Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн...
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 11-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2022-03-25

Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 11-р сард хийсэн мониторингийн дүн

 

1

Сета тех ХХК. Аялгуу ФМ 89.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

87% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

32.11% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

24.67% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

44.65% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

10:32:28 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

1:03:42 хэтрэлттэй

 

 

 

2

Улаанбаатар телевиз ХХК. VIP радио ФМ 90.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

99% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

36.56% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.58% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

8.09% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

6:10:48 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээлээгүй зөрчил

38 удаа

 

 

 

3

Смарт коммуникэйшн ХХК. Тойм ФМ 92.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

97% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

48.98% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

4.43% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

29.25% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

128:22:26 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

4

Скаймедиа групп ХХК. Стар ФМ 92.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

12.62% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.12% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

1.5% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:27:58 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

5

ШУТИС МХТС. Шинжлэх ухаан ФМ 94.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

83% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

17.01% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.98% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

3.61% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

16:37:27 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Хүүхдийн нэвтрүүлгийн цагийн зөрчил

1 удаа

 

 

 

6

Авторадио эфэм ерэн зургаа аравны гурав ХМХ. Авто радио  ФМ 96.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

90% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

42.13% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

6.54% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

14.59% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

7:42:06 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

 

 

7

Билэгт дөлгөөн ХХК. Их Монгол ФМ 99.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

77% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

16.06% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

30.14% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

50.46% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

8

Аггрегатор ХХК. Тэргүүлэгч ФМ 101.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

95% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

39.94% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

3.32% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

8.61% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

43:36:35 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Хүүхдийн нэвтрүүлгийн цагийн зөрчил

2 удаа

 

 

 

9

 Салхи энтертейнмент ХХК.  Гэр бүлийн радио ФМ 104.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

91% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

38.98% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

59.05% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

75.19% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

220:17:35 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Арилжаа, сурталчилгааны хувь

1.1-2.31%

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

28 удаа

 

 

 

10

И Зэт Эф Эм ХХК. Эх дэлхий ФМ 107

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

94% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

27.89% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

48.12% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

77.04% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

332:11:12 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээллээгүй зөрчил

11 удаа