Home / Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын (ITU-R) радиогийн...
Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын (ITU-R) радиогийн сектороос TDD технологид хуваариласан цараа
2022-05-29