Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Аргачлал, гарын авлага, зөвлөмжийн төсөлд саналаа өгнө...
Аргачлал, гарын авлага, зөвлөмжийн төсөлд саналаа өгнө үү
2022-04-24
 • Гүйцэтгэл нь дууссан болон боловсруулалтыг зогсоосон төслүүд >

  Санал авах төслийн нэр

  Эхлэх огноо

  Дуусах огноо

  Радио давтамжийн 3400-3600 МГЦ-ийн  зурвасын зохицуулалт, техникийн нөхцөл шаардлага

  2017/04/03

  2017/04/15

  Радио давтамжийн 2 500-2 690 МГЦ-ийн зурвасын зохицуулалт

  2016/11/04

  2016/11/30

  Радио давтамжийн 2300-2400 мгц-ийн зурвасын зохицуулалт, техникийн нөхцөл шаардлага

  2016/09/19

  2016/10/03

  “MNS 5473:2005 Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээний тооцооны арга стандарт"-ыг шинэчлэн боловсруулах

  2016/09/08

  2016/10/20

  “Мэдээлэл холбооны сүлжээний худаг, сувагчлалын байгууламжийн стандарт” шинээр боловсруулах

  2016/09/08

  2016/10/20

  “Программ хангамжийн шалгалт, бататгалын стандарт” шинээр боловсруулах

  2016/09/08

  2016/10/20

  ”Эрчим хүчний шугамын баганыг ашиглан холбооны шилэн кабелийн суурилуулалт хийх стандарт” шинээр боловсруулах

  2016/09/01

  2016/10/20

  ”MNS 4908:2000 Техникийн зураг. Телефон сүлжээний зургийн тэмдэглэгээ, түүний хэмжээ стандарт”-ыг шинэчлэн боловсруулах

  2016/08/23

  2016/10/01

  “Мэдээлэл Холбооны зай тэжээл, нөөц тэжээл болон кабелийн уурхайн өрөөний стандарт” шинээр боловсруулах

  2016/08/23

  2016/10/01

  “MNS 6285:2011 Төрийн үйлчилгээний вэб сайтад тавигдах шаардлага”-ыг шинэчлэн боловсруулах

  2016/08/23

  2016/10/01

  “Телевиз, сувгийн дуу, дүрсийн дохионы техникийн үзүүлэлтүүдийг хэмжих аргачлал” гарын авлага шинээр боловсруулах

  2016/08/23

  2016/10/01

  Радио өргөн нэвтрүүлгийн аналог системийг тоон технологид шилжүүлэхэд баримтлах зохицуулалт төсөл

  2016/05/13

  2016/06/13

  “Телевизийн үгэн /урсдаг/ мэдээллийн форматад тавигдах шаардлага” стандарт төсөл

  2016/04/25

  2016/05/09

  “Оффис болон үйлдвэрийн зориулалттай барилгын мэдээлэл холбооны дэд бүтцэд тавигдах угсралтын болон норматив шаардлага” төсөл Файл 1, Файл 2

  2016/04/21

  2016/05/09

  Томоохон арга хэмжээний үед радио давтамжийн зохицуулалт хийх, хяналт тавих журам төсөл

  2016/04/15

  2016/05/15

  Зохицуулалтын баримт бичгийг сайжруулахад та санал аа өгнө үү. Төслийн файлуудыг татаж авна уу

  2016/03/28

  2016/04/19

  Үүрэн холбооны цамхагт байрлах радио давтамжуудын хуваарилалт, хязгаарлалтын хэмжээ, илүүдэл мужийн цацаргалтуудыг хэмжих аргууд

  2016/03/22

  2016/04/25

  "LTE, LTE-А дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийн  техникийн нөхцөл шаардлага" стандартын төсөл

  2016/03/22

  2016/04/25

  “Цахим худалдааны хүргэлтийн стандарт”стандартын төсөл

  2016/03/22

  2016/04/25

  "Орон сууцны зориулалттай барилгын дотор мэдээлэл холбооны дэд бүтэц байгуулах техникийн шаардлага" стандартын төсөл

  • 2.2.or.suuts.ICT.suuril. stand.16.02.26
  • 2.3.or.suuts. ICT.tuluvluh stand.16.01.28

  2016/03/22

  2016/04/04

  Орон сууцны хотхоны мэдээлэл холбооны дэд бүтцэд тавигдах техникийн нөхцөл шаардлага ерөнхий шаардлага

  2016/03/16

  2016/04/04

  Оффис болон үйлдвэрийн зориулалттай барилгын мэдээлэл холбооны дэд бүтцэд тавигдах угсралтын болон норматив шаардлага

  2016/03/16

  2016/04/04

  Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны зах зээлд зүй ёсны монополь болон давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг тогтоох аргачлалын төсөл

  2016/3/7

  2016/3/14

  Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага

  2016/1/28

  2016/2/5

  Орон сууцны хотхоны мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний дэд бүтцийн төлөвлөлт. ерөнхий шаардлага файл1, файл2

  2016/1/22

  2016/2/5

  “Радиогийн студийн тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага /mns 5591-2:2006 шинэчлэх/ стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ”

  2015/12/14

  2015/12/25

  “Телевизийн үгэн /урсдаг/ болон дүрст мэдээллийн форматад тавигдах шаардлага” стандарт

  2015/12/14

  2015/12/25

  Орон сууцны барилгын зураг төсөлд мэдээлэл, холбооны суурин  сүлжээний кабель шугамын байгууламж суурилуулах орон зайг төлөвлөх ерөнхий шаардлага файл1, файл2, файл3

  2015/12/14

  2016/2/5

   

  Орон сууцны барилгын дотор  мэдээлэл, холбооны суурин  сүлжээ байгуулах зураг төсөл боловсруулах , суурилуулалт хийх. ерөнхий шаардлага файл1, файл2, файл3

  2015/12/14

  2016/2/5

  Үүрэн холбооны антен, фидерийн байгууламжинд ажиллах аюулгүй ажиллагааны стандарт файл1, файл2

  2015/12/14

  2016/2/5

  Цахилгаан холбоо, радио нэвтрүүлэг, телевизийн байгууламж болон тоног төхөөрөмжийн монтажийн талаарх барилга-технологийн нормууд

  2015/12/14

  2015/12/25

  Шуудангийн цахим худалдааны стандарт

  2015/12/14

  2015/12/25

  Телевизийн нэвтрүүлэгт насны ангилал тогтоох,таних тэмдэг, тэмдэглэгээ ашиглах шаардлага

  2015/12/14

  2015/12/25

  Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрний байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах  ерөнхий  шаардлага

  2015/12/14

  2015/12/25

  Орон сууцны барилгын зураг төсөлд мэдээлэл, холбооны суурин  сүлжээний кабел шугамын байгууламж суурилуулах орон зайг төлөвлөх ерөнхий шаардлага файл1файл2

  2015/12/14

  2015/12/25

  Монгол улсын нутаг дэвсгэрт сонирхогчийн радио станц ашиглах эрхийн бичиг олгох журам

  2015/12/09

  2015/12/25

  Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний чанарыг хянах журам

  2015/12/07

  2015/12/25

  Монгол улсад дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны (ДҮХХ) системийг нэвтрүүлэхэд баримтлах зохицуулалтын чиглэл төсөл

  2015/12/07

  2015/12/25

  Зохицуулалтын баримт бичгүүдийн чанарын талаар санал асуулга

  2015/09/07

  2015/10/15

  Харилцаа холбооны салбарын үйлчилгээний тарифын үндэслэлийг хянах журам төсөл

  2015/09/28

  2015/10/28

  "Тусгай зөвшөөрлийг өрсөлдүүлэн шалгаруулж олгох журам" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

  "Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

  "Machine-to-machine (M2M) буюу төхөөрөмжнөөс төхөөрөмжид хандах, хянах, удирдахтай холбоотой үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага" төсөл

  2015/05/28

  2015/06/05

  "Монгол Улсын харилцаа холбооны зах зээлд үүрэн холбооны сүлжээний виртуал оператор (MVNO) нэвтрүүлэх талаарх судалгаа, зохицуулалтын чиглэл" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

  "Шуудангийн илгээмжийн бүртгэл, хяналтын хугацааны чанарыг хянах журам" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

  "Үүрэн холбооны дугаартайгаа шилжих үйлчилгээний ерөнхий журам" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

   

Та саналаа бичгээр эсвэл info@crc.gov.mn, tsetsegmaа@crc.gov.mn хаягаар өгч болно. Харилцах утас: 304258, 1800-1858 

Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын стандартуудтай танилцах

Санал авах төслийн нэр

Эхлэх огноо

Дуусах огноо

Гэрчилгээ олгох үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлал

2022.09.16

2022.10.16

Цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт хийх аргачлал

2021.01.28

 

MNS 5380-3:2004 Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 3-р хэсэг. Богцны битүүмжлэл,  MNS 5382-6:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 6-р хэсэг. Богц 

2018.03.09

2018.04.09

MNS 5381-1:2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 1-р хэсэг. Илгээмжийн хаяг

2018.03.09

2018.04.09

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

2018.03.09

2018.04.09

Accessibility profiles for IPTV systems (Recommendation ITU-T H.702) 

2018.03.09

2018.04.09

 

Хаяг: Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
Метро бизнес төв А-блок 5 давхар
Д.Сүхбаатарын гудамж-13
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 14201-0033
Утас: +976-11-304258, 1800-1858

Цахим хуудас: www.crc.gov.mn
Цахим хаяг: info@crc.gov.mn