Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио...
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2018 оны 11-р сараас 2019 оны 04-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2019-05-09
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2018 оны 11-р сараас 2019 оны 04-р сард хийсэн мониторингийн дүн Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2018 оны 11-р сараас 2019 оны 04-р сард хийсэн мониторингийн дүн
.expandedNode div{ display: block; margin-left:20px; } a:visited { color: } .collapsedNode div{ display:none; } Эм Жи Эл Радио ньюс ХХК MGL радио фм 88.3 Холбогдох заалтууд 2018 оны 11 сар 2019 оны 02 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) 7:39:24 12:45:28 Монгол бүтээлийн хувь (50%) 98% 80% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 23.61% 21.88 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 54.92% 67.31% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Скод ХХК Мэдээмн 88.8 радио Холбогдох заалтууд 2018 оны 11 сар 2019 оны 02 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) 83:56:44 67:28:23 Монгол бүтээлийн хувь (50%) 89% 41% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 14.46% 17.99 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 4.03% 1.83% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) 2 удаа Зөрчилгүй Сета тех ХХК Аялгуу фм 89.3   Холбогдох заалтууд 2018 оны 11 сар 2019 оны 03 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) 28:24:54 15:30:59 Монгол бүтээлийн хувь (50%) 90% 66% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 0.11% 2.45% Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 9.17% 13.71% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) 34 удаа 48 удаа Жавзандамба хутагт төв ТББ Зохист аялгуу фм 89.7 Холбогдох заалтууд 2018 оны 12 сар 2019 оны 03 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 95% 93% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 7.58 % 5.86% Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 11.68% 15.98% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Улаанбаатар телевиз ХХК VIP фм 90.5 Холбогдох заалтууд 2018 оны 12 сар 2019 оны 03 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) 0:03:28 Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 61% 60% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 2.23 % 7.96% Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 7.83% 11.52% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) 7 удаа 2 удаа Монгол комикс ХХК Иигл ТВ Цаг үе залуус фм 91.1 Холбогдох заалтууд 2018 оны 12 сар 2019 оны 02 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) Eagle TV Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) Eagle TV 93% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) Eagle TV 9.55 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) Eagle TV 70.19% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Eagle TV Зөрчилгүй Смарт коммуникэйшн ХХК Тойм фм 92.1 Холбогдох заалтууд 2018 оны 12 сар 2019 оны 04 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 67% 62% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 23.44 % 22.89 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 5.44% 23.69% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Скай медиа групп ХХК Стар фм 92.5 Холбогдох заалтууд 2019 оны 02 сар 2019 оны 04 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) Эфир зогссон Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) Эфир зогссон 53% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) Эфир зогссон 0.15 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) Эфир зогссон 0.82% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Эфир зогссон Зөрчилгүй Шүхэр ТББ Хамаг монгол фм 95.1 Холбогдох заалтууд 2018 оны 12 сар 2019 оны 03 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 99% 36% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 0.01 % 0.01 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 0.01 % 0.01 % Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Хүүхэд, ирээдүй, соёл, боловсрол сан ТББ Арга билэг фм 95.7 Холбогдох заалтууд 2018 оны 12 сар 2019 оны 03 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) 0:01:27 Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 77% 81% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 1.33 % 0.82% Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 10.08% 9.31% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) 692 удаа 234 удаа Авторадио эфэм ерэн зургаа аравны гурав ХМХ Авто радио фм 96.3 Холбогдох заалтууд 2018 оны 11 сар 2019 оны 02 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) 0:40:27 0:34:52 Монгол бүтээлийн хувь (50%) 85% 77% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 3.34% 6.18 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 8.45% 7.78% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Эх элгэн нутаг ХХК Элгэн нутаг фм 96.9 Холбогдох заалтууд 2019 оны 01 сар 2019 оны 04 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) 1:06:20 Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 88% 89% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 4.03 % 7.45 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 13.63% 18.89% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) 236 удаа 221 удаа Монголын бурхан шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийд Лавайн эгшиг фм 97.5 Холбогдох заалтууд 2019 оны 01 сар 2019 оны 04 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 98% 95% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 17.89 % 11.76 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 8.81% 12.65% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Радиоком Монгол ХХК Формула фм 98.1 Холбогдох заалтууд 2018 оны 12 сар 2019 оны 03 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) 5:43:29 Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 68% 74% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 0.01 % 3.63% Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 0.01 % 1.51% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо ТББ Best фм 98.5 Холбогдох заалтууд 2019 оны 01 сар 2019 оны 04 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 84% 88% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 3.63 % 4.49 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 2.56% 2.59% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) 18 удаа 1 удаа Монголиан Мюзик Медиа ХХК Бизнес радио фм 98.9 Холбогдох заалтууд 2018 оны 11 сар 2019 оны 04 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 79% 54% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 6.29% 32.03 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 41.38% 49.25% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Ньюмедиа ХХК Инээмсэглэл фм 99.3 Холбогдох заалтууд 2018 оны 12 сар 2019 оны 03 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) 29:37:59 0:14:03 Монгол бүтээлийн хувь (50%) 67% 76% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 0.14 % 0.81% Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 0.25% 0.37% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Билэгт дөлгөөн ХХК Их монгол фм 99.7 Холбогдох заалтууд 2018 оны 11 сар 2019 оны 02 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) 0:33:45 12:01:58 Монгол бүтээлийн хувь (50%) 95% 63% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 0.01% 0.09 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 17.71% 10.95% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) 54 удаа Зөрчилгүй РФ ХХК Кисс радио фм 100.1 Холбогдох заалтууд 2019 оны 01 сар 2019 оны 04 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) 6:33:09 0:03:33 Монгол бүтээлийн хувь (50%) 78% 87% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 1.71 % 3.47 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 6.99% 7.69% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) 4 удаа 9 удаа НС Холбоо ХХК Гийнгоо фм 100.5 Холбогдох заалтууд 2019 оны 01 сар 2019 оны 04 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 84% 90% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 5.21 % 13.94 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 11.21% 24.33% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Аггрегатор ХХК Тэргүүлэгч фм 101.7 Холбогдох заалтууд 2018 оны 12 сар 2019 оны 03 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 81% 82% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 2.40 % 9.70% Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 10.99% 8.07% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Эм эс жи эм эл ХХК MGL фм 102.1 Холбогдох заалтууд 2019 оны 01 сар 2019 оны 04 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) 1:06:57 Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 75% 88% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 0.45 % 15.23 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 15.24% 21.18% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Бадруун ХХК Радио УБ фм 102.5 Холбогдох заалтууд 2018 оны 11 сар 2019 оны 02 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) 2:52:18 0:31:47 Монгол бүтээлийн хувь (50%) 43% 62% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 0.01% 0.07 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 2.05% 30.61% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Медиа холдинг ХХК Тэнгэрлэг радио фм 103.6 Холбогдох заалтууд 2018 оны 11 сар 2019 оны 02 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 88% 80% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 0.01% 0.24 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 1.91% 2.38% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй 61 удаа Ви Өү Эм ХХК Эрүүл амьдарлын радио фм 104 Холбогдох заалтууд 2019 оны 01 сар 2019 оны 04 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 65% 80% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 4.80 % 8.18 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 18.84% 32.44% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Салхи Энтертэйнмэнт ХХК Гэр бүлийн радио фм 104.5 Холбогдох заалтууд 2018 оны 11 сар 2019 оны 02 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 91% 82% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 12.04% 8.30 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 21.22% 37.22% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Чугу ХХК Vibe фм 105.5 Холбогдох заалтууд 2018 оны 12 сар 2019 оны 03 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) 3:50:05 0:52:25 Монгол бүтээлийн хувь (50%) 37% 42% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 0.01 % 0.28% Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 5.98% 3.98% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) 64 удаа Зөрчилгүй И Зэт Эф Эм ХХК Смарт радио фм 107 Холбогдох заалтууд 2018 оны 12 сар 2019 оны 03 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 74% 69% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 0.47 % 4.93% Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 21.33% 24.42% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй Зөрчилгүй Билэг санаа ХХК Шинэ долгион фм 107.5 Холбогдох заалтууд 2018 оны 11 сар 2019 оны 02 сар Зар суртачилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) 0:01:21 Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь (50%) 93% 91% Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэьрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 36.44% 31.37 % Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) 3.96% 43.71% Тусгай дугаар дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) Зөрчилгүй Зөрчилгүй