Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн...
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 10-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2022-03-25

Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 10-р сард хийсэн мониторингийн дүн

 

1

СКОД ХХК. Medeemn ФМ 88.8

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

87% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

31.36% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

6.77% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

14.81% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

24:24:59 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:00:20 хэтрэлттэй

 

 

 

2

Жавзандамба хутагт төв НҮТББ. Зохист аялгуу ФМ 89.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

97% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

35.73% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

23.56% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

38.87% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

49:08:04 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

3

Монгол комикс ХХК. Цаг үе залуус ФМ 91.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

91% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

0.12%

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

65.4% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

79.81% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

69:26:42 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь (тухайн өдрийн 10%)

0.23-2.36%

 

 

 

4

ШУТИС МХТС. Шинжлэх ухаан радио ФМ 94.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

81% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

28.65% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.82% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

4.46% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

6:00:47 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

5

Хүүхэд, ирээдүй, соёл, боловсрол сан ТББ. Арга билиг ФМ 95.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

94% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

43.31% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.4% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

2.92% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

6

Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо ГҮТББ. BEST радио ФМ 98.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

92% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

41.32% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.92% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

4.85% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

14:32:42 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

7

НС холбоо ХХК. Гийнгоо радио ФМ 100.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

35.41% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

12.55% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

22.04% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

116:47:35 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

8

Эм Эс Жи Эм Эл ХХК.  Монголчуудын радио ФМ 102.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

94% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

30.07% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.23% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

2.5% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

9

Медиахолдинг ХХК. Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

45.25% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

2.23% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

4.37% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

15:17:06 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээлээгүй зөрчил

58 удаа

 

 

 

10

Чугу ХХК. VIBE ФМ 105.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

72% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

21.27% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

2.81% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

5.52% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

10:18:06 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

11

Билэг санаа ХХК. Шинэ долгион ФМ 107.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

94% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

29.03% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

25.41% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

72.89% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

226:21:08 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээлээгүй зөрчил

17 удаа