Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Салбарын стандартын жагсаалт
Салбарын стандартын жагсаалт
 • 2013 онд батлагдсан стандартууд

  д/д

  Стандартын нэр

  Стандартын тэмдэглэгээ

  1

  Мэдээллийн технологи - Нээлттэй системүүдийн харилцан холболт – Хэрэглээний түвшний бүтэц

  MNS ISO/IEC 9545: 2013

  2

  Мэдээллийн технологи - Нээлттэй системүүдийн харилцан холболт – Физик үйлчилгээний тодорхойлолт

  MNS ISO/IEC 10022: 2013

  3

  Мэдээллийн технологи — Аюулгүй байдлын арга – Халдалтыг илрүүлэх системийг сонгох, суурилуулах, ажиллуулах

  MNS ISO/IEC 18043:2013

  4

  Хамгаалагдсан электрон шуудангийн үйлчилгээний интерфейс

  MNS 6364:2013

  5

  Тоон телевиз. Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

  MNS 6400: 2013

  6

  Тоон телевиз. Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

  MNS 6401:2013

  7

  Тоон телевиз. Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-C2 системийн дамжуулах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

  MNS 6402:2013

  8

  Тоон телевиз. Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-C2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

  MNS 6403:2013

  9

  Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

  MNS 6404:2013

  10

  Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

  MNS 6405:2013

   

 • 2014 онд батлагдсан стандартууд

  д/д

  Стандартын нэр

  Стандартын тэмдэглэгээ

  1

  Шуудангийн дугтуй.Тэмдэглэгээ ба хэмжээ Техникийн шаардлага /Шинэчлэн баталсан/ 85.080

  MNS 3963:2014

  2

  Шуудангийн хайрцаг /Шинэчлэн баталсан/

  MNS 5978:2014

  3

  Нээлттэй эхийн үйлдлийн системийн монгол нэр томьёо

  MNS 6463: 2014

  4

  Мэдээллийн технологийг ашиглах суурь чадвар

  MNS 6465: 2014

  5

  Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Таниулах үйлчилгээний тодорхойлолт

  MNS ISO/IEC 8822: 2014

  6

  Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга. Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоонд аудит хийх, баталгаажуулах байгууллагад тавих шаардлага

  MNS ISO/IEC 27006: 2014

  7

  Тоон дүрсийн өргөн нэвтрүүлэг. Тоон телевизийн DVB-T2 тюнертэй хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжийн үзүүлэлт, хэмжилт ба шалгалтын аргачлал

  MNS 6472: 2014

  8

  IPТV хэрэглэгчийн төхөөрөмж. Техникийн үзүүлэлт ба тохирлын сорил

  MNS 6473: 2014

   

   

 • 2015 онд батлагдсан стандартууд

  д/д

  Стандартын нэр

  Стандартын тэмдэглэгээ

  1

  Тоон DRM радио хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих шаардлага

  MNS 6496: 2015

  2

  Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн радио спектр, цахилгаан соронзон зохицлын техникийн ерөнхий шаардлага” үндэсний стандарт

  MNS 6497: 2015

  3

  Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлага

  MNS 6498: 2015

  4

  Хүний биед ойр хэрэглэдэг утасгүй холбооны төхөөрөмжийн нөлөөллөөр үүсэх онцгой шингээлтийн хэмжээг тодорхойлох арга (30МГц-ээс 6 ГГц-ийн давтамжийн цараанд)

  MNS 6499: 2015

  5

  Мэдээллийн технологи. Систем хоорондын теле-холбоо ба мэдээлэл солилцоо. Ойр оронгийн холбоо. Интерфейс ба протокол MNS-ISO/IEC 18092

  MNS ISO/IEC 18092: 2015

  6

  Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин (3 кГц-ээс 300 ГГц хүртэл)

  MNS 5594:2015

  7

  Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөө аюулгүйн түвшинд нийцэж буй эсэхийн үнэлгээ

  MNS 5148:2015

  8

  Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 1-р хэсэг: Тойм

  MNS ISO/IEC TR 29110-1:2015

  9

  Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 2-р хэсэг: Ерөнхий бүтэц ба системчлэл

  MNS ISO/IEC 29110-2:2015

  10

  Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 3-р хэсэг: Үнэлгээний заавар

  MNS ISO/IEC TR 29110-3:2015

  11

  Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 4-р хэсэг: Горимын тодорхойлолт: Ерөнхий горимын бүлэг

  MNS ISO/IEC 29110-4-1:2015

  12

  Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 5-1-2-р хэсэг: Менежмент болон инженерчлэлийн тодорхойлолт: Ерөнхий горимын бүлэг

  MNS ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2015

  13

  Шуудан холбоо. Нэр томьёо

  MNS 0515:2015

  14

  Өргөн зурвасын утасгүй хандалтын төхөөөрөмжийн техникийн шаардлага

  MNS 6527:2015

  15

  Дата төвийн цахилгаан холбооны дэд бүтэц

  MNS 6528:2015

  16

  Шилэн кабелийг шалгах аргачлал

  MNS 6544:2015

  17

  Богино зайн утасгүй төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага, сорилтын арга

  MNS 6545:2015

  2015 онд боловсруулсан гарын авлага

  Гарын авлагын нэр

  1

  Харилцаа холбооны байгууламж, тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалтын технологийн нормууд

   

   

 • 2016 онд батлагдсан стандартууд

  Стандартын нэр

  Стандартын тэмдэглэгээ

  1

  Хүнд нөлөөлж байгаа радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хэмжилт ба тооцоо (100кГц-ээс 300ГГц хүртэл)

  MNS 6574:2016

  2

  Тоон телевизийн студи. 2-р хэсэг: Тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага

  MNS 5592-2 : 2016

  3

  Харилцаа холбооны цамхаг байгуулахад тавих ерөнхий шаардлага

  MNS 5884 : 2016

  4

  Нэгдсэн хаягжуулалт.  Хаягийн бичвэрт тавих шаардлага

  MNS 6275 : 2016

  5

  Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага

  MNS 6581:2016

  6

  Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага

  MNS 6580:2016

  7

  Радиогийн студи. 2-р хэсэг: Тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага

  MNS 5591-2:2016

  8

  Өргөн нэвтрүүлэгт насны ангилал тогтоох, таних тэмдэг ашиглах шаардлага

  MNS 6587:2016

  9

  Мэдээлэл холбооны суурин сүлжээний   сувагчлалын хоолойд уян нийлэг дэд сувагчлал суурилуулах ерөнхий шаардлага

  MNS 6588:2016

  10

  Мэдээлэл холбооны суурин сүлжээнд шилэн кабелийн  бичил хоолойн сувагчлал суурилуулах ерөнхий шаардлага

  MNS 6589:2016

  11

  Радио холбооны антенн, фидерийн байгууламжинд ажиллах аюулгүй ажиллагааны шаардлага

  MNS 6590:2016

  12

  Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага

  MNS 6597:2016

  13

  Таних карт - Интеграл схемтэй зайнаас унших карт. Богино зайнаас уншигддаг карт - 1-р хэсэг: Физик шинж чанар

  MNS ISO/IEC 14443-1 : 2016

  14

  Таних карт - Интеграл схемтэй зайнаас унших карт. Богино зайнаас уншигддаг карт - 2-р хэсэг: Радио давтамжийн чадал болон дохионы интерфейс

  MNS ISO/IEC 14443-2 : 2016

  15

  Таних карт – Интеграл схемтэй зайнаас унших карт. Богино зайнаас уншигддаг карт - 3-р хэсэг: Ажиллагааг эхлүүлэх болон давхцлаас сэргийлэх

  MNS ISO/IEC 14443-3 : 2016

  16

  Таних карт - Интеграл схемтэй зайнаас унших карт. Богино зайнаас уншигддаг карт - 4-р хэсэг: Дамжууллын протокол

  MNS ISO/IEC 14443-4 : 2016

  17

  Үүрэн холбооны бааз станцуудын давтамж, орон зайн тусгаарлалт, илүүдэл цацаргалтын хэмжээ, хэмжих арга

  MNS 6605:2016

  18

  Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэгийн шалгуур

  MNS 6606:2016

  19

  Өргөн нэвтрүүлгийн үгэн болон урсдаг мэдээллийн форматад тавих шаардлага

  MNS 6607:2016

   

 •  

  2019 онд боловсруулсан аргачлалууд

  Аргачлалын нэр

  1

  IPTV системийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх аргачлал

  2

  Вэб контентийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх аргачлал

  2019 онд батлагдсан стандартууд

  Стандартын нэр

  Стандартын тэмдэглэгээ

  Шийдвэр

  1

  Шуудангийн аюулгүй байдал

  MNS 5539:2019

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 1

  2

  Хаягийн бичвэрт тавих шаардлага

  MNS 6775:2019

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 1

  3

  Шуудангийн үйлчилгээнд тавих шаардлага

  MNS 6776:2019

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 1

   

  2019 онд хүчингүй болсон стандартууд

  Стандартын нэр

  Стандартын тэмдэглэгээ

  Шийдвэр

  1

  Шуудангийн аюулгүй байдал

  MNS 5539:2005

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  2

  Шуудангийн нэгдсэн кодын формат. Ерөнхий шаардлага

  MNS 5880:2008

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  3

  Шуудангийн хаяг

  MNS 5971:2009

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  4

  Нэгдсэн хаягжуулалт. Хаягийн бичвэрт тавих шаардлага

  MNS 6275:2016

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  5

  Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 1-р хэсэг. Илгээмжийн хаяг

  MNS 5381-1:2004

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  6

  Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 2-р хэсэг. Энгийн ба баталгаатай битүүмжилсэн захидал, ил захидал, боодол

  MNS 5381-2:2004

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  7

  Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 3-р хэсэг. Үнэ зарласан бичиг захидал, боодол

  MNS 5381-3:2004

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  8

  Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 4-р хэсэг. Илгээлт

  MNS 5381-4:2004

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  9

  Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 5-р хэсэг. Тусгай хэрэглээний шуудан

  MNS 5381-5:2004

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  10

  Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 6-р хэсэг. Оногдуулсан төлбөртэй шуудангийн илгээмж

  MNS 5381-6:2005

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  11

  Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 7-р хэсэг. Шуудангийн бөөн илгээмж.

  MNS 5381-7:2005

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  12

  Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 8-р хэсэг. Цэргийн шуудан.

  MNS 5381-8:2005

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  13

  Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 9-р хэсэг. Шууданг тээвэрлэлтэнд бэлтгэх, солилцох ба тээвэрлэх

  MNS 5381-9:2005

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  14

  Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 10-р хэсэг. Шууданг хүлээн авах ба задлах

  MNS 5381-10:2005

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  15

  Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 11-р хэсэг. Шуудангийн илгээмжүүдийг хадгалах, буцаах ба дахин хүргүүлэх

  MNS 5381-11:2005

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  16

  Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 12-р хэсэг. Эзэндээ олгогдоогүй шуудангийн илгээмж.

  MNS 5381-12:2005

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  17

  Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 13-р хэсэг. Шуудангийн илгээмжийн гардуулалтын хариу

  MNS 5381-13:2005

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  18

  Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ.1-р хэсэг. Буухиа шуудан

  MNS 5382-1:2004

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  19

  Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 2-р хэсэг. Бичиг, захидал

  MNS 5382-2:2004

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  20

  Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 3-р хэсэг. Илгээлт

  MNS 5382-3:2004

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  21

  Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 4-р хэсэг. Боодол

  MNS 5382-4:2004

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  22

  Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 5-р хэсэг. “М" богц

  MNS 5382-5:2004

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  23

  Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 6-р хэсэг. Богц

  MNS 5382-6:2004

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  24

  Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 7-р хэсэг. Үнэ зарласан бичиг, захидал ба боодол

  MNS 5382-7:2004

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  25

  Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 8-р хэсэг. Үнэ зарласан илгээлт

  MNS 5382-8:2004

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  26

  Шуудангаар үйлчлэгч хоорондын мэдээлэл солилцоо. 1-р хэсэг: Илгээмжийн тухай мэдээллийг электрон бүртгэлийн санд хамруулах

  MNS 5541-1:2005

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  27

  Шуудангаар үйлчлэгч хоорондын мэдээлэл солилцоо. 2-р хэсэг: Электрон мэдээлэл

  MNS 5541-2:2005

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  28

  Шуудангаар үйлчлэгч хоорондын мэдээлэл солилцоо. 3-р хэсэг: Илгээмжийн солилцооны бүртгэл мэдээлэл

  MNS 5541-3:2005

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

  29

  Шуудангаар үйлчлэгч хоорондын мэдээлэл солилцоо. 4-р хэсэг: Илгээмжийн байршлыг тогтоох

  MNS 5541-4:2005

  СХЗГ-ын 2019.07.04-ний өдрийн С/29 тоот тушаал. Хавсралт 2

   

 • Ангилалт

  Стандартын тэмдэглэгээ

  Стандартын нэр

  01 НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ, НЭР ТОМЪЁО, СТАНДАРТЧИЛАЛ, БАРИМТ БИЧИГ

  01.040.03 Үйлчилгээ, компаний зохион байгуулалт, менежмент ба чанар. Захиргаа. Тээвэр. Социологи (Нэр томъёо)

  1

  01.040.03

  MNS 0515:2015

  Шуудан холбоо. Нэр томьёо

  2

  01.040.03

  MNS 4250:1995

  Шуудангийн дугтуй, нэр томъёо, ангилалт, хэмжилт

  01.080.30 Механик байгууламж ба барилгын зураг, диаграмм, төлөвлөлт, газрын зураг холбогдох бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичигт хэрэглэх график

  3

  01.080.30

  MNS 5698-1:2006

  Диаграммын зориулалттай график тэмдэг. 2-р хэсэг Цахилгаан холбоо. Холболтын ба нэмэлт төхөөрөмжүүд

  4

  01.080.30

  MNS 5698-2:2006

  Диаграммын зориулалттай график тэмдэг. 2-р хэсэг Цахилгаан холбоо. дамжуулах байгууламж

  01.080.99 Бусад график тэмдэг

   

  5

  01.080.99

  MNS 1814:1979

  Антеннийг цахилгаан бүдүүвчинд тэмдэглэх

  01.100.27 Цахилгаан холбоо ба мэдээллийн технологийн салбарын техникийн зураг

  6

  01.100.27

  MNS 4908:2017

  Мэдээлэл холбооны сүлжээний гадна холбооны зургийн тэмдэглэгээ

  7

  01.100.27

  MNS 5532:2016

  Барилгын зураг. Мэдээлэл, холбоо, дохиоллын тоног төхөөрөмжийн тэмдэглэгээ

  8

  01.100.27

  MNS 6586:2016

  Барилгын зураг. Барилга байгууламжийн мэдээлэл, холбоо, дохиоллын ажлын зураг төсөл боловсруулах. Ерөнхий шаардлага

  9

  01.100.27

  MNS 6305:2012

  Холбооны кабель шугамын ажлын зураг төсөл

  10

  01.100.27
  01.100.30

  MNS 6580:2020

  Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага

  01.100.30 Барилгын зураг

   

   

  11

  01.100.27
  01.100.30

  MNS 6580:2020

  Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага

  01.140.10 Бичиг ба галиг

   

   

  12

  01.140.10

  MNS 5217-2012

  Монгол кирил үсгийн латин хөрвүүлэг

  03 Үйлчилгээ, компаний зохион байгуулалт, менежмент ба чанар. Захиргаа. Тээвэр. Социологи

  03.240 Шуудангийн үйлчилгээ

   

  13

  3.240

  MNS 5380-1:2004

  Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 1-р хэсэг. Шуудангийн тэмдэг

  14

  3.240

  MNS 5380-2:2004

  Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 2-р хэсэг. Шуудангийн маягт

  15

  03.240

  MNS 6776:2019

  Шуудангийн үйлчилгээнд тавих шаардлага

  16

  03.240

  MNS 5539:2019

  Шуудангийн аюулгүй байдал

  17

  03.240

  MNS 5540:2005

  Шуудангийн ажлын байр

  18

  03.240

  MNS 5970:2009

  Шуудангийн логистик үйлчилгээ

  19

  03.240

  MNS 5972:2009

  Шуудангийн маркийн хадгалалт, хамгаалалтад тавих шаардлага

  20

  03.240

  MNS 5978:2014

  Шуудангийн хайрцаг

  21

  03.240

  MNS 6775:2019

  Хаягийн бичвэрт тавих шаардлага

  22

  03.240

  MNS 6356:2012

  Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны хөдөлгөөнт салбар

  23

  03.240

  MNS 6364:2013

  Хамгаалагдсан электрон шуудангийн үйлчилгээний интерфейс

  13 ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАМГААЛАЛ. АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

  13.260 Цахилгаан цохихоос хамгаалах. Эрсдэлтэй ажиллагаа

  24

  13.260

  MNS 5148:2015

  Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орноос хүнд үзүүлэх нөлөө аюулгүйн түвшинд нийцэж буй эсэхийн үнэлгээ

  33 ЦАХИЛГААН ХОЛБОО, ДУУ ДҮРСИЙН ТЕХНИК

  33.020 Цахилгаан холбооны нийтлэг асуудал

  25

  33.020

  MNS 5640:2006

  Цахилгаан холбооны сүлжээний дугаарлалтын формат, түүнд тавих ерөнхий шаардлага /2019 оны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу шинэчлэн боловсруулж байна./

  26

  33.020

  MNS 5383:2004

  Цахилгаан холбооны сүлжээний харилцан холболтын техникийн нөхцөл

  27

  33.020

  MNS ITU-T R Q.9:2004

  Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Холболтын ба дохиолол

  28

  33.020

  MNS ITU-T R G.701:2004

  Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Тоон дамжуулал, нягтруулга ба импульс кодын модуляци

  29

  33.020

  MNS ITU-T R I.112:2004

  Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээ

  30

  33.020

  MNS ITU-T R I.113:2004

  Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Өргөн зурвасын нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээ

  31

  33.020

  MNS ITU-T R E.600:2004

  Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Ачаалал

  32

  33.020

  MNS ITU-T R G.601:2004

  Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Кабель

  33

  33.020

  MNS 6668:2017

  Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага

  34

  33.020

  MNS 6669:2017

  Харилцаа холбооны зай тэжээлийн ба нөөц тэжээлийн төхөөрөмжийн өрөөний ерөнхий шаардлага

  33.030 Цахилгаан холбооны үйлчилгээ. Ашиглалт

  35

  33.020

  MNS 5881:2008

  Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний ажилтанд тавих шаардлага

  36

  33.020

  MNS 5882:2008

  Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний ажлын байранд тавих шаардлага

  37

  33.030

  MNS 6365:2013

  Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгчийн дуудлагын төвд тавих шаардлага

  38

  33.030

  MNS 6366:2013

  Мэдээлэл, лавлах үйлчилгээний дуудлагын төвд тавих шаардлага

  33.040 Цахилгаан холбооны систем

   

  39

  33.040

  MNS 5596:2006

  Цахилгаан холбооны сүлжээнд ажиллахад тавих аюулгүй ажиллагааны шаардлага /2019 оны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу шинэчлэн боловсруулж байна./

  40

  33.040

  MNS 5694:2006

  ADSL технологитой интерфейст тавих техникийн шаардлага

  41

  33.040

  MNS 5696:2006

  Телефон холбооны олон хосын нам үелзлэлийн кабелийг цахилгааны кабельтай огтлолцох болон зэрэгцүүлэн суурилуулахад тавих шаардлага

  42

  33.040

  MNS 5697:2006

  Утасгүй холбооны систем. Техникийн шаардлага.

  33.040.01 Цахилгаан холбооны системийн нийтлэг асуудал

  43

  33.040.01

  MNS 5318:2003

  Нийтийн хэрэглээний автомат телефон станцын төрөл, ангилал, техникийн үзүүлэлтүүд

  33.040.20 Дамжуулалтын систем

   

  44

  33.040.20

  MNS 5360:2004

  Тоон болон аналог дамжуулах байгууламжийн харилцан зохицоо, интерфейсийн техникийн үзүүлэлт, үндсэн шаардлагууд

  45

  33.040.20

  MNS 5361:2004

  PDH, SDH тоон дамжуулах төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтүүд ба хэмжилт

  46

  33.040.20

  MNS 5469:2005

  Газрын VSAT станц. Ерөнхий шаардлага

  47

  33.040.20

  MNS 5470:2005

  STM-1 ба STM-4 (...STM-N) дамжуулах байгууламж. Ерөнхий шаардлага ба хэмжилт

  48

  33.040.20

  MNS 5593:2006

  DWDM дамжуулах байгууламжийн ерөнхий шаардлага, хэмжилт

  33.040.30 Холболт ба дохиоллын систем

   

  49

  33.040.30

  MNS 5241-7:2002

  Харилцаа холбооны сүлжээний дохиоллын систем. 7-р хэсэг. Дохиоллын систем-7 ба шугамын дохиолол. Ерөнхий шаардлага

  50

  33.040.30

  MNS 5843:2008

  Хамгаалалтын дохиоллын тоног төхөөрөмжийн техникийн үндсэн үзүүлэлт. Угсралт суурилуулалт, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага

  33.040.35 Телефон сүлжээ

   

   

  51

  33.040.35

  MNS 5468:2005

  Телефон сүлжээний техникийн бүртгэл. Ерөнхий шаардлага

  33.040.40 Өгөгдлийн холбооны сүлжээ

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.040.50 Шугам, холболт ба хэлхээ

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.040.60 Эрчим хүчний шугамыг цахилгаан холбоонд ашиглах нь

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.040.99 Цахилгаан холбооны системийн бусад тоног төхөөрөмж

  52

  33.040.99

  MNS 1548:1972

  220 кВ, түүнээс бага хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн барилга байгууламжийг аянгаас хамгаалах дүрэм ба бүдүүвч

  53

  33.040.99

  MNS 3964:1987

  Утсан холбооны төхөөрөмж, түүн дээр ажиллагсдыг цахилгаан соронзон орны нөлөөллөөс хамгаалах хэмжилтийн арга

  33.050 Цахилгаан холбооны төгсгөлийн тоног төхөөрөмж

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.050.01 Цахилгаан холбооны төгсгөлийн тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.050.10 Телефоны тоног төхөөрөмж

   

  54

  33.050.10

  MNS 4911:2000

  Алсын холбоо. Дуу дүрс бичлэгийн техник. Нийтийн хэрэглээний телефон сүлжээний аналог хэрэглэгчийн модульд холбогдох төгсгөлийн төхөөрөмжид тавих. Техникийн ерөнхий шаардлага

  55

  33.050.10

  MNS 5533:2005

  Нийтийн хэрэглээний, утастай болон утасгүй төгсгөлийн төхөөрөмжид тавих техникийн ерөнхий шаардлага

  56

  33.050.10

  MNS 5740:2007

  Тоон технологитой мэдээлэл холбооны тоног төхөөрөмжийн цахилгаан тэжээл. Техникийн ерөнхий шаардлага

  33.050.20 Пейжерийн тоног төхөөрөмж

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.050.99 Цахилгаан холбооны төгсгөлийн бусад тоног төхөөрөмж

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.060 Радио холбоо

   

   

  57

  33.060

  MNS 5467:2005

  Шууд харалтын радио систем зохион байгуулах тооцооны аргачлал, үндсэн үзүүлэлт

  58

  33.060

  MNS 5474:2005

  Радио мэдээллийн чанарыг сонсголоор үнэлэх арга

  59

  33.060

  MNS 5739:2007

  Утасгүй холбооны олон цэгийн хүртэмжтэй кодын нягтруулгатай 450 МГц сүлжээний дэд станц болон суурин төгсгөлийн төхөөрөмж. Техникийн ерөнхий шаардлага

  60

  33.060

  MNS 5741:2007

  Утасгүй, өргөн зурвасын системийн (WiMAX) радио сүлжээ. Техникийн ерөнхий шаардлага

  61

  33.060

  MNS 6611:2016

  LTE, LTE-А хөдөлгөөнт холбооны системийн бааз станц ба дахин дамжуулах станцын тоног төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

  33.060.01 Радио холбооны нийтлэг асуудал

   

  62

  33.060.01

  MNS ITU-R R 573-3:2004

  Радио холбоо - Тайлбар толь /2019 оны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу шинэчлэн боловсруулж байна./

  33.060.20 Хүлээн авах ба дамжуулах тоног төхөөрөмж

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.060.30 Радиорелей ба хиймэл дагуулын холбооны суурин систем

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.060.40 Кабель утсан түгээх систем

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.060.99 Радио холбооны бусад тоног төхөөрөмж

  63

  33.060.99

  MNS 4534:1997

  Үйлдвэрийн радио садаа. Зөвшөөрөх норм. Хэмжих аргачлал

  33.070 Хөдөлгөөнт үйлчилгээ

   

  64

  33.070

  MNS 5209:2002

  Тоон үүрэн телефон холбооны сүлжээний дэд станц болон төгсгөлийн төхөөрөмж. Техникийн ерөнхий шаардлага

  33.070.01 Хөдөлгөөнт үйлчилгээний нийтлэг асуудал

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.070. 10 Terrestrial Trunked Radio (TETRA)

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.070.20 Пейжерийн систем

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.070.30 Digital Enhanced Cordless Telecommunications DECT

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.070.40 Хиймэл дагуул

   

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.070.50 Global System for Mobile Communication (GSM)

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.070.99 Бусад хөдөлгөөнт үйлчилгээ

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.080 Нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээ (ISDN)

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.100 Цахилгаан-соронзон нийцэл (EMS)

   

  65

  33.100

  MNS 5477:2005

  Давтамжийн модуляцтай радио өргөн нэвтрүүлгийн цацаргалтын давтамжийн хамгийн их хазайлтыг хэмжих аргууд

  66

  33.100

  MNS CISPR 22:2002

  Мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн радио саад. Норм, шалгах арга

  67

  33.100

  MNS IEC 61000-4-5:2003

  Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. 4-5 дугаар хэсэг: Өндөр энергитэй огцом садааг тэсвэрлэх чадвар. Техникийн шаардлага ба турших арга

  68

  33.100

  MNS IEC 61000-4-8:2002

  Үйлдвэрийн давтамжтай соронзон оронг тэсвэрлэх чадвар. Техникийн шаардлага ба турших арга

  69

  33.100

  MNS 6527:2015

  Өргөн зурвасын утасгүй хандалтын төхөөөрөмжийн техникийн шаардлага

  70

  33.100

  MNS 6545:2015

  Богино зайн утасгүй төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага, сорилтын арга

  71

  33.100

  MNS 6497:2015

  Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн радио спектр, цахилгаан соронзон зохицлын техникийн ерөнхий шаардлага

  33.100.01 Цахилгаан-соронзон нийцлийн нийтлэг асуудал

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.100.10 Цацаргалт

   

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.100.20 Дархлаа

   

   

  72

  33.100.20

  MNS IEC 61000-4-3:2002

  Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. 4-3 дугаар хэсэг. Радио давтамжит, цахилгаан соронзон талбайд үл хувьсах чадвар. Туршилтын арга ба шаардлага

  73

  33.100.20

  MNS IEC 61000-4-6:2003

  Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. 4-6 дугаар хэсэг: Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орноор чиглүүлсэн авалцуурын садааг тэсвэрлэх чадвар. Шаардлага ба турших арга

  74

  33.100.20

  MNS IEC 61000-4-11:2002

  Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. Цахилгаан тэжээлийн хүчдэлийн динамик өөрчлөлтийг даах чадвар. Туршилтын арга ба шаардлага

  33.100.99 Цахилгаан-соронзон нийцэлд хамаарах бусад асуудал

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.120 Цахилгаан холбооны үндсэн ба нэмэлт тоног төхөөрөмж

  75

  33.120

  MNS 5471:2005

  Барилгын дотор холбоо, дохиоллын сувагчлал ба кабелийн угсралт

  76

  33.120

  MNS 6581:2016

  Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага

  77

  33.120

  MNS 6588:2016

  Мэдээлэл холбооны суурин сүлжээний сувагчлалын хоолойд уян нийлэг дэд сувагчлал суурилуулах ерөнхий шаардлага

  78

  33.120

  MNS 6589:2016

  Мэдээлэл холбооны суурин сүлжээнд шилэн кабелийн бичил хоолойн сувагчлал суурилуулах ерөнхий шаардлага

  33.120.01 Үндсэн ба нэмэлт тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.120.10 Коаксаль кабель. Долгионы хуваарь

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.120.20 Утас ба тэгш хэмт кабель

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.120.30 Холбогч

   

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.120.40 Агаарын шугам

   

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.120.99 Үндсэн ба нэмэлт бусад тоног төхөөрөмж

  79

  33.120.99

  MNS 2361:1997

  Дамжуулан нэвтрүүлэх радио зангилааны станц болон утсан холбооны суурин төхөөрөмжийн газардуулга. Эсэргүүцлийн хэмжээ

  80

  33.120.99

  MNS 2978:1980

  Холбооны агаарын шугамын модон хөндлөвч

  33.140 Цахилгаан холбооны хэмжилтийн тусгай тоног төхөөрөмж

  81

  33.140

  MNS 5319:2003

  Хажуугийн цацаргалтын хэмжээ, хэмжих арга

  82

  33.140

  MNS 5594:2015

  Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин (3 кГц-ээс 300 ГГц хүртэл) /2019 оны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу шинэчлэн боловсруулж байна./

  83

  33.140

  MNS 6499:2015

  Хүний биед ойр хэрэглэдэг утасгүй холбооны төхөөрөмжийн нөлөөллөөр үүсэх онцгой шингээлтийн хэмжээг тодорхойлох арга (30МГц-ээс 6 ГГц-ийн давтамжийн цараанд)

  84

  33.140

  MNS 6574:2016

  Хүнд нөлөөлж байгаа радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хэмжилт ба тооцоо (100кГц-ээс 300ГГц хүртэл)

  85

  33.140

  MNS 6605:2016

  Үүрэн холбооны бааз станцуудын давтамж, орон зайн тусгаарлалт, илүүдэл цацаргалтын хэмжээ, хэмжих арга

  33.160 Дуу, дүрс ба дуут дүрсийн инженерчлэл

  86

  33.160

  MNS 4907:2005

  Кабелийн телевизийн сүлжээний техникийн үндсэн шаардлага

  87

  33.160

  MNS 4909:2000

  Алсын холбоо. Дуу дүрс бичлэгийн техник. Давтамжийн модуляцтай хэт богино долгионы нэвтрүүлэгч. Техникийн шаардлага

  33.160.01 Дуу, дүрс ба дуут дүрсийн техникийн нийтлэг асуудал

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.160.10 Өсгөгч

   

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.160.20 Радио хүлээн авагч

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.160.25 Телевизийн хүлээн авагч

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.160.30 Дууны систем

   

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.160.40 Дүрсийн систем

   

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.160.50 Нэмэлт хэрэгсэл

   

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.160.60 Малтимедиа ба теле хурлын тоног төхөөрөмж

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.160.99 Дуу, дүрс ба дуут дүрсэд хамаарах бусад тоног төхөөрөмж

  88

  33.160.99

  MNS 6473:2014

  IPTV хэрэглэгчийн төхөөрөмж. Техникийн үзүүлэлт ба тохирлын сорил

  33.170 Телевиз ба радиогийн нэвтрүүлэг

   

  89

  33.17

  MNS 5397:2004

  Олон сувгийг олон цэгт түгээх системийн техникийн шаардлага

  90

  33.17

  MNS 5475:2005

  Хэт богино ба ультра хэт богино долгионы (VHF/UHF) газрын сүлжээний телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн дохио/шуугианы харьцаа ба цахилгаан оронгийн хүчлэгийн зөвшөөрөх хэмжээ

  91

  33.17

  MNS 5476:2005

  Давтамжийн модуляцтай радио өргөн нэвтрүүлгийн цахилгаан оронгийн хүчлэгийн хамгаалах харьцаа, зөвшөөрөх хэмжээ

  92

  33.170

  MNS 5591-1:2012

  Радиогийн студи. 1-р хэсэг: Үндсэн шаардлага

  93

  33.170

  MNS 5591-2:2016

  Радиогийн студи. 2-р хэсэг: Тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага

  94

  33.170

  MNS 5592-1:2012

  Телевизийн студи. 1-р хэсэг: Үндсэн шаардлага

  95

  33.170

  MNS 5592-2:2016

  Тоон телевизийн студи. 2-р хэсэг: Тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага

  96

  33.170

  MNS 5595:2006

  Дүрс шахах MPEG-2 арга. Үндсэн шаардлага

  97

  33.170

  MNS 5761:2007

  Интерактив кабелийн телевизийн сүлжээний төхөөрөмж. Техникийн шаардлага

  98

  33.17

  MNS 5762:2007

  Цамхагт суурилуулсан антен фидерийн байгууламж. Аюулгүй ажиллагааны шаардлага

  99

  33.170

  MNS 5844:2008

  Тоон телевизийн хувиргагч. Техникийн шаардлага

  100

  33.170

  MNS 5883:2008

  Тоон софтсвич. Tехникийн шаардлага

  101

  33.170

  MNS 5884:2020

  Холбооны цамхаг болон антены суурь байгуулахад тавих ерөнхий шаардлага

  102

  33.170

  MNS 6304:2012

  Телевизийн тоон архивын стандарт

  103

  33.17

  MNS 6400:2013

  Тоон телевиз. Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

  104

  33.170

  MNS 6401:2013

  Тоон телевиз. Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

  105

  33.170

  MNS 6402:2013

  Тоон телевиз. Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-C2 системийн дамжуулах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

  106

  33.170

  MNS 6403:2013

  Тоон телевиз. Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-C2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

  107

  33.17

  MNS 6404:2013

  Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

  108

  33.170

  MNS 6405:2013

  Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

  109

  33.170

  MNS 6472:2014

  Тоон дүрсийн өргөн нэвтрүүлэг. Тоон телевизийн DVB-T2 тюнертэй хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжийн үзүүлэлт, хэмжилт ба шалгалтын аргачлал

  110

  33.170

  MNS 6496:2015

  Тоон DRM радио хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих шаардлага

  111

  33.170

  MNS 6587:2016

  Өргөн нэвтрүүлэгт насны ангилал тогтоох, таних тэмдэг ашиглах шаардлага /2019 оны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу шинэчлэн боловсруулж байна./

  112

  33.17

  MNS 6590:2016

  Радио холбооны антен, фидерийн байгууламжид ажиллах аюулгүй ажиллагааны шаардлага

  113

  33.170

  MNS 6607:2016

  Өргөн нэвтрүүлгийн үгэн болон урсдаг мэдээллийн форматад тавих шаардлага

  33.180 Шилэн кабель

   

   

  33.180.10 Шилэн кабель ба кабель

   

  114

  33.180.10

  MNS 5207:2011

  Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага

  115

  33.180.10

  MNS 5017:2001

  Телефон сүлжээний сувагчлалд зориулсан хуванцар яндан. Техникийн ерөнхий шаардлага

  116

  33.180.10

  MNS 5276:2013

  Холбооны кабелийн суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага

  117

  33.180.10

  MNS 5277:2003

  Кабелийг залгах, муфтлах. Ерөнхий шаардлага

  118

  33.180.10

  MNS 5278:2012

  Шилэн кабелийг залгах, муфтлэх ерөнхий шаардлага

  119

  33.180.10

  MNS 5279:2013

  Телефоны хуваарилах шүүгээ, 100 хосын төгсгөлийн блок суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага

  120

  33.180.10

  MNS 5280:2003

  Салбар кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмжийн суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага

  121

  33.180.10

  MNS 5281:2003

  Кабелийн цахилгааны үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага

  122

  33.180.10

  MNS 5317:2011

  Оптик шугамын төгсгөлийн төхөөрөмж, ашиглалт үйлчилгээний хэмжилт, суурилуулалтад тавих ерөнхий шаардлага

  123

  33.180.10

  MNS 6544:2015

  Шилэн кабелийг шалгах аргачлал

  124

  33.180.10
   93.080.10

  MNS 6597:2016

  Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага /2018 оны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу шинэчлэн боловсруулж байна./

  33.180.30 Оптик өсгөгч

   

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.180.99 Шилэн кабельд хамаарах бусад тоног төхөөрөмж

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  33.200 Алсын хяналт. Алсын хэмжилт

   

  125

  33.200

  MNS 5362:2004

  Дамжуулах системийн удирдлага хяналтын сүлжээ

  35. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ. АЛБАН ТАСАЛГААНЫ МАШИН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

  35.020 Мэдээллийн технологийн нийтлэг асуудал

  126

  35.020

  MNS 5736:2007

  Мэдээллийн технологийн инженерийн ур чадвар. Мэдээллийн технологийн нийтлэг мэдлэг

  127

  35.020

  MNS 5737:2007

  Мэдээллийн технологийн инженерийн ур чадвар. Мэдээллийн технологийн суурь инженер

  128

  35.020

  MNS 6355:2012

  Нээлттэй эхийн системийг ашиглах чадвар

  129

  35.020

  MNS ISO/IEC 2382-1:1999

  Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 1-р хэсэг. Үндсэн нэр томьёо

  130

  35.020

  MNS ISO/IEC 2382-3:1999

  Мэдээлэл боловсруулах систем. Тайлбар толь. 3-р хэсэг. Тоног төхөөрөмжийн технологи

  131

  35.020

  MNS ISO/IEC 2382-4:1998

  Мэдээллийн технологи - Толь бичиг өгөгдлийн дүрслэл. 4-р хэсэг

  132

  35.020

  MNS ISO/IEC 2382-5:2000

  Мэдээллийн технологи - Өгөгдлийн дүрслэл Тайлбар толь. 5-р хэсэг

  133

  35.020

  MNS ISO/IEC 2382-6:2000

  Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 6-р хэсэг. Өгөгдлийг бэлтгэх, боловсруулах

  134

  35.020

  MNS ISO/IEC 2382-7:2011

  Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 7-р хэсэг. Компьютерийн програмчлал

  135

  35.020

  MNS ISO/IEC 2382-8:2011

  Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 8-р хэсэг. Аюулгүй байдал

  136

  35.020

  MNS ISO/IEC 2382-16:1998

  Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 16-р хэсэг. Мэдээллийн онол.

  137

  35.020

  MNS ISO/IEC 20000-1:2008

  Мэдээллийн технологи. Үйлчилгээний удирдлага. 1-р хэсэг: Шаардлага

  138

  35.020

  MNS ISO/IEC 20000-2:2008

  Мэдээллийн технологи. Үйлчилгээний удирдлага. 2-р хэсэг: Хэрэглээний дүрэм

  139

  35.020

  MNS 6463:2014

  Нээлттэй эхийн үйлдлийн системийн монгол нэр томьёо

  140

  35.020

  MNS 6465:2014

  Мэдээллийн технологийг ашиглах суурь чадвар

  141

  35.020

  MNS 6528:2015

  Дата төвийн цахилгаан холбооны дэд бүтэц

  142

  35.020

  MNS 6606:2016

  Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэгийн шалгуур

  143

  35.020
   35.260

  MNS 6498:2015

  Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлага

  35.040 Багц тэмдэг ба мэдээллийн кодчилол

  144

  35.040

  MNS 4329:1996

  Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. DOS-ын орчны кирилл үсгийн код /2005 оны 80 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулав./

  145

  35.040

  MNS 4330:1996

  Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. WINDOWS-ын орчны кирилл үсгийн код /2005 оны 80 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулав./

  146

  35.040

  MNS 4331:1996

  Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. WINDOWS-ын орчны макинтошийн кирилл үсгийн код /2005 оны 80 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулав./

  147

  35.040

  MNS 4332:1996

  Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. Товчлуур дээрх кирилл үсэг, тэмдэгтийн байршил

  148

  35.040

  MNS 4333:1996

  Зохион бүтээх баримт бичгийн нэгдсэн тогтолцоо. Монгол бичгийн цагаан толгой. Дармал үсэг

  149

  35.040

  MNS 4932:2000

  Монголжин бичгийн кодыг хэрэглэх дүрэм

  150

  35.040

  MNS 5552:2005

  Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. Кирилл ба монгол бичгийн нэгдсэн код

  151

  35.040

  MNS 5969:2009

  Аюулгүй байдлын арга техник - Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн удирдлага

  152

  35.040

  MNS 6197:2011

  Мэдээллийн аюулгүй байдал- Криптографийг хэрэгжүүлэх удирдамж

  153

  35.040

  MNS 6242-1:2011

  Аюулгүй байдлын арга - Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал -1-р хэсэг: Сүлжээний аюулгүй байдлын удирдлага

  154

  35.040

  MNS 6242-2:2011

  Аюулгүй байдлын арга - Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал - 2-р хэсэг: Сүлжээний аюулгүй байдлын архитектур

  155

  35.040

  MNS 6068:2010

  Компьютерийн аюулгүй байдал - Криптографийн технологи - Тоон гарын үсэг, түүнд тавих шаардлага

  156

  35.040

  MNS ISO/IEC TR 9789:2012

  Өгөгдөл солилцохын тулд өгөгдлийн бүрдэл хэсгүүдийг зохион байгуулах, илэрхийлэх удирдамж. Кодлох арга бa зарчим

  157

  35.040

  MNS ISO/IEC 13335-1:2009

  Мэдээллийн технологи - Аюулгүй байдлын арга техник - Мэдээллийн ба холбооны технологийн аюулгүй байдлын удирдлага - 1-р хэсэг: Мэдээлэл холбооны технологийн аюулгүй байдлын үндсэн ойлголтууд болон загварууд

  158

  35.040

  MNS ISO 15394:2006

  Баглаа боодол - Ачих, тээвэрлэх болон хүлээн авах шошгонд зориулсан зураасан код болон хоёр хэмжээст тэмдэг

  159

  35.040

  MNS ISO/IEC 18028-4:2012

  Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал. 4-р хэсэг: Зайнаас хандах хандалтын аюулгүй байдлыг хангах

  160

  35.040

  MNS ISO/IEC 18043:2013

  Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга - Халдалтыг илрүүлэх системийг сонгох, суурилуулах, ажиллуулах

  161

  35.040

  MNS ISO/IEC 27001:2009

  Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага /2019 оны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу шинэчлэн боловсруулж байна./

  162

  35.040

  MNS ISO/IEC 27002:2007

  Мэдээллийн аюулгүй байдал. Аюулгүй байдлын аргачлал. Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын үйл ажиллагааны дүрэм

  163

  35.040

  MNS ISO/IEC 27035:2012

  Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга. Мэдээллийн аюулгүй байдлын будлианы удирдлага

  164

  35.040

  MNS ISO/IEC 27006:2014

  Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга. Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоонд аудит хийх, баталгаажуулах байгууллагад тавих шаардлага

  35.060 Мэдээллийн технологид хэрэглэдэг хэл

  165

  35.060

  MNS ISO/IEC 2382-15:2011

  Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 15-р хэсэг. Програмчлалын хэл

  35.080 Программ хангамж

   

   

  166

  35.080

  MNS 6243:2011

  Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм Хангамжийн Бүтээгдэхүүний Чанарын Шаардлага болон Үнэлгээ (SQuaRE) - SQuaRE-ийн удирдамж

  167

  35.080

  MNS 6244:2011

  Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Төлөвлөлт болон удирдлага

  168

  35.080

  MNS 6245:2011

  Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Програм хангамжийн болон түүний ашиглалтын чанарын загвар

  169

  35.080

  MNS 6246:2011

  Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Хэмжилтийн суурь загвар болон удирдамж

  170

  35.080

  MNS 6247:2011

  Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм Хангамжийн Бүтээгдэхүүний Чанарын Шаардлага болон Үнэлгээ (SQuaRE) - Чанарын Хэмжүүрийн Элемент

  171

  35.080

  MNS 6248:2011

  Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Чанарын шаардлага

  172

  35.080

  MNS ISO/IEC 2382-20:2011

  Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 20-р хэсэг. Систем хөгжүүлэлт

  173

  35.080

  MNS ISO/IEC 24773:2011

  Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамж боловсруулагч мэргэжилтнүүдийг гэрчилгээжүүлэх - Харьцуулалтын хүрээ

  174

  35.080

  MNS ISO/IEC 29110-4-1:2015

  Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 4-1-р хэсэг: Ерөнхий горимын бүлэг

  175

  35.080

  MNS ISO/IEC TR 29110-1:2015

  Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 1-р хэсэг: Тойм

  176

  35.080

  MNS ISO/IEC 29110-2:2015

  Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 2-р хэсэг: Ерөнхий бүтэц ба системчлэл

  177

  35.080

  MNS ISO/IEC TR 29110-3:2015

  Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 3-р хэсэг: Үнэлгээний заавар

  178

  35.080

  MNS ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2015

  Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 5-1-2-р хэсэг: Менежмент болон инженерчлэлийн тодорхойлолт: Ерөнхий горимын бүлэг

  35.100 Харилцан холбогдолтын нээлттэй систем

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.100.01 Харилцан холбогдолтын нээлттэй системийн нийтлэг асуудал

  179

  33.100.01

  MNS ISO/IEC 7498-3:2011

  Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Суурь загвар: Нэршил ба хаяглал

  180

  35.100.10

  MNS ISO/IEC 18092:2015

  Мэдээллийн технологи. Систем хоорондын телехолбоо ба мэдээлэл солилцоо. Ойр оронгийн холбоо. Интерфейс ба протокол

  35.100.05 Хэрэглээг олон үе давхаргаар тодорхойлох

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.100.10 Физик үе давхарга

   

  181

  35.100.10

  MNS ISO/IEC 10022:2013

  Нээлттэй системүүдийн харилцан холболт - Физик үйлчилгээний тодорхойлолт

  35.100.20 Шугамын үе давхарга

   

  182

  35.100.20

  MNS ISO/IEC 8886:2011

  Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Дата линк үйлчилгээний тодорхойлолт

  35.100.30 Сүлжээний үе давхарга

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.100.40 Тээврийн үе давхарга

   

  183

  35.100.40

  MNS ISO/IEC 8072:2010

  Мэдээллийнтехнологи- Нээлттэй системийн харилцан холболт - Дамжууллын үйлчилгээний тодорхойлолт

  184

  35.100.40

  MNS ISO/IEC 8348:2010

  Мэдээллийн технологи - Нээлттэй системийн харилцан холболт - Сүлжээний үйлчилгээний тодорхойлолт

  35.100.50 Ээлжийн үе давхарга

   

  185

  35.100.40

  MNS ISO/IEC 8326:2011

  Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Сеанс үйлчилгээний тодорхойлолт

  35.100.60 Танилцуулах үе давхарга

   

  186

  35.100.60

  MNS ISO/IEC 8822:2014

  Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Таниулах үйлчилгээний тодорхойлолт

  35.100.70 Хэрэглээний үе давхарга

   

  187

  35.100.70

  MNS ISO/IEC 9545:2013

  Нээлттэй системүүдийн харилцан холболт-Хэрэглээний түвшний үйлчилгээний бүтэц

  35.110 Сүлжээ

   

   

  188

  35.110

  MNS 5398:2004

  Өгөгдлийн утасгүй дотоод сүлжээний техникийн шаардлага

  35.140 Компьютер график

   

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.160 Микропроцессорын систем

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.180 Мэдээллийн технологийн төгсгөлийн ба гадна тоног төхөөрөмж

  189

  35.180

  MNS 5536:2005

  Мэдээллийн сүлжээний зангилаа болон сэлгэгчийн техникийн үндсэн шаардлага

  190

  35.180

  MNS 6423:2013

  Теле хяналтын системийн техникийн ерөнхий шаардлага

  35.200 Интерфейс ба харилцан холболтын тоног төхөөрөмж

  191

  35.200

  MNS 5535:2005

  Хамгаалалтгүй тэгш хэмт, 5 ба 5е ангиллын кабелийн техникийн үндсэн шаардлага

  35.220 Өгөгдөл хадгалах хэрэгсэл

   

  35.220.01 Өгөгдөл хадгалах хэрэгслийн нийтлэг асуудал

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.220.10 Цаасан карт ба тууз

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.220.20 Өгөгдөл хадгалах соронзон хэрэгслийн нийтлэг асуудал

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.220.21 Соронзон дискэт

   

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.220.22 Соронзон тууз

   

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.220.23 Соронзон туузны хуурцаг ба дамар

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.220.23 Соронзон туузны хуурцаг ба дамар

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.220.30 Өгөгдөл хадгалах оптик хэрэгсэл

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.220.99 Өгөгдөл хадгалах бусад хэрэгсэл

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.240 Мэдээллийн технологийн хэрэглээ

   

  35.240.01 Мэдээллийн технологийн хэрэглээний нийтлэг асуудал

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.240.10 Компьютер ашигласан дизайн

   

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.240.15 Таних карт, холбогдох хэрэгсэл

   

  192

  35.240.15

  MNS ISO 4909:2003

  Банкны карт. Соронзон тууз. 3 дугаар замын өгөгдлийн агуулга

  193

  35.240.15

  MNS ISO/IEC 7810:2004

  Таних /ID/ карт - Физик шинж чанар

  194

  35.240.15

  MNS ISO/IEC 7811-1:2004

  Таних /ID/ карт - Бичилт хийх аргачлал

  195

  35.240.15

  MNS ISO/IEС 7811-2:2005

  Таних карт-бичлэг хийх арга. 2-р хэсэг: Соронзон тууз-зөөлөн соронзот

  196

  35.240.15

  MNS ISO/IEС 7811-6:2005

  Таних карт-Бичлэг хийх арга. 6-р хэсэг: Соронзон тууз-Хатуу соронзот

  197

  35.240.15

  MNS ISO/IEC 7812-1:2004

  Таних /ID/ карт - Карт гаргагчийг таних. 1-р хэсэг: Дугаарлах систем

  198

  35.240.15

  MNS ISO /ISO 7812-2:2005

  Таних карт-карт гаргагчийг таних. 2-р хэсэг: Өргөдөл гаргах болонг бүртгэх үйл ажиллагаа

  199

  35.240.15

  MNS ISO/IEC 7813:2004

  Таних /ID/ карт - Санхүүгийн гүйлгээний карт

  200

  35.240.15

  MNS ISO 8583-1:2005

  Санхүүгийн гүйлгээний картаас үүссэн мэдээ солилцооны мэдээний тодорхойлолт. 1-р хэсэг: мэдээ, өгөгдлийн элемент ба кодын утга

  201

  35.240.15

  MNS ISO 8583-2:2005

  Санхүүгийн гүйлгээний картаас үүссэн мэдээ солилцооны мэдээний тодорхойлолт. 2-р хэсэг: Байгууллагын таних дугаар (БТД) авах хүсэлт ба бүртгэх журам

  202

  35.240.15

  MNS ISO 8583-3:2005

  Санхүүгийн үйлчилгээний картаас үүссэн мэдээ солилцооны мэдээний тодорхойлолт. 3-р хэсэг: мэдээ, өгөгдлийн элемент ба кодын утгын үйлчилгээний журам

  203

  35.240.15

  MNS ISO/IEC 14443-1:2016

  Таних карт - Интеграл схемтэй зайнаас унших карт - Богино зайнаас уншигддаг карт - 1-р хэсэг:Физик шинж чанар

  204

  35.240.15

  MNS ISO/IEC 14443-2:2016

  Таних карт - Интеграл схемтэй зайнаас унших карт - Богино зайнаас уншигддаг карт - 2-р хэсэг: Радио давтамжийн чадал болон дохионы интерфейс

  205

  35.240.15

  MNS ISO/IEC 14443-3:2016

  Таних карт - Интеграл схемтэй зайнаас унших карт - Богино зайнаас уншигддаг карт - 3-р хэсэг: Ажиллагааг эхлүүлэх болон давхцлаас сэргийлэх

  206

  35.240.15

  MNS ISO/IEC 14443-4:2016

  Таних карт - Интеграл схемтэй зайнаас унших карт - Богино зайнаас уншигддаг карт - 4-р хэсэг: Дамжууллын протокол

  35.240.20 Албан ажилд мэдээллийн технологийг хэрэглэх

  207

  35.240.20

  MNS 6285:2017

  Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага

  208

  35.240.30

  MNS ISO/IEC 2382-17:2001

  Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 17-р хэсэг. Өгөгдлийн сан

  209

  35.240.30

  MNS ISO 17933:2008

  ЦББС - Цахим баримт бичгийн солилцоо

  35.240.40 Банкинд мэдээллийн технологийг хэрэглэх

  210

  35.240.40

  MNS ISO 9362:2000

  Банк - Банкны теле сүлжээгээр дамжиж буй мэдээлэл - Банкны нотлох код

  211

  35.240.40

  MNS ISO 9564-1:2003

  Банкны үйл ажиллагаа. Хувь хүнийг нотлох дугаар (ХХНД)-ын удирдлага, аюулгүй байдал. 1-р хэсэг: ХХНД-ыг хамгаалах зарчим, арга

  35.240.50 Үйлдвэрт мэдээллийн технологийг хэрэглэх

  212

  35.240.50

  MNS ISO/IEC 2382-24:2001

  Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 24-р хэсэг. Компьютерийн удирдлагатай үйлдвэрлэл

  35.240.60 Худалдаа ба тээвэрт мэдээллийн технологийг хэрэглэх

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.240.70 Шинжлэх ухаанд мэдээллийн технологийг хэрэглэх

  213

  35.240.70

  MNS 5774:2007

  Газарзүйн мэдээлэл-Мета өгөгдөл

  214

  35.240.71

  MNS ISO/TS 19104:2012

  Газарзүйн мэдээлэл - Нэр томъёо

  35.240.80 Эмнэлгийн тусламжийн технологид мэдээллийн технологийг хэрэглэх

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.240.99 Бусад салбарт мэдээллийн технологийг хэрэглэх

  Стандартын нэгж байхгүй

   

   

  35.260 Албан ажлын техник, хэрэгсэл

   

  215

  35.020
   35.260

  MNS 6498:2015

  Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлага

  85 ЦААСНЫ ТЕХНОЛОГИ

   

   

  85.080 Цаасан бүтээгдэхүүн

   

  216

  85.080

  MNS 3963:2014

  Шуудангийн дугтуй. Тэмдэглэгээ ба хэмжээ. Техникийн шаардлага

  91 Барилга, барилгын материал

   

  91.100.30 Бетон ба бетон бүтээгдэхүүн

   

  217

  91.100.30

  MNS 3966:1987

  Холбооны төмөр бетон угсармал худаг /2018 оны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу шинэчлэн боловсруулж байна./

  93 Автозамын байгууламж

   

   

  93.080.20 Автозамын байгууламжийн материал

  218

  33.180.10
   93.080.10

  MNS 6597:2016

  Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага