Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн...
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2022 оны 2-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2022-03-25

Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2022 оны 2-р сард хийсэн мониторингийн дүн

 

1

Улаанбаатар телевиз ХХК. VIP радио ФМ 90.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.02 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

99.86% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

99.71% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

2

Монгол комикс ХХК. Цаг үеийн залуус ФМ 91.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.02 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

89.61% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

94.85% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

50.69% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

78.89% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

20:02:20

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

3:00:01 хэтрэлттэй

 

 

 

3

Шүхэр ТББ. Хамаг Монгол ФМ 95.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.02 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

95.49% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

99.47% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

18.21% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

29.77% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

24:34:35

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээлээгүй зөрчил

835 удаа

 

 

 

4

Авторадио эфэм ерэн зургаа аравны гурав ХМХ. Авто радио  ФМ 96.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.02 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

85.51% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

80.99% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

9.87% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

11.94% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:20:25 хэтрэлттэй

 

 

 

5

Эх элгэн нутаг ХХК. Элгэн нутаг ФМ 96.9

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.02 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96.16% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

97.08% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

10.92% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

19.72% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

200:54:35

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

0:11:06 хэтрэлттэй

 

 

 

6

Ньюмедиа ХХК. Инээмсэглэл ФМ 99.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

82.19% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

72% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.11% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0.35% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

0:00:18 хэтрэлттэй

 

 

 

7

РФ ХХК.  kiss radio ФМ 100.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.02 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96.16% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

95.79% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.35% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

8.58% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

32:46:05

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

0:12:57 хэтрэлттэй

 

 

 

8

Аггрегатор ХХК. Тэргүүлэгч ФМ 101.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.02 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

95.69% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

91.63% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

4.52% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

9.66% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

50:52:43

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

зөрчилгүй

 

 

 

9

 Бадруун ХХК. Улаанбаатар радио ФМ 102.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.02 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

73.11% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

45.66% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

17.37% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

34.14% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:08:45 хэтрэлттэй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

1:01:45 хэтрэлттэй

 

 

 

10

Медиахолдинг ХХК. Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

98.85% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

98.94% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.32% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

1.28% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

зөрчилгүй