Шинэчлэгдсэн: 2021/11/22


Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлагын 3 дугаар хавсралт


Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах
радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт,
техникийн нөхцөл, шаардлагын 3 дугаар хавсралт

ӨРГӨН ЗУРВАСЫН ӨГӨГДӨЛ ДАМЖУУЛАХ СИСТЕМ

Энэхүү хавсралтад 900 МГц / 2.4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц / 57-71 ГГц-ийн радио давтамжийн зурвасын утасгүй хандалтын систем/радио дотоод сүлжээ (WAS/RLANs) болон өргөн зурвасын өгөгдөл дамжуулах системийн техникийн үзүүлэлт, радио давтамжийн зурвас болон зохицуулалтыг тусгасан. Мөн юмсын интернэт, машинаас машин холболтын системийг доорх зурвасуудад ашиглаж болно.

Хүснэгт 4: Техникийн нөхцөл шаардлага

Радио давтамжийн зурвас

Хамгийн их гаралтын чадал/оронгийн хүчлэг/чадлын нягт

Тэмдэглэл

1

863-868 МГц

25 мВт (e.r.p.)

Энэ зурваст үргэлжилсэн ажиллагааны горимтой, радио давтамжаар таних төхөөрөмжүүд мөн ашиглагдана.

600 кГц ≤сувгийн зурвасын өргөн≤ 1 МГц

Пульсын хугацаа (Duty Cycle) ≤ 10% бол AP (Access point)-д ашиглана

Пульсын хугацаа (Duty Cycle) ≤ 2.5% бол бусад

2

915-921 МГц

25 мВт (e.r.p.)

600 кГц ≤сувгийн зурвасын өргөн≤ 1 МГц

Пульсын хугацаа (Duty Cycle) ≤ 10% бол AP (Access point)-д ашиглана

Пульсын хугацаа (Duty Cycle) ≤ 2.5% бол бусад

3

2400.0-2483.5 МГц

100 мВт (e.r.p.)

Радио давтамжийн үсрэлтийн спектр тархаах арга (FHSS)-аас бусад модуляцад  өргөн зурвасын хамгийн их гаралтын чадлын хязгаар 10 мВт.

Сувгийн зурвасын өргөн ≥ 20 МГц

4

5150-5350 МГц

200 мВт (e.r.p.)

Зөвхөн дотор нөхцөлд ашиглагдах төхөөрөмжүүд хамаарна.

5

5470-5725 МГц

200 мВт (e.r.p.)

6

5725-5925 МГц

200 мВт (e.i.r.p.)

Сувгийн зурвасын өргөн ≥ 20 МГц

Энэ зурваст тээвэр болон замын хөдөлгөөний телематикт мөн ашиглагдана.

7

57-71 ГГц

43 дБм (e.i.r.p.)

Гадна суурин хэлбэрээр угсрах, суурилуулахыг хориглоно.

Энэ зурваст радио илрүүлэгч, тээвэр болон замын хөдөлгөөний телематикт мөн ашиглагдана.

8

5925-7125 МГц

100 мВт (e.i.r.p.)

Ахуйн хэрэглээний AP (Access point)-д ашиглана.

Холбогдох стандартууд :

EN 300 328: Радио спектр, цахилгаан соронзон зохицол. Өргөн зурвасын нэвтрүүлэгчийн систем; Өргөн зурвасын модуляцын техник ашиглан 2,4 ГГц-ийн үйлдвэр, шинжлэх ухаан, эрүүл мэндийн радио давтамжийн зурваст өгөгдөл дамжуулах тоног төхөөрөмж.   

EN 302 567: Өргөн зурвасын радио хандалтын сүлжээ; 60 ГГц утасгүй хандалтын систем/радио дотоод сүлжээ.

Бусад мэдээлэл

Э.ЭНХТУЯА: ЦАХИМ ОРЧИНД ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХАД ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО ЧУХАЛ БАЙНА
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ
Дэлхийн шуудан холбоо шинэ удирдлагаа угтан авлаа
ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Цахим орчинд хүүхдийн эсрэг кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх чадавхыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулагдаж байна
ХХЗХ, ЦЕГ ХАМТРАН “ЦАХИМ СОЁЛ” АЯНЫГ ЭХЛҮҮЛЭЭ
“Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрт хяналт, мониторинг хийх” зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрт хяналт мониториг хийх зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Хамтын ажиллагаа-2021
Шуудангийн илгээмж хүргэх хяналтын хугацааг тогтоолоо