын өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүдийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага

Орон нутгийн өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүдийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага

Улаанбаатар хотын арилжааны телевизүүдийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага

 

Орон нутгийн арилжааны телевизүүдийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага