Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн...
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 5-р сард хийсэн мониторингийн
2022-03-25

Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 5-р сард хийсэн мониторингийн дүн

1

Улаанбаатар телевиз ХХК. VIP радио ФМ 90.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

85% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

35.05% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

50.45% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0.03% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

2

Монгол комикс ХХК. Цаг үеийн залуус ФМ 91.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

90% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

0.69% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

82.05% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

80.71% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

49:22:07

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Арилжааны зар сурталчилгааны нэвтрүүлэг (тухайн өдрийн 10%)

1.43% шаардлага хангасан

 

 

 

3

Шүхэр ТББ. Хамаг Монгол ФМ 95.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

97% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

44.72% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

52.67% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

4.96% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

11:40:27

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

4

Авторадио эфэм ерэн зургаа аравны гурав ХМХ. Авто радио  ФМ 96.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

82% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

28.12% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

51.02% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

5.86% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

20:48:12

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

5

Эх элгэн нутаг ХХК. Элгэн нутаг ФМ 96.9

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

33.77% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

43.16% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

6.52% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

195:56:10

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

6

Ньюмедиа ХХК. Инээмсэглэл ФМ 99.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

89% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

36.48% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

52.19% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0.12% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

7

РФ ХХК.  kiss radio ФМ 100.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

97% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

37.66% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

48% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

22.52% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

125:28:47

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээллээгүй зөрчил

1 удаа

 

 

 

8

Аггрегатор ХХК. Тэргүүлэгч ФМ 101.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

36.18% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

56.75% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

13.09% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

66:11:34

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

9

 Бадруун ХХК. Улаанбаатар радио ФМ 102.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

69% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

15.36% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

50.68% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

35.24% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:08:10 хэтрэлттэй

 

 

 

10

Медиахолдинг ХХК. Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

97% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

45.03% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

51.84% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

9.72% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

13:13:15

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээллээгүй зөрчил

96 удаа