Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / ФМ радиогийн мониторингийн 2017 оны 1, 2...
ФМ радиогийн мониторингийн 2017 оны 1, 2 дугаар сарын тайлан
2017-09-01
ФМ радиогийн мониторингийн 2017 оны 1, 2 дугаар сарын тайлан ФМ радиогийн мониторингийн 2017 оны 1, 2 дугаар сарын тайлан
.expandedNode div{ display: block; margin-left:20px; } a:visited { color: } .collapsedNode div{ display:none; } АВТОРАДИО ЭФЭМ ЕРЭН ЗУРГАА АРАВНЫ ГУРАВ ХМХ-ИЙН АВТО РАДИО 96.3 Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 02:38:06 25:19:51 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 95% Шаардлага хангасан 92% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 11% Хангалтгүй 10% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 7% Хангалтгүй 10% Хангалтгүй АГГРЕГАТОР ХХК-ИЙН ТЭРГҮҮЛЭГЧ 101.7 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 04:41:26 07:02:47 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 99% Шаардлага хангасан 97% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 7% Хангалтгүй 7% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 4% Хангалтгүй 9% Хангалтгүй БАДРУУН ХХК-ИЙН УЛААНБААТАР 102.5 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 00:46:28 11:22:02 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 48% Шаардлага хангасан 57% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 5% Хангалтгүй 5% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 3% Хангалтгүй 4% Хангалтгүй БИЛЭГ САНАА ХХК-ИЙН ШИНЭ ДОЛГИОН 107.5 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 00:14:52 00:24:48 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 96% Шаардлага хангасан 97% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 54% Шаардлага хангасан 54% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 34% Шаардлага хангасан 55% Шаардлага хангасан БИЛЭГТ ДӨЛГӨӨН ХХК-ИЙН ИХ МОНГОЛ 99.7 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 08:00:54 46:58:52 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 90% Шаардлага хангасан 93% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 19% Шаардлага хангасан 16% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 10% Хангалтгүй 10% Хангалтгүй ВИ ӨҮ ЭМ ХХК-ИЙН VOICE OF MONGOLIA 104 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 01:49:24 15:50:28 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 100% Шаардлага хангасан 99% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 15% Шаардлага хангасан 11% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 17% Шаардлага хангасан 24% Шаардлага хангасан ИКОД ХХК-ИЙН МЭДЭЭ МН 88.8 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 37:38:29 144:07:35 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 86% Шаардлага хангасан 93% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 12% Хангалтгүй 2% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 8% Хангалтгүй 15% Шаардлага хангасан МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН ТЭНГЭРЛЭГ РАДИО 103.6 Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 06:36:40 09:10:48 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 99% Шаардлага хангасан 96% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 20% Шаардлага хангасан 16% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 8% Хангалтгүй 8% Хангалтгүй Мессежний тусгай дугаарыг уралдаант хэлбэрийн нэвтрүүлэгт ашигласан эсэх /7.40/ Зөрчилтэй Зөрчилтэй МОНГОЛЫН БУРХАН ШАШИНТНЫ ТӨВ ГАНДАНТЭГЧЭНЛИН ХИЙДИЙН ЛАВАЙН ЭГШИГ 97.5 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 16% Шаардлага хангасан 20% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 23% Шаардлага хангасан 36% Шаардлага хангасан МОНГОЛИАН МЮЗИК МЕДИА ХХК -ИЙН БИЗНЕС РАДИО 98.9 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 00:16:43 Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 78% Шаардлага хангасан 79% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 54% Шаардлага хангасан 56% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 37% Шаардлага хангасан 64% Шаардлага хангасан МОНГОЛЫН ХАРААГҮЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО ТББ-ЫН БЭСТ 98.5 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 00:12:40 00:08:25 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 92% Шаардлага хангасан 92% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 12% Хангалтгүй 11% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 11% Хангалтгүй 15% Шаардлага хангасан НС ХОЛБОО ХХК-ИЙН МИНИЙ МОНГОЛ 100.5 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 28% Шаардлага хангасан 24% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 22% Шаардлага хангасан 40% Шаардлага хангасан НЬЮМЕДИА ХХК-ИЙН ИНЭЭМСЭГЛЭЛ 99.3 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 06:36:59 59:10:26 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 0.4% Хангалтгүй 0.3% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 2.1% Хангалтгүй 0.2% Хангалтгүй РАДИОКОМ МОНГОЛ ХХК-ИЙН ФОРМУЛА 98.1 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 06:31:22 37:44:47 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 90% Шаардлага хангасан 88% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 6% Хангалтгүй 8% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 2% Хангалтгүй 5% Хангалтгүй Мессежний тусгай дугаарыг уралдаант хэлбэрийн нэвтрүүлэгт ашигласан эсэх /7.40/ Зөрчилтэй Зөрчилтэй РФ ХХК-ИЙН КИСС 100.1 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 02:03:52 37:30:53 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 99% Шаардлага хангасан 99% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 8% Хангалтгүй 6% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 5% Хангалтгүй 7% Хангалтгүй САЛХИ-ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ ХХК-ИЙН ГЭР БҮЛИЙН РАДИО 104.5 Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ Зөрчилгүй 00:01:55 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 86% Шаардлага хангасан 86% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 42% Шаардлага хангасан 41% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 28% Шаардлага хангасан 45% Шаардлага хангасан СКАЙ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН СТАР 92.5 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 00:07:53 08:14:24 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 61% Шаардлага хангасан 62% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 2% Хангалтгүй 3% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 1% Хангалтгүй 2% Хангалтгүй СМАРТ КОММУНИКЭЙШН ХХК-ИЙН ТОЙМ 92.1 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 00:19:08 22:22:45 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 99% Шаардлага хангасан 99% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 1% Хангалтгүй 2% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 0.2% Хангалтгүй 2% Хангалтгүй УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН ВИП 90.5 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 45% Хангалтгүй 48% Хангалтгүй Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 0% Хангалтгүй 0% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 0.5% Хангалтгүй 1% Хангалтгүй ХҮҮХЭД ИРЭЭДҮЙ СОЁЛ БОЛОВСРОЛ САН ТББ-ЫН АРГА БИЛИГ 95.7 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ Зөрчилгүй 00:01:35 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 100% Шаардлага хангасан 99% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 13% Хангалтгүй 13% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 5% Хангалтгүй 6% Хангалтгүй ХЭМНЭЛТ ДОЛГИОН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН МЕТРО ЛОУНЖ 91.7 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 51% Шаардлага хангасан 59% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 20% Шаардлага хангасан 20% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 11% Хангалтгүй 19% Шаардлага хангасан ШҮХЭР ТББ-ЫН ХАМАГ МОНГОЛ 95.1 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 00:21:39 00:20:58 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 6% Хангалтгүй 4% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 4% Хангалтгүй 3% Хангалтгүй ЧУГУ ХХК-ИЙН НАНДИН 105.5 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 37% Хангалтгүй 45% Хангалтгүй Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 6% Хангалтгүй 6% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 4% Хангалтгүй 6% Хангалтгүй ЭМ ЭС ЖИ ЭМ ХХК-ИЙН MGL 102.1 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 00:01:21 Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 99% Шаардлага хангасан 98% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 38% Шаардлага хангасан 46% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 29% Шаардлага хангасан 55% Шаардлага хангасан ЭХ ЭЛГЭН НУТАГ ХХК-ИЙН ЭЛГЭН НУТАГ 96.9 РАДИО Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 03:08:29 07:49:19 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 97% Шаардлага хангасан 97% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 13% Хангалтгүй 13% Хангалтгүй Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 11% Хангалтгүй 14% Хангалтгүй Мессежний тусгай дугаарыг уралдаант хэлбэрийн нэвтрүүлэгт ашигласан, үнэ тарифыг ил тод мэдээлсэн эсэх /7.40/ Зөрчилтэй Зөрчилтэй И ЗЭТ ЭФ ЭМ ХХК-ИЙН СМАРТ РАДИО 107 Холбогдох заалтууд 2017.1-р сар 2017.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.29/ 00:07:31 Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 78% Шаардлага хангасан 88% Шаардлага хангасан Шууд, хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь /7.25/ 18% Шаардлага хангасан 35% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.1/ 11% Хангалтгүй 31% Шаардлага хангасан