Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн...
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 7-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2021-09-28

Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 7-р сард хийсэн мониторингийн дүн

1

СКОД ХХК. Medeemn ФМ 88.8

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

87% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

33.1% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

2.03% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0.52% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

16:41:15

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

2

Улаанбаатар телевиз ХХК. VIP ФМ 90.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

87% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

34.41% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.21% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0.41% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

3

Радиоком Монгол ХХК. Формула ФМ 98.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

45.09% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.3% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

2.67% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:11:56

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

4

РФ ХХК. Kiss radio  ФМ 100.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

38.05% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.47% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

19.37% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

88:56:08

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:02:49 хэтрэлттэй

 

 

 

5

НС холбоо ХХК. Гийнгоо ФМ 100.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

37.13% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

14.71% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

26.5% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

110:50:10

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

6

Аггрегатор ХХК. Тэргүүлэгч ФМ 101.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

38.33% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

4.1% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

8.52% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

50:33:39

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

7

Эм Эс Жи Эм Эл ХХК.  Монголчуудын радио ФМ 102.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

92% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

39.82% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

3.5% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

3.52% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

21:34:57

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

8

Медиахолдинг ХХК. Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

97% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

43.81% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

2.95% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

5.67% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

10:33:10

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээллээгүй зөрчил

295 удаа

 

 

 

9

 Ви Өү Эм ХХК. Эрүүл амьдралын радио ФМ 104

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

71% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

14.01% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

10.41% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

18.39% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

63:57:32

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

10 удаа

 

 

 

10

Чугу ХХК. VIBE ФМ 105.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

90% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

38.2% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

2.72% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

5.34% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

26:56:32

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

 

ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР