Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Хууль, журам
Хууль, журам
2022-05-03
 • Гүйцэтгэл нь дууссан болон боловсруулалтыг зогсоосон төслүүд >>>

  Санал авах төслийн нэр

  Эхлэх огноо

  Дуусах огноо

  Радио давтамжийн 3400-3600 МГЦ-ийн  зурвасын зохицуулалт, техникийн нөхцөл шаардлага

  2017/04/03

  2017/04/15

  Радио давтамжийн 2 500-2 690 МГЦ-ийн зурвасын зохицуулалт

  2016/11/04

  2016/11/30

  Радио давтамжийн 2300-2400 мгц-ийн зурвасын зохицуулалт, техникийн нөхцөл шаардлага

  2016/09/19

  2016/10/03

  “MNS 5473:2005 Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээний тооцооны арга стандарт"-ыг шинэчлэн боловсруулах

  2016/09/08

  2016/10/20

  “Мэдээлэл холбооны сүлжээний худаг, сувагчлалын байгууламжийн стандарт” шинээр боловсруулах

  2016/09/08

  2016/10/20

  “Программ хангамжийн шалгалт, бататгалын стандарт” шинээр боловсруулах

  2016/09/08

  2016/10/20

  ”Эрчим хүчний шугамын баганыг ашиглан холбооны шилэн кабелийн суурилуулалт хийх стандарт” шинээр боловсруулах

  2016/09/01

  2016/10/20

  ”MNS 4908:2000 Техникийн зураг. Телефон сүлжээний зургийн тэмдэглэгээ, түүний хэмжээ стандарт”-ыг шинэчлэн боловсруулах

  2016/08/23

  2016/10/01

  “Мэдээлэл Холбооны зай тэжээл, нөөц тэжээл болон кабелийн уурхайн өрөөний стандарт” шинээр боловсруулах

  2016/08/23

  2016/10/01

  “MNS 6285:2011 Төрийн үйлчилгээний вэб сайтад тавигдах шаардлага”-ыг шинэчлэн боловсруулах

  2016/08/23

  2016/10/01

  “Телевиз, сувгийн дуу, дүрсийн дохионы техникийн үзүүлэлтүүдийг хэмжих аргачлал” гарын авлага шинээр боловсруулах

  2016/08/23

  2016/10/01

  Радио өргөн нэвтрүүлгийн аналог системийг тоон технологид шилжүүлэхэд баримтлах зохицуулалт төсөл

  2016/05/13

  2016/06/13

  “Телевизийн үгэн /урсдаг/ мэдээллийн форматад тавигдах шаардлага” стандарт төсөл

  2016/04/25

  2016/05/09

  “Оффис болон үйлдвэрийн зориулалттай барилгын мэдээлэл холбооны дэд бүтцэд тавигдах угсралтын болон норматив шаардлага” төсөл Файл 1, Файл 2

  2016/04/21

  2016/05/09

  Томоохон арга хэмжээний үед радио давтамжийн зохицуулалт хийх, хяналт тавих журам төсөл

  2016/04/15

  2016/05/15

  Зохицуулалтын баримт бичгийг сайжруулахад та санал аа өгнө үү. Төслийн файлуудыг татаж авна уу

  2016/03/28

  2016/04/19

  Үүрэн холбооны цамхагт байрлах радио давтамжуудын хуваарилалт, хязгаарлалтын хэмжээ, илүүдэл мужийн цацаргалтуудыг хэмжих аргууд

  2016/03/22

  2016/04/25

  "LTE, LTE-А дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийн  техникийн нөхцөл шаардлага" стандартын төсөл

  2016/03/22

  2016/04/25

  “Цахим худалдааны хүргэлтийн стандарт”стандартын төсөл

  2016/03/22

  2016/04/25

  "Орон сууцны зориулалттай барилгын дотор мэдээлэл холбооны дэд бүтэц байгуулах техникийн шаардлага" стандартын төсөл

  • 2.2.or.suuts.ICT.suuril. stand.16.02.26
  • 2.3.or.suuts. ICT.tuluvluh stand.16.01.28

  2016/03/22

  2016/04/04

  Орон сууцны хотхоны мэдээлэл холбооны дэд бүтцэд тавигдах техникийн нөхцөл шаардлага ерөнхий шаардлага

  2016/03/16

  2016/04/04

  Оффис болон үйлдвэрийн зориулалттай барилгын мэдээлэл холбооны дэд бүтцэд тавигдах угсралтын болон норматив шаардлага

  2016/03/16

  2016/04/04

  Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны зах зээлд зүй ёсны монополь болон давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг тогтоох аргачлалын төсөл

  2016/3/7

  2016/3/14

  Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага

  2016/1/28

  2016/2/5

  Орон сууцны хотхоны мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний дэд бүтцийн төлөвлөлт. ерөнхий шаардлага файл1, файл2

  2016/1/22

  2016/2/5

  “Радиогийн студийн тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага /mns 5591-2:2006 шинэчлэх/ стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ”

  2015/12/14

  2015/12/25

  “Телевизийн үгэн /урсдаг/ болон дүрст мэдээллийн форматад тавигдах шаардлага” стандарт

  2015/12/14

  2015/12/25

  Орон сууцны барилгын зураг төсөлд мэдээлэл, холбооны суурин  сүлжээний кабель шугамын байгууламж суурилуулах орон зайг төлөвлөх ерөнхий шаардлага файл1, файл2, файл3

  2015/12/14

  2016/2/5

   

  Орон сууцны барилгын дотор  мэдээлэл, холбооны суурин  сүлжээ байгуулах зураг төсөл боловсруулах , суурилуулалт хийх. ерөнхий шаардлага файл1, файл2, файл3

  2015/12/14

  2016/2/5

  Үүрэн холбооны антен, фидерийн байгууламжинд ажиллах аюулгүй ажиллагааны стандарт файл1, файл2

  2015/12/14

  2016/2/5

  Цахилгаан холбоо, радио нэвтрүүлэг, телевизийн байгууламж болон тоног төхөөрөмжийн монтажийн талаарх барилга-технологийн нормууд

  2015/12/14

  2015/12/25

  Шуудангийн цахим худалдааны стандарт

  2015/12/14

  2015/12/25

  Телевизийн нэвтрүүлэгт насны ангилал тогтоох,таних тэмдэг, тэмдэглэгээ ашиглах шаардлага

  2015/12/14

  2015/12/25

  Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрний байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах  ерөнхий  шаардлага

  2015/12/14

  2015/12/25

  Орон сууцны барилгын зураг төсөлд мэдээлэл, холбооны суурин  сүлжээний кабел шугамын байгууламж суурилуулах орон зайг төлөвлөх ерөнхий шаардлага файл1файл2

  2015/12/14

  2015/12/25

  Монгол улсын нутаг дэвсгэрт сонирхогчийн радио станц ашиглах эрхийн бичиг олгох журам

  2015/12/09

  2015/12/25

  Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний чанарыг хянах журам

  2015/12/07

  2015/12/25

  Монгол улсад дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны (ДҮХХ) системийг нэвтрүүлэхэд баримтлах зохицуулалтын чиглэл төсөл

  2015/12/07

  2015/12/25

  Зохицуулалтын баримт бичгүүдийн чанарын талаар санал асуулга

  2015/09/07

  2015/10/15

  Харилцаа холбооны салбарын үйлчилгээний тарифын үндэслэлийг хянах журам төсөл

  2015/09/28

  2015/10/28

  "Тусгай зөвшөөрлийг өрсөлдүүлэн шалгаруулж олгох журам" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

  "Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

  "Machine-to-machine (M2M) буюу төхөөрөмжнөөс төхөөрөмжид хандах, хянах, удирдахтай холбоотой үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага" төсөл

  2015/05/28

  2015/06/05

  "Монгол Улсын харилцаа холбооны зах зээлд үүрэн холбооны сүлжээний виртуал оператор (MVNO) нэвтрүүлэх талаарх судалгаа, зохицуулалтын чиглэл" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

  "Шуудангийн илгээмжийн бүртгэл, хяналтын хугацааны чанарыг хянах журам" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

  "Үүрэн холбооны дугаартайгаа шилжих үйлчилгээний ерөнхий журам" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

  Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах алхам

   

Та саналаа бичгээр эсвэл info@crc.gov.mn хаягаар өгч болно. Харилцах утас: 304258, 1800-1858

 

     

Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам

2024.07.17

2024.08.15

“Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам"-д оруулах нэмэлт, өөрчлөлт

2024.07.16

2024.08.15

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9.1.11-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг дараах байдлаар шинэчлэн батлахаар санал авч байна

2024.07.02

2024.08.09

Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх, хяналт тавих, радио, телевизийг бүртгэх, бүртгэхээс татгалзах журам

2024.01.22

2024.02.22

Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам

2024.01.22

2024.02.22

“Телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2023.04.17

2023.05.17

Шуудангийн харилцан холболтын журам

2022.12.22

2023.01.22

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9.1.11-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг дараах байдлаар шинэчлэн батлахаар санал авч байна.

2022.11.14

2022.12.14

Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалт, үйлчилгээг бүртгэхтэй холбогдсон журам

2022.11.01

2022.12.01

Мэдээллийн сүлжээ ашиглах, үйлчилгээ эрхлэх зохицуулалтын журам

2022.10.20

2022.11.20

“Телевизийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага”-д нэмэлт оруулах тухай

2022.10.21

2022.11.25

“Телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам”-ын холбогдох заалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2022.10.21

2022.11.25

"Дотоодын хэрэглээний холбооны сүлжээнд зохицуулалт хийх журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2022.10.21

2022.11.21

Харилцаа холбооны зах зээлд шударга өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх журам

2022.10.21

2022.11.21

Үндэсний нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийн нийтлэг журмын төсөл

2022.09.16

2022.10.16

Тоон гарын үсгийн гэрчилгээний мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах, хадгалах журмын төсөл

2022.09.16

2022.10.16

Бүртгэлийн үйл ажиллагаа явуулах журмын төсөл

2022.09.16

2022.10.16

РАДИО ДАВТАМЖИЙН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

2022.08.10

2022.09.10

"Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын журам" -ын холбогдох заалтуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөлд санал авч байна /Энэхүү журамд санал авах хугацаа 2022 оны 9-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл сунгасан болно/

2022.05.20

2022.09.01

Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалт, үйлчилгээ, бүртгэлийн журам (нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл)
Тоон контентын үйлчилгээний зохицуулалтын журам (төсөл)

2021.09.01

2021.10.01

Хүүхдийг зохисгүй агуулгаас хамгаалах радио, телевизийн хөтөлбөрийн дүрэм
СУДАЛГАА - Хүүхэд залуусын сэтгэхүйд сөргөөр нөлөөлөх хүчин зүйлс

2021.08.13

2021.09.13

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний зах зээлд шударгаар өрсөлдөх нөхцөл бүрдүүлэх, зах зээлийн хэт төвлөрөл үүсэхээс сэргийлэх журам (төсөл)
Санал ирүүлэх маягт 

Журмын төсөлд ирсэн саналын нэгтгэл

2021.07.23

2021.09.10

Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах

2021.04.06

2021.05.06

Интернэтээр дамжуулах контентын үйлчилгээний зохицуулалтын журам

2021.01.28

2021.02.28

Тусгай зөвшөөрөлгүйгээр эрхлэх харилцаа холбооны үйлдвэрлэл, ашиглалт, үйлчилгээг бүртгэх журам

2020-12-03

2021-01-03

Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам (Журмын төсөл)

Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам (хавсралт)

2020-11-01

2020-11-30

Радио, телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам ( төсөл)

2020-10-9

2020-11-19

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын журам ( төсөл)

Журмын төсөлд ирсэн саналууд

2020-08-18

2020-09-18

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн журам журмын төсөлд санал авч байна

2020-08-13

2020-09-13

Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам

2020-07-24

2020-08-25

"РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ НЭВТРҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ"-ын төсөлд санал авч байна.

2020-07-24

2020-08-24

Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэх санал авах тухай

2020-06-15

2020-07-15

Харилцаа холбооны зах зээлд шударга өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх зохицуулалтын ерөнхий журам

Харилцаа холбооны тухай хуульд 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар оруулсан өөрчлөлтийн хүрээнд
Тус хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.6 дахь хэсэгт заасны дагуу “9.1.6. харилцаа холбооны зах зээлд шударга өрсөлдөх нөхцөл бүрдүүлэхтэй холбогдсон журам батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;”

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос журмын төслийг боловсруулаад байна.

Иймд та бүхэн журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.

Журмын төсөлд өгөх саналыг 2020 оны 6-р сарын 26-ны өдрийг хүртэл хугацаанд бичгээр болон цахим хаягаар info@crc.gov.mn munkhtulga@crc.gov.mn хаягаар хүлээн авна.

2020-05-29

2020-06-29

Радио холбооны сүлжээ сарниулах тоног төхөөрөмж ашиглах журам

Дээрх баримт бичгийн төсөлтэй дараах холбоосоор орж танилцан, холбогдох саналаа battulga@crc.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

2020-05-25

2020-06-25

Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам

2020-04-29

2020-05-29

"Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам"-ын төсөлд санал авч байна.

Журмын төсөлд өгөх саналыг 2020 оны 5-р сарын 20-ны өдрийг хүртэл хугацаанд бичгээр болон info@crc.gov.mn цахим хаягаар хүлээн авна.

2020-04-20

2020-05-20

Дотоодын хэрэглээний холбооны сүлжээнд зохицуулалт хийх журам

2020-04-17

2020-05-17

“ЦАХИМ ОРЧИН АШИГЛАН СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА ЯВУУЛАХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.

Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр батлагдсан.

Тус хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.9 дахь хэсэгт заасны дагуу “ЦАХИМ ОРЧИН АШИГЛАН СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА ЯВУУЛАХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ыг Цагдаагийн төв байгууллага, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны саналыг үндэслэн Сонгуулийн ерөнхий хороо хамтран баталж, мөрдүүлнэ.

Иймд та бүхэн журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.

Журмын төсөлд өгөх саналыг 2020 оны 3-р сарын 18-ны өдрийг хүртэл хугацаанд бичгээр болон info@crc.gov.mn цахим хаягаар хүлээн авна.

2020-02-17

2020-03-18

“РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ НЭВТРҮҮЛЭХ,ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.   

Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр батлагдсан. Тус хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.20 дахь хэсэгт заасны дагуу “РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ НЭВТРҮҮЛЭХ,ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ыг Сонгуулийн Ерөнхий хороо, Харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтран батална. Та бүхэн Радио,телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх, хяналт тавих журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.

Журмын төсөлд өгөх саналыг 2020 оны 3-р сарын 16-ны өдрийг хүртэл хугацаанд бичгээр болон цахим хаягаар info@crc.gov.mn хаягаар хүлээн авна.

2020-02-14

2020-03-16

Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид баталгаажуулалт хийх төлбөрийн хэмжээ журмын төсөлд санал авч байна 

Уг баримт бичгээр Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9.1.3, Радио долгионы тухай хуулийн 20.3, Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 14.3, MNS ISO/IEC 17067:2014 “Тохирлын үнэлгээ-Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын үндсэн асуудал ба бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын схемийн заавар” стандарт, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны 29 дүгээр тогтоолоор баталсан Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн загварыг баталгаажуулах журмыг тус тус үндэслэн Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид баталгаажуулалт хийх төлбөрийн хэмжээг тогтооно.

Дээрх баримт бичгийн төсөлтэй дараах холбоосоор орж танилцан, холбогдох саналаа tuyajargal@crc.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

2020-01-22

2020-02-22

Дотоодын хэрэглээний шуудангийн журам

2020-01-22

2020-02-22

Домэйн нэрийг бүртгэх, ашиглах журам

2020-01-03

2020-02-03

Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг олгох, эрхийн бичгийн хугацаа, хугацааг сунгах, шилжүүлэх, хүчингүй болгох журам”-ын төсөлд санал авахаар байршуулж байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцаад саналаа gerelt@crc.gov.mn цахим хаягаар болон Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд албан бичгээр 2020 оны 1 дүгээр сарын 12-ны дотор бичгээр ирүүлнэ үү.

2019-12-12

2020-01-12

“Радио төхөөрөмж ажиллуулах, үйл ажиллагааг нь зогсоох, хориглох журам”-ын төсөл Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцаад саналаа boldbat@crc.gov.mn цахим хаягаар болон Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд албан бичгээр 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны дотор бичгээр ирүүлнэ үү.

2019-11-18

2019-12-18

Чанарын гарын авлага_төсөл

2019-10-16

2019-11-16

ЧТЖ001_Баримт бичгийн хяналтын журам_төсөл

2019-10-16

2019-11-16

ЧТЖ002_Бүртгэл хөтлөх, нэвтрэх, хадгалах, устгах журам_төсөл

2019-10-16

2019-11-16

ЧТЖ003_Дотоод аудит, хяналт мониторингийн журам_төсөл

2019-10-16

2019-11-16

ЧТЖ004_Удирдлагын дүн шинжилгээ хийх журам_төсөл

2019-10-16

2019-11-16

ЧТЖ006_Баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгох, хадгалах, хугацаа сунгах, цуцлах журам_төсөл

2019-10-16

2019-11-16

ЧТЖ007_Баталгаажуулалтын явцад олж авсан мэдээллийн нууцлаг байдлыг хадгалах журам_төсөл

2019-10-16

2019-11-16

ЧТЖ008_Баталгаажуулалтын үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан өргөдөл, гомдол, маргаан шийдвэрлэх журам_төсөл

2019-10-16

2019-11-16

ЧТЖ009_Үл тохирлыг шийдвэрлэх болон аливаа залруулах , сэргийлэх талаар авсан арга хэмжээний үр нөлөөг хангах журам_төсөл

2019-10-16

2019-11-16

ЧТЖ010_Хүлээн зөвшөөрсөн хавсран гүйцэтгэгчийн ур чадварыг үнэлж бүртгэх, хамтран ажиллах, ажиглалт хийх журам_төсөл

2019-10-16

2019-11-16

ЧТЖ011_Мэдээлэл, харилцаа холбооны баталгаажсан тоног төхөөрөмжид тохирлын тэмдэг олгох журам_төсөл

2019-10-16

2019-11-16

ШУУДАНГИЙН ХАРИЛЦАН ХОЛБОЛТЫН ЖУРАМ

2019-09-24

2019-10-24

Цахилгаан холбооны сүлжээний дугаар олгох журам

2019-08-21

2019-09-21

Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн загварыг баталгаажуулах журам

2019-03-15

2019-04-15

Хиймэл дагуулын холбооны радио давтамжийн хуваарилалт, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл шаардлага

2019-02-21

2019-03-11

 

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах алхам

Хаяг: Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
Метро бизнес төв А-блок 5 давхар
Д.Сүхбаатарын гудамж-13
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 14201-0033
Утас
: +976-11-304258, 1800-1858

Цахим хаяг: info@crc.gov.mn