Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн...
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 12-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2022-03-25

Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 12-р сард хийсэн мониторингийн дүн

 

1

Эм Жи Эл радио ньюс ХХК. MGL радио фм 88.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

79% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

99.92% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

55.96% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

73.46% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

222:09:52 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

1:02:03 хэтрэлттэй

 

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь

0.19-0.67%

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

16 удаа

 

Хүүхдийн нэвтрүүлгийн цагийн зөрчил

9 удаа

 

 

 

2

Хэмнэлт долгион медиа групп ХХК. Хэмнэл радио ФМ 91.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

94% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

86.19% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

12.04% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

17.18% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

64:57:13 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Хүүхдийн нэвтрүүлгийн цагийн зөрчил

26 удаа

 

 

 

3

Шүхэр ТББ. Хамаг Монгол ФМ 89.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

92% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

99.62% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

36.95% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

63.31% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

76:22:33 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээлээгүй зөрчил

90 удаа

 

 

 

4

Эх элгэн нутаг ХХК. Элгэн нутаг ФМ 96.9

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

97.65% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.02% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

1.18% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

121:01:41 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

5

Радиоком Монгол ХХК. Формула ФМ 98.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

82% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

68.29% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.31% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

2.60% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:12:26 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

6

Монголиан мюзик медиа ХХК. Бизнес радио ФМ 98.9

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

70% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

9.27% шаардлага хангаагүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

16.07% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

38.94% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

155:57:30 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

7

Нью медиа ХХК. Их Монгол ФМ 99.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

84% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

76.49% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.28% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0.61% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:24:56 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

8

РФ ХХК. Kiss ФМ 100.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

95.46% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.97% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

6.96% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

23:51:38 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

9

Бадруун ХХК. Улаанбаатар радио ФМ 102.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

72% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

44.55% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

18.49% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

37.23% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:18:43 хэтрэлттэй

 

 

 

10

Ви Өү Эм ХХК. Эрүүл амьдралын радио ФМ 104

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

75% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

44.92% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

10.65% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

18.32% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

75:17:37 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

12 удаа