Шинэчлэгдсэн: 2018/03/28


Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны сүүлийн 11 жилийн үр дүнгийн үзүүлэлт (мян.төг)


  Орлого Зардал Үр дүн
2007 3,065,274.20 2,451,479.20 613,795.00
2008 2,876,980.10 1,630,555.50 1,246,424.60
2009 4,155,444.30 1,687,390.30 2,468,054.00
2010 2,661,084.70 2,084,024.50 577,060.20
2011 2,801,364.50 2,653,565.80 147,798.70
2012 3,202,715.00 3,588,520.60 385,805.60
2013 3,994,040.30 3,668,620.30 325,420.00
2014 6,434,754.60 4,741,458.80 1,693,295.80
2015 7,825,453.00 4,766,449.00 3,059,004.00
2016 6,016,316.00 5,348,766.00 667,549.00
2017 8,406,428.00 5,631,693.00 2,774,734.00

Бусад мэдээлэл

Хууль, журмын төсөлд саналаа өгнө үү
УЛААНБААТАР ХОТЫН РӨН-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДИЙН РАДИО ДАВТАМЖИЙН СУУРИН ХЯНАЛТЫН ХЭМЖИЛТИЙН ТАЙЛАН
Ази-Номхон далайн бүсийн найм дахь удаагийн спектр менежментийн хурал
УЛААНБААТАР ХОТЫН ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН МОНИТОРИНГИЙН ДҮНГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН
Мониторингийн дүн 2022.03 дугаар сарын тайлан
СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ