Home / РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ГАЗРЫН ДАХИН ДАМЖУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ
РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ГАЗРЫН ДАХИН ДАМЖУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ
2022-11-07

Тусгай зөвшөөрөл эзэмжигч

Үйлчилгээний    нэр

Тусгай зөвшөөрлийн ангилал

Хамрах хүрээ

ҮЭ-ийн холбогдох утас

Компанийн хаяг

  Улаанбаатар хот

1

"Радио телевизийн үндэсний сүлжээ" УТҮГ

DVB-T2


Радио, телевизийн газрын дахин дамжуулах сүлжээ, дэд бүтэц байгуулах, эзэмших, ашиглах

Монгол улс

75112020    99900362

Баянгол дүүрэг 17 дугаар хороо Амарсанаагийн гудамж, Өөрийн байр