Home / Нисгэгчгүй онгоцны системийн аюулгүй ажиллгаанд зориулсан радио...
Нисгэгчгүй онгоцны системийн аюулгүй ажиллгаанд зориулсан радио давтамжийн спектрийн шаардлага, техникийн үзүүлэлтүүд, зохицуулалтын тухай
2022-05-29