Home / Үнэ тарифын талаарх тогтоол, шийдвэрийн мэдээлэл
Үнэ тарифын талаарх тогтоол, шийдвэрийн мэдээлэл
2022-09-20

Үнэ тарифын талаарх тогтоол, шийдвэрийн мэдээлэл

 

Тогтоол №

Гарчиг

Огноо

Файл

23

Цахилгаан холбооны үйлчилгээ эрхлэгчид хоорондын харилцан холболтын орлого хуваарилах зарчим

2011.04.14

Татах

18

Харилцаа холбооны үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлал

2017.04.28

Татах

Давамгайлагчын үнэ тариф тогтоосон тухай

 06

Мобиком корпораци ХХК-ийн багцын ярианы секундийн алхмын тарифын доод хязгаар

2013.01.01

Татах

 55

Монгол шуудан ТӨХК -ийн дотоод шуудангийн энгийн илгээлтын үндсэн үйлчилгээний тарифын дээд, доод хязгаар

2013.09.20

Татах

01

Үүрэн телефон холбооны үйлчилгээний стандарт үнэ тарифын доод хязгаар

2016.02.05

Татах

08

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Суурин өргөн зурвасын интернэтийн зориулалтаар хот хоорондын сувгийг интернэт урсгалын хамт түрээслэх үйлчилгээний дээд хязгаар

2016.03.25

Татах

34

Үүрэн телефон холбооны үйлчилгээний зах зээлд давамгайлагч үйлчилгээ эрхлэгчийн “Үүрэн холбооны багцын үйлчилгээний тодорхойлолт, багцын үйлчилгээний үнэ тариф”

2017.07.28

Татах

29

Жемнет ХХК-ийн “Дотоодод борлуулах интернэтийн урсгалын бөөний үйлчилгээний доод үнэ”

2018.07.19

Татах

14

Телевиз радиогийн олон сувгийн үйлчилгээг хиймэл дагуулаар дамжуулах үйлчилгээний зах зээлд давамгай байдалтай үйлчилгээ эрхлэгч Ддэш ТВ ХХК -ийн  “Эцсийн хэрэглэгчид санал болгох үндсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тарифын доод хязгаар”

2020.02.28

Татах

51

Монгол шуудан ХХК-ийн  нэр бүхий үйлчилгээний үнэ тарифын дээд доод хязгаар

2021.08.31

Татах