Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн...
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 9-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2022-03-24

АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН
25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

66.06%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

38.78%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

1:56:09

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

20:27:07

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 2:17:36

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

4 / 2:02:11

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

1 / 0:15:25

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 1:02:12

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:46:36

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

74 удаа
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

25 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:08:56
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

149 / 1:03:35

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

221398 / 13.42%


 

ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН
C1 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

72.98%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

37.46%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

4:01:02

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

9:28:40

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

21 / 21:40:28

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 1:48:49

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

11 удаа
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:20:22
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

78 / 2:09:03

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

178768 / 10.73%


 

ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН
CENTRAL ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

54.16%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

43.47%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

28:56:36

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

46:52:16

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

284 / 40:16:21

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

2 / 0:10:10

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%


 

ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН
NTV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

63.86%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

32.01%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

8:02:31

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

5:07:02

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:14:57

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

1 / 0:14:57

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 5:21:59

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 1:32:51

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

2 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

3:10:46
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

272 / 8:54:28

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

3682 / 0.17%


 

СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
SBN ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

78.85%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

27.08%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

10:12:03

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

2:04:00

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

37 / 15:10:12

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

37 / 15:10:12

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

39 / 40:06:54

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

376527 / 23.50%


 

АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН
TM ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

89.18%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

36.39%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

12:45:55

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

11:37:47

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

55 / 15:22:51

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

26 / 13:06:23

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

29 / 2:16:28

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

13 / 5:59:58

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:12:26
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

95 / 0:55:44

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

288984 / 17.75%


 

УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
UBS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

94.97%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

52.02%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

4:52:32

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

6:17:13

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

8 / 1:50:15

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

8 / 1:50:15

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 1:28:36

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 0:22:03

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

3:49:29
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

165 / 9:04:12

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

299449 / 16.53%


 

ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН
VTV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

64.63%
Шаардлага хангасан

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

11:26:56

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:20:18
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

78 / 1:42:21

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%


 

МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН
БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

64.77%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

40.76%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

14:19:51

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

17:54:33

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

18 / 1:01:05

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

18 / 1:01:05

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

17 / 4:02:19

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:50:32
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

140 / 4:08:31

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

2294 / 0.13%


 

ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН
ЕТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

73.14%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

32.54%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

11:12:23

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

10:38:56

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

15 / 7:32:54

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

5 / 1:56:28

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

10 / 5:36:26

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

37 / 27:39:23

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

5 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:45:10
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

103 / 3:19:59

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

246834 / 12.98%


 

ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН
ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

93.44%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

82.47%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

2:50:19

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

33:21:11

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:05:16

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

14 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:21:09
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

74 / 3:47:35

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

4232 / 0.25%


 

МАЛЧИН УДМЫН ХИЙМОРЬ ХХК-ИЙН
МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

90.75%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

45.58%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

9:55:15

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

1:39:16

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

38 / 9:05:07

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

38 / 9:05:07

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

26 / 17:23:53

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:50:59

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:00:36
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

97 / 2:00:18

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

210105 / 11.05%


 

МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МОНГОЛ HD ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

73.09%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

56.81%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

23:42:17

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

11:01:15

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

26 / 7:47:51

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

13 / 5:20:34

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

13 / 2:27:17

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

30 / 27:51:52

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

4 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

2 / 0:00:04

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

4081 / 0.20%


 

ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН
СТАР ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

60.04%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

9.09%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

7:31:12

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

8:40:45

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

17 / 5:49:28

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

17 / 5:49:28

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:05:21

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

8 / 0:03:27

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

444638 / 26.88%


 

УЛС СҮЛД ХХК-ИЙН
СҮЛД ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

85.80%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

47.51%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

15:57:36

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

19:12:01

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

26 / 10:18:56

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

26 / 10:18:56

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

23 / 11:10:50

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

19 / 0:15:34

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

359691 / 21.12%


 

ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
ТВ5 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

98.04%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

55.76%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

3:51:47

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

0:49:28

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:23:04
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

171 / 2:08:47

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

299019 / 15.55%


 

СУВАГ ТИ ВИ НАЙМ ХХК-ИЙН
ТВ8 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

68.47%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

19.96%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

15:27:36

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

6:45:01

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

41 / 33:45:31

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

9 / 0:03:16

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

325401 / 16.80%


 

МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
ТВ9 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

90.23%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

52.50%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

2:47:51

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

18:53:28

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:34:12

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

2 / 0:34:12

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

27 / 27:08:04

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:36:42

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

3:53:57
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

273 / 11:28:34

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

184286 / 7.63%


 

 

 

НЭЙШНЛ НЬЮС КОРПОРЭЙШН ХХК-ИЙН
BLOOMBERG MN ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

56.07%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

55.47%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

2471 / 0.15%


 

СИ ЧАННЕЛЬ ХХК-ИЙН
C CHANNEL ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

54.77%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

12.86%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:20:01

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

74 / 32:38:36

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

ЭХ ГОЁОТ МЕДИА ХХК-ИЙН
CHANNEL 11 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

78.77%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

17.26%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

47 / 34:40:24

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

17 / 15:12:16

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:02:06
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

131 / 4:10:24

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

75324 / 4.33%


 

ЖИ СУВАГ ХХК-ИЙН
GTV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

91.37%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

51.68%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

25 / 7:59:47

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:55:01

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

22 / 1:12:07

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

70442 / 4.69%


 

МОНГОЛИАН НЬЮС ЧАННЕЛ ХХК-ИЙН
MNC ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

94.60%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

31.33%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 2:04:28

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:10:38

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:23:40

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

242617 / 15.75%


 

ЭН ТИ ЭН ЭЙЧ ДИ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
NATIONAL TIMES NEWS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

45.76%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

18.41%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 0:14:04

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

5 удаа
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

8678 / 0.50%


 

МАСТ ТЕХНОЛОГИ ХХК-ИЙН
NEWS CHANNEL ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

79.28%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

63.65%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

66 / 32:23:21

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

11 / 0:06:10

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

ЭН БИ ЖИ КИНГ МОНГОЛИА ХХК-ИЙН
ROYAL ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

17.57%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 13:37:59

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 2:37:39

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

5 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

18740 / 1.20%


 

ДӨРӨВ КЭЙ ХХК-ИЙН
SMART HD ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

0.34%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

ВОЛЮМ ПЛАС ХХК-ИЙН
VOLUME PLUS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

86.34%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

77.54%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

НАЙС ТИ ВИ ХХК-ИЙН
АВТО ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

80.52%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

27.09%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

56 / 8:03:08

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 0:54:43

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

2 / 0:00:38

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

39986 / 2.12%


 

ЭНТЕРТАЙНМЕНТ ИНТЕРПРАЙС-ИЙН
БИДНИЙ ЦӨӨХӨН МОНГОЛЧУУД ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

80.26%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

3 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

9474 / 0.60%


 

ФОРЧУН ГЛОБАЛ ХХК-ИЙН
ГЛОБАЛЬ ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

0%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

3 / 0:00:56

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

ДЭЛХИЙН ЧИМЭЭ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
ЛАЙВ ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

80.02%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

25.80%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

14 / 4:18:48

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

183928 / 11.61%


 

РЕАЛ МАСТЕР ЛИНКС ХХК-ИЙН
ЛАЙК ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

89.62%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

11.42%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

10 / 10:02:09

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

16 / 0:06:18

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

243452 / 14.32%


 

МАЛЧИН УДМЫН ХИЙМОРЬ ХХК-ИЙН
МАЛЧИН БИРЖ ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

96.13%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

20.01%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

11 / 3:29:25

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

11 / 8:02:46

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

5 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

27 / 0:23:17

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

47773 / 2.57%


 

МАСС ТИ ВИ ХХК-ИЙН
МАСС ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

89.33%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

54.66%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

35 / 5:24:18

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

49 / 7:20:34

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

2:16:01
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

23 / 3:22:34

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

374369 / 20.64%


 

МАЛЧИН ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МЯНГАТ МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

99.63%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

8.85%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

9 / 2:46:22

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

10 / 3:21:45

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 1:28:52

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

3 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:14:45
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

148 / 2:49:43

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

293037 / 12.12%


 

МОНЗАХ ХХК-ИЙН
ОНТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

37.16%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

0.55%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

6 / 0:04:31

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

ОРГИЛ МЕДИА КОНСАЛТИНГ ХХК-ИЙН
ОТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

83.23%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

3.65%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 0:57:23

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

11 / 5:06:53

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:11:14
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

230 / 2:36:15

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

75303 / 4.04%


 

БИ ЭНД БИ ПИКЧЕРС ХХК-ИЙН
ОЛЛОО ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

52.59%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

21.55%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

61918 / 4.22%


 

ПАРЛАМЕНТЫН СУВАГ ХХК-ИЙН
ПАРЛАМЕНТ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

87.05%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

70.66%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

90 / 39:57:17

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

21 / 7:53:17

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

12 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

МОДЕРН КАСТЛ МОДИФАЕР ХХК-ИЙН
СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭГЧ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

66.20%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

48.52%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

8 / 7:28:19

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

ЭС СИ ЭЙЧ ХХК-ИЙН
СУВАГ 1 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

92.97%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

36.41%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:21:56

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

330636 / 20.78%


 

ЭВЕРГРИЙНЛАЙФ ХХК-ИЙН
СУВАГ 7 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

15.68%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 1:14:10

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

52 / 40:32:06

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

10 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

27 / 0:15:43

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

94663 / 6.31%


 

ЭМ ДИ ЭНТЕРТЭЙНМЕНТ ХХК-ИЙН
ТВ2 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

87.64%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

25.90%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 2:00:45

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

2 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:06:33

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

2037 / 0.15%


 

ДИ ВИ ПРОДАКШН ХХК-ИЙН
ТВ3 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

87.86%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

12.49%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

САРНЫ ЧУЛУУ АНАР ХХК-ИЙН
ТВ6 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

65.36%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

16.99%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:05:18

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

3 / 0:02:06

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

39798 / 2.50%


 

ДӨРӨВ КЭЙ МҮҮВ ХХК-ИЙН
ТАЛЫН МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

89.71%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

49.58%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

3 / 0:00:44

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

233290 / 12.89%


 

ХАТРЕК ХХК-ИЙН
ЭКО ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

75.50%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

28.54%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

21 / 22:58:48

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:13:50
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

459 / 3:15:13

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

314204 / 18.16%


  

ӨЛЗИЙ МЕДИА ХХК-ИЙН
ӨЛЗИЙ ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

92.96%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

27.52%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

22 / 4:04:25

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 1:33:07

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

2:02:02
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

182 / 8:51:25

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

398942 / 22.61%


 

ЭЙШН БОКС ХХК-ИЙН
ASIABOX ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

22.56%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

9.95%
Шаардлага хангаагүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

79.23%
Хангалтгүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

1:45:54
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

122 / 2:12:50

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
CINEMA ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

42.40%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

1.03%
Шаардлага хангаагүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

85.76%
Хангалттай

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

33 / 0:44:27

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

МОНГОЛ МАСС МЕДИА ХХК-ИЙН
DOCUMENTARY BOX ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

0.09%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

0.09%
Шаардлага хангаагүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

95.68%
Хангалттай

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

ВИПМЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
MNBA SPORTS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

98.50%
Шаардлага хангасан

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

98.63%
Хангалттай

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

ЭМ ВИ ЭС ХХК-ИЙН
MON PLUS ТЕЛЕВИЗ
 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

1.06%
Шаардлага хангаагүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.84%
Хангалттай

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

2507 / 0.16%


 

МӨҮВИБОКС ХХК-ИЙН
MOVIE BOX ТЕЛЕВИЗ
 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

9.18%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

0.66%
Шаардлага хангаагүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

98.48%
Хангалттай

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

1:08:07
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

336 / 5:49:36

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
MOVIE MAX ТЕЛЕВИЗ
 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

77.37%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

10.88%
Шаардлага хангаагүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

41.45%
Хангалтгүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН
SPS CLASSIC ТЕЛЕВИЗ
 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

87.07%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

1.19%
Шаардлага хангаагүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.33%
Хангалттай

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

2 / 0:00:04

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН
SPS FIGHT ТЕЛЕВИЗ
 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

74.99%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

33.14%
Шаардлага хангасан

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.42%
Хангалттай

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

2 / 0:00:08

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН
SPS NATIONAL ТЕЛЕВИЗ
 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

85.35%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

35.13%
Шаардлага хангасан

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.24%
Хангалттай

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

5 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

24 / 0:01:23

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН
SPS PRIME ТЕЛЕВИЗ
 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

60.02%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

6.15%
Шаардлага хангаагүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.24%
Хангалттай

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:01:26
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

22 / 0:00:40

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН
SPS WORLD ТЕЛЕВИЗ
 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

60.87%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

45.59%
Шаардлага хангасан

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.81%
Хангалттай

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

15 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

44 / 0:13:20

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

МОНВСАТ НЭТВОРК ХХК-ИЙН
М КИНО ТЕЛЕВИЗ
 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

0%
Шаардлага хангаагүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

98.65%
Хангалттай

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 2:00:42

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 2:00:42

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

1 удаа
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

ХАНЛИГ ӨЛЗИЙ ХХК-ИЙН
СКАЙ ТВ ТЕЛЕВИЗ
 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

21%
Шаардлага хангаагүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

81.14%
Хангалттай

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:01:00

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

МЮЗИК БОКС ХХК-ИЙН
ХӨГЖИМ ТЕЛЕВИЗ
 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

0%
Шаардлага хангаагүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

100%
Хангалттай

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

МӨРӨӨДЛИЙН СУВАГ ТББ-ИЙН
DREAM TV ТЕЛЕВИЗ
 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

24.10%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

15.40%
Шаардлага хангаагүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

83.36%
Хангалттай

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

881 / 132:28:46

A8

-   Балчир нас 3+

9 / 4:11:14

A9

-   Бага нас 6+

872 / 128:17:32

A10

-   Өсвөр үе 12+

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

112 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:10:41
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

19 / 0:27:12

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


 

ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
HOME SHOPPING ТЕЛЕВИЗ
 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.83%
 

A19

Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил

Зөрчилгүй

A20

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлэг давжуулсан зөрчил

9.72%
Зөрчилгүй

A21

Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал

25.57%


 

ТРЕЙД ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
TRADE ТЕЛЕВИЗ
 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.38%
 

A19

Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил

Зөрчилгүй

A20

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлэг давжуулсан зөрчил

22.16%
Зөрчилтэй

A21

Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал

0%


 

ШУУД ТИ ВИ ХХК-ИЙН
ШУУД ТВ ТЕЛЕВИЗ
 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

98.01%
 

A19

Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил

Зөрчилгүй

A20

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлэг давжуулсан зөрчил

0%
Зөрчилгүй

A21

Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал

4.91%