Home / HAPS системийн радио давтамжийн хэрэглээ, хөгжлийн тухай...
HAPS системийн радио давтамжийн хэрэглээ, хөгжлийн тухай судалгааны тайлан
2022-05-29