Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн...
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 4-р сард хийсэн мониторингийн
2022-03-25

Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 4-р сард хийсэн мониторингийн дүн

1

Эм Жи Эл радио ньюс ХХК. MGL радио фм 88.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

82% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

3.14% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

63.12% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

78.73% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

179:07:10 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

00:21:14 хэтрэлттэй

 

 

 

2

СКОД ХХК. Мэдээмн 88.8 радио

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

81% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

29.75% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

2.41% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0.82% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

20:57:41 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

00:10:36 хэтрэлттэй

 

 

 

3

Сета тех ХХК. Аялгуу ФМ 89.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

84% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

28.96% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

16.87% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

25.4% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

30:11:24 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Арилжааны зар сурталчилгааны нэвтрүүлэг (тухайн өдрийн 10%)

0.32% шаардлага хангасан

 

 

 

4

Жавзандамба хутагт төв ТББ. Зохист аялгуу ФМ 89.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

99% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

30.85% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

33.26% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

48.34% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

58:37:23 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

5

Смарт коммуникэйшн ХХК. Тойм ФМ 92.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

94% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

36.96% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

4.31% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

29.15% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

100:54:16 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

6

Монголиан мюзик медиа ХХК. Бизнес радио ФМ 98.9

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

68% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

2.66% шаардлага хангаагүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

15.17% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

38.07% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

144:45:25 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

7

Билэгт дөлгөөн ХХК. Их Монгол ФМ 99.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

86% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

30.66% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

7.27% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

16.84% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

28:44:52 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

8

НС Холбоо ХХК  Гийнгоо ФМ 100.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

97% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

38.27% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

12.03% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

22.22% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

87:01:39 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

9

Эм Эс Жи Эм Эл ХХК. Монголчуудын радио ФМ 102.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

92% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

40.36% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

2.73% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

5.96% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

16:47:06 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

10

Билэг санаа ХХК. Шинэ долгион ФМ 107.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

27.81% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

31.26% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

80.93% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

212:44:53 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээллээгүй зөрчил

16 удаа