Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн...
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2022 оны 1-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2022-03-25

Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2022 оны 1-р сард хийсэн мониторингийн дүн

 

1

Эм Жи Эл радио ньюс ХХК. MGL радио фм 88.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

80% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

98.79% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

59.11% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

76.17% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

225:42:34 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

1:26:42 хэтрэлттэй

 

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь (тухайн өдрийн 10%)

0.39-0.48%

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

2 удаа

 

 

 

2

СКОД ХХК. Мэдээмн 88.8 радио

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

83% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

80.41% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

12.55% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

24.14% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

9:00:01 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

4:45:54 хэтрэлттэй

 

 

 

3

Сета тех ХХК. Аялгуу ФМ 89.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

86% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

90.54% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

18.93% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

38.95% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

36:29:07 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

4:00:38 хэтрэлттэй

 

 

 

4

Жавзандамба хутагт төв ТББ. Зохист аялгуу ФМ 89.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

100% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

99.37% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

2.69% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

5.06% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:31:32 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

5

Смарт коммуникэйшн ХХК. Тойм ФМ 92.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

98% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

98.05% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

2.04% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

28.57% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

125:34:15 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

 

 

6

Монголиан мюзик медиа ХХК. Бизнес радио ФМ 98.9

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

74% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

12.23% шаардлага хангаагүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

13.72% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

33.96% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

125:10:38 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

7

Билэгт дөлгөөн ХХК. Их Монгол ФМ 99.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

79% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

50.36% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

27.43% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

45.84% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

1:45:41 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь (тухайн өдрийн 10%)

0.4%

 

 

 

8

НС Холбоо ХХК. Гийнгоо ФМ 100.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

94% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

100% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

12.97% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

21.74% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

115:54:04 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

9

Эм Эс Жи Эм Эл ХХК. Монголчуудын радио ФМ 102.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

95% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

91.33% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.31% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

2.18% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

8:46:06 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

10

Билэг санаа ХХК. Шинэ долгион ФМ 107.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

94% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

85.87% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

20.91% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

66.35% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

247:17:37 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээллээгүй зөрчил

29 удаа