Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / ФМ радиогийн мониторингийн 2017 оны 3,4 дүгээр...
ФМ радиогийн мониторингийн 2017 оны 3,4 дүгээр сарын тайлан
2017-09-01
ФМ радиогийн мониторингийн 2017 оны 3,4 дүгээр сарын тайлан ФМ радиогийн мониторингийн 2017 оны 3,4 дүгээр сарын тайлан
.expandedNode div{ display: block; margin-left:20px; } a:visited { color: } .collapsedNode div{ display:none; } АВТОРАДИО ЭФЭМ ЕРЭН ЗУРГАА АРАВНЫ ГУРАВ ХМХ-ИЙН АВТО РАДИО 96.3 Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 10:37:16 03:01:55 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 86% Шаардлага хангасан 90% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 9% Хангалтгүй 10% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 11% Хангалтгүй 11% Хангалтгүй АГГРЕГАТОР ХХК-ИЙН ТЭРГҮҮЛЭГЧ 101.7 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 02:12:39 00:31:51 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 97% Шаардлага хангасан 97% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 7% Хангалтгүй 10% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 8% Хангалтгүй 11% Хангалтгүй БАДРУУН ХХК-ИЙН УЛААНБААТАР 102.5 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 05:46:50 02:01:22 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 52% Шаардлага хангасан 48% Хангалтгүй Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 5% Хангалтгүй 2% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 3% Хангалтгүй 2% Хангалтгүй БИЛЭГ САНАА ХХК-ИЙН ШИНЭ ДОЛГИОН 107.5 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 00:04:04 00:00:52 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 97% Шаардлага хангасан 97% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 52% Шаардлага хангасан 55% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 54% Шаардлага хангасан 57% Шаардлага хангасан БИЛЭГТ ДӨЛГӨӨН ХХК-ИЙН ИХ МОНГОЛ 99.7 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 23:56:54 12:21:46 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 91% Шаардлага хангасан 90% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 11% Хангалтгүй 11% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 6% Хангалтгүй 6% Хангалтгүй ВИ ӨҮ ЭМ ХХК-ИЙН VOICE OF MONGOLIA 104 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 02:15:42 00:09:27 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 98% Шаардлага хангасан 98% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 10% Хангалтгүй 7.4% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 22% Шаардлага хангасан 20% Шаардлага хангасан ИКОД ХХК-ИЙН МЭДЭЭ МН 88.8 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 39:54:49 86:59:16 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 78% Шаардлага хангасан 86% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 4% Хангалтгүй 2% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 14% Хангалтгүй 13% Хангалтгүй МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН ТЭНГЭРЛЭГ РАДИО 103.6 Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 02:47:37 01:29:26 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 93% Шаардлага хангасан 93% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 17% Шаардлага хангасан 19% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 8% Хангалтгүй 11% Хангалтгүй МОНГОЛЫН БУРХАН ШАШИНТНЫ ТӨВ ГАНДАНТЭГЧЭНЛИН ХИЙДИЙН ЛАВАЙН ЭГШИГ 97.5 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 16% Шаардлага хангасан 16% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 35% Шаардлага хангасан 22% Шаардлага хангасан МОНГОЛИАН МЮЗИК МЕДИА ХХК -ИЙН БИЗНЕС РАДИО 98.9 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 77% Шаардлага хангасан 82% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 54% Шаардлага хангасан 54% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 65% Шаардлага хангасан 65% Шаардлага хангасан МОНГОЛЫН ХАРААГҮЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО ТББ-ЫН БЭСТ 98.5 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 00:02:01 00:01:16 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 90% Шаардлага хангасан 97% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 10% Хангалтгүй 9% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 16% Шаардлага хангасан 14% Хангалтгүй НС ХОЛБОО ХХК-ИЙН МИНИЙ МОНГОЛ 100.5 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 23% Шаардлага хангасан 24% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 42% Шаардлага хангасан 43% Шаардлага хангасан НЬЮМЕДИА ХХК-ИЙН ИНЭЭМСЭГЛЭЛ 99.3 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 21:15:27 34:56:43 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 0.2% Хангалтгүй 0.8% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 0.2% Хангалтгүй 0.7% Хангалтгүй РАДИОКОМ МОНГОЛ ХХК-ИЙН ФОРМУЛА 98.1 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 13:19:51 03:43:46 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 88% Шаардлага хангасан 80% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 8% Хангалтгүй 8% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 5% Хангалтгүй 6% Хангалтгүй РФ ХХК-ИЙН КИСС 100.1 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 02:57:55 01:08:18 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 98% Шаардлага хангасан 96% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 7% Хангалтгүй 8% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 8% Хангалтгүй 8% Хангалтгүй САЛХИ-ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ ХХК-ИЙН ГЭР БҮЛИЙН РАДИО 104.5 Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 00:00:23 00:15:57 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 85% Шаардлага хангасан 83% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 41% Шаардлага хангасан 42% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 47% Шаардлага хангасан 48% Шаардлага хангасан СКАЙ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН СТАР 92.5 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 02:05:25 00:07:31 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 62% Шаардлага хангасан 53% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 3% Хангалтгүй 4% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 2% Хангалтгүй 4% Хангалтгүй СМАРТ КОММУНИКЭЙШН ХХК-ИЙН ТОЙМ 92.1 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 09:21:18 00:36:13 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 99% Шаардлага хангасан 97% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 2% Хангалтгүй 0.4% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 2% Хангалтгүй 0.8% Хангалтгүй УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН ВИП 90.5 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 46% Хангалтгүй 43% Хангалтгүй Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 0% Хангалтгүй 0% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 1% Хангалтгүй 4% Хангалтгүй ХҮҮХЭД ИРЭЭДҮЙ СОЁЛ БОЛОВСРОЛ САН ТББ-ЫН АРГА БИЛИГ 95.7 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 00:12:33 00:01:00 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 99% Шаардлага хангасан 99% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 12% Хангалтгүй 12% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 7% Хангалтгүй 7% Хангалтгүй ХЭМНЭЛТ ДОЛГИОН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН МЕТРО ЛОУНЖ 91.7 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 53% Шаардлага хангасан 54% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 18% Шаардлага хангасан 17% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 17% Шаардлага хангасан 19% Шаардлага хангасан ШҮХЭР ТББ-ЫН ХАМАГ МОНГОЛ 95.1 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 00:41:53 Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 4% Хангалтгүй 3% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 4% Хангалтгүй 3% Хангалтгүй ЧУГУ ХХК-ИЙН НАНДИН 105.5 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 38% Хангалтгүй 36% Хангалтгүй Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 5% Хангалтгүй 5% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 6% Хангалтгүй 6% Хангалтгүй ЭМ ЭС ЖИ ЭМ ХХК-ИЙН MGL 102.1 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 00:01:21 Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 98% Шаардлага хангасан 98% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 45% Шаардлага хангасан 39% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 61% Шаардлага хангасан 53% Шаардлага хангасан ЭХ ЭЛГЭН НУТАГ ХХК-ИЙН ЭЛГЭН НУТАГ 96.9 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.3-р сар 2017.4-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 00:37:21 00:09:43 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 97% Шаардлага хангасан 98% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 15% Шаардлага хангасан 18% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 21% Шаардлага хангасан 30% Шаардлага хангасан