Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ

2015.01.08
2015.02.13
Эзэмшигч Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Төрөл
1 Астаком ХХК 020 /Б/ NIIM 196 Цамхаг
2 Ренрөүд ХХК 021 /Б/ NIIM 197 ГХ
3 Алсын хүч ХХК 026 /Б/ NIIM 202 Цамхаг
4 Монхас ХХК 027 /Б/ NIIM 203 ГХ, Цамхаг
5 Мөнх марз ХХК 141 /Б/ NIIM 248 ГХ
6 Дүйнхэр тэргүүн ХХК 145 /Б/ NIIM 251 ГХ
7 Нопсан ХХК 164 /Б/ NIIM 01 ГХ
8 Хараатын тээл ХХК 165 /Б/ NIIM 02 ГХ, Цамхаг
9 Монкабель ХХК 166 /Б/ NIIM 03 ГХ, Цамхаг
10 Эс энд Эм Интернэйшнл ХХК 167 /Б/ NIIM 04 ГХ
11 Глобалтелеком ХХК 170 /Б/ NIIM 05 ГХ
12 Гео Трасс ХХК 178 /Б/ NIIM 07 ГХ
13 Хас кабель ХХК 179 /Б/ NIIM 08 ГХ
14 Скай Си Эм Ди ХХК 182 /Б/ NIIM 249 ГХ, Цамхаг
15 Тугтан гранд ХХК 183 /Б/ NIIM 250 ГХ, Цамхаг
16 Мандваа ХХК 186 /Б/ NIIM 09 ГХ
17 Одод Телеком 195 /Б/ NIIM 12 ГХ
18 Юнителком ХХК 203 /Б/ NIIM 13 ГХ
19 Сетком ХХК 209 /Б/ NIIM 15 ГХ
20 ВЭВИ ХХК 221 /Б/ NIIM 220 ГХ, Цамхаг
21 Модон хур ХХК 223 /Б/ NIIM 215 ГХ, Цамхаг
22 Ти Ар Би ХХК 243 /Б/ NIIM 216 ГХ
23 Сант хаан ХХК 244 /Б/ NIIM 217 ГХ, Цамхаг
24 Хос жавхаа ХХК 246 /Б/ NIIM 218 ГХ
25 Маргад цэцэн уул ХХК 252 /Б/ NIIM 237 ГХ
26 Бадрал ХХК 254 /Б/ NIIM 19 ГХ
27 Кабтел ХХК 255 /Б/ NIIM 20 ГХ
28 Гига системс ХХК 295 /Б/ NIIM 252 ГХ
29 Төгс эвт цамхаг ХХК 297 /Б/ NIIM 238 ГХ, Цамхаг
30 Тэнгэрийн мөр ХХК 299 /Б/ NIIM 22 ГХ, Цамхаг
31 Ньютелеком ХХК 306 /Б/ NIIM 23 ГХ, Цамхаг
32 Оргилуун үйлс ХХК 307 /Б/ NIIM 24 ГХ
33 Эн Би Си ХХК 308 /Б/ NIIM 25 ГХ, Цамхаг
34 Ай Си Нэт ХХК 311 /Б/ NIIM 26 ГХ
35 Ган-Үржих ХХК 319 /Б/ NIIM 253 ГХ
36 Тайм коммуникэшинз ХХК 321 /Б/ NIIM 28 ГХ
37 Инкозон ХХК 322 /Б/ NIIM 29 ГХ, Цамхаг
38 Интелликом ХХК 333 /Б/ NIIM 31 ГХ
39 Пайрлинк ХХК 334 /Б/ NIIM 34 ГХ, Цамхаг
40 ДАКДД ХХК 335 /Б/ NIIM 33 ГХ
41 Наран лист ХХК 336 /Б/ NIIM 34 ГХ
42 Энжитек ХХК 337 /Б/ NIIM 37 ГХ, Цамхаг
43 Скай Си энд Си ХХК 338 /Б/ NIIM 36 ГХ
44 Смарт грийн технологи ХХК 339 /Б/ NIIM 254 ГХ, Цамхаг
45 Файнтайм ХХК 340 /Б/ NIIM 32 ГХ
46 Монжап Интернэшнл ХХК 342 /Б/ NIIM 40 ГХ
47 Тэнгэрийн цацал ХХК 347 /Б/ NIIM 89 ГХ
48 Нэмэх хасах ХХК 348 /Б/ NIIM 106 ГХ
49 Ди Жи Эн ХХК 349 /Б/ NIIM 188 ГХ
50 ТЭТК ХХК /Каркас ХХК, Төв карказ байсан/ 357 /Б/ NIIM 41 ГХ
51 Комтел ХХК 358 /Б/ NIIM 40 ГХ
52 Очир төв ХХК 359 /Б/ NIIM 41 ГХ
53 Уран оньс сүлжээ ХХК 360 /Б/ NIIM 44 ГХ
54 Логик гэйт ХХК 361 /Б/ NIIM 39 ГХ
55 Стартелеком ХХК 362 /Б/ NIIM 54 ГХ
56 Аронт ХХК 363 /Б/ NIIM 45 ГХ
57 Комтех Солюшн ХХК 365 /Б/ NIIM 42 ГХ
58 ХӨМОТЭ ХХК 380 /Б/ NIIM 205 ГХ
59 Твинлазурит ХХК 383 /Б/ NIIM 208 ГХ, Цамхаг
60 Говийн анир ХХК 384 /Б/ NIIM 209 ГХ, Цамхаг
61 Холбоо чулуу ХХК 385 /Б/ NIIM 210 ГХ, Цамхаг
62 Мацату ХХК 386 /Б/ NIIM 211 ГХ
63 Дабл линк дизайн ХХК 387 /Б/ NIIM 212 ГХ
       
65 Сансар кабель ХХК 390 /Б/ NIIM 46 ГХ
66 Сителеком ХХК 391 /Б/ NIIM 47 ГХ
67 ТОБ групп ХХК 393 /Б/ NIIM 60 ГХ
68 Цэнком ХХК 394 /Б/ NIIM 49 ГХ
69 Хориулт ХХК 396 /Б/ NIIM 50 ГХ
70 Эн Би Би Жи ХХК 397 /Б/ NIIM 51 ГХ
71 Монархео ХХК 398 /Б/ NIIM 48 ГХ
72 Гуулин тал ХХК 406 /B/ NIIM 52 ГХ, Цамхаг
73 Евролайн ХХК 409 /Б/ NIIM 55 ГХ
74 И энд Си инженеринг ХХК 971 /Б/ NIIM 301 ГХ
75 Си Эл Энд Эн ХХК 416 /Б/ NIIM 57 ГХ
76 Тэнгэр Уул констракшн ХХК 417 /Б/ NIIM 58 ГХ
77 Тунамалком ХХК 418 /Б/ NIIM 61 ГХ
78 Женералтеч ХХК 420 /Б/ NIIM 190 ГХ
79 ДДэш ТВ ХХК 421 /Б/ NIIM 191 ГХ, Цамхаг
80 Линксолюшн ХХК 425 /Б/ NIIM 62 ГХ, Цамхаг
81 Төхөм нар ХХК 426 /Б/ NIIM 63 ГХ
82 Лидернэт ХХК 428 /Б/ NIIM 64 ГХ
83 Эйч Ти Эл ХХК 429 /Б/ NIIM 65 ГХ, Цамхаг
84 Ижил оргил ХХК 435 /Б/ NIIM 68 ГХ
85 Ай Ти Эн И Ти ХХК 438 /Б/ NIIM 74 ГХ
86 Элком ХХК 439 /Б/ NIIM 70 ГХ
87 Жи Ай Пи ХХК 441 /Б/ NIIM 192 ГХ
88 Лийд линк ХХК 442 /Б/ NIIM 69 ГХ, Цамхаг
89 Мандах төр ком ХХК 443 /Б/ NIIM 70 ГХ
90 Би Энд Эн ХХК 450 /Б/ NIIM 71 ГХ, Цамхаг
91 Зэт Ти Ар ХХК 451 /Б/ NIIM 239 ГХ, Цамхаг
92 Болдсофт ХХК 453 /Б/ NIIM 03 ГХ
93 Ричиком ХХК 456 /Б/ NIIM 73 ГХ
94 Эжиком ХХК 460 /Б/ NIIM 221 ГХ
95 Лэнд мастерс ХХК 461 /Б/ NIIM 222 ГХ
96 Професионал нетворк солюшн ХХК 462 /Б/ NIIM 223 ГХ, Цамхаг
97 Товер констракшн ХХК 463 /Б/ NIIM 224 Цамхаг
98 Нэмэгт оргил ХХК 464 /Б/ NIIM 225 ГХ
99 Ньюблэйз ХХК 465 /Б/ NIIM 226 ГХ, Цамхаг
100 Сэрхийн туяа ХХК 466 /Б/ NIIM 227 ГХ, Цамхаг
101 Сектех сервис ХХК  467 /Б/ NIIM 228  ГХ
102  Инком системс ХХК  469 /Б/ NIIM 230  ГХ
103  Хайбрид групп ХХК  471 /Б/ NIIM 231  ГХ, Цамхаг
104  Женнетекс ХХК  473 /Б/ NIIM 232  ГХ
105  НамаОч ХХК  479 /Б/ NIIM 193  ГХ, Цамхаг
106  Би Эм Би Икс ХХК  480 /Б/ NIIM 75  ГХ
107  Арбэл Алтай ХХК  481 /Б/ NIIM 76  ГХ
108  Мөнх зайсан ХХК  492 /Б/ NIIM 77  ГХ
109  Бэржин уньт ХХК  498 /Б/ NIIM 80  ГХ, Цамхаг
110  Сатилайт повер ХХК  505 /Б/ NIIM 80  ГХ, Цамхаг
111  Тариатын эхэн ХХК  507 /Б/ NIIM 82  ГХ
112  Промон ХХК  509 /Б/ NIIM 83  ГХ
113  Ньюсоник ХХК /Интерсис байсан/  510 /Б/ NIIM 84  ГХ
114  Ай Ти Зон ХХК /М Си Эс Электроникс ХХК байсан/  516 /Б/ NIIM 86  ГХ, Цамхаг
115  Мөнх сүн толгой ХХК  980 /Б/ NIIM 308  ГХ
116  Эн Си Си Эн ХХК  526 /Б/ NIIM 90  ГХ
117  Провайдер ХХК  539 /Б/ NIIM 92  ГХ
118  Нью оптик ХХК  540 /Б/ NIIM 93  ГХ
119  Эко Констракшн ХХК  541 /Б/ NIIM 94  ГХ
120  Бестсистем ХХК  542 /Б/ NIIM 95  ГХ, Цамхаг
121  Эбутоп ХХК  543 /Б/ NIIM 96  ГХ
122  Юу Ти Пи ХХК  564 /Б/ NIIM 101  ГХ, Цамхаг
123  Миротек ХХК 566 /Б/ NIIM 103  ГХ, Цамхаг
124  ЖиМобайлнэт ХХК  567 /Б/ NIIM 104  ГХ
125  Сэцэнбэйл ХХК  568 /Б/ NIIM 105  ГХ
126  Кареер март ХХК  570 /Б/ NIIM 107  ГХ
127  Мэдээлэл трасс ХХК  571 /Б/ NIIM 108  ГХ
128  Армос ХХК  576 /Б/ NIIM 113  ГХ, Цамхаг
129  Номун золбоо ХХК  577 /Б/ NIIM 114  ГХ
130  Комфорт импекс ХХК  584 /Б/ NIIM 240  ГХ
131  Иррадианс ХХК  587 /Б/ NIIM 117  ГХ, Цамхаг
132  Чин мөнх ХХК  588 /Б/ NIIM 118  ГХ
133  Энжинэкс ХХК  590 /Б/ NIIM 120  ГХ, Цамхаг
134  Смартвишн ХХК  591 /Б/ NIIM 121  ГХ
135  Шинтэрюүг ХХК  597 /Б/ NIIM 186  ГХ
136  Тэнгисийн энерги ХХК  612 /Б/ NIIM 131  ГХ, Цамхаг
137  Ди энд юу ХХК  617 /Б/ NIIM 136  Цамхаг
138  Икс ти эйч ХХК  618 /Б/ NIIM 137  ГХ
139  Радком ХХК  621 /Б/ NIIM 140  Цамхаг
140  МТМК ХХК  622 /Б/ NIIM 141  ГХ
141  Өлгий нэт ХХК  628 /Б/ NIIM 143  ГХ, Цамхаг
142  Н Эй Би ХХК  629 /Б/ NIIM 144  ГХ
143  Омамо ХХК  630 /Б/ NIIM 145  ГХ
144  Ай Си Эн Энд Ти ХХК  631 /Б/ NIIM 146  ГХ, Цамхаг
145  Бэтта ХХК  643 /Б/ NIIM 147  ГХ, Цамхаг
146  Ай ти И эн ХХК  646 /Б/ NIIM 149  ГХ, Цамхаг
147  Мүүн Монголиа ХХК  650 /Б/ NIIM 233  ГХ, Цамхаг
148  Мон Идэр ХХК  651 /Б/ NIIM 234  Цамхаг
149  Хай спийд ХХК  652 /Б/ NIIM 235  ГХ, Цамхаг
150  Элит ворлд ХХК  653 /Б/ NIIM 236  ГХ, Цамхаг
151  Юу Би Эм Ти Эс ХХК  654 /Б/ NIIM 241  ГХ, Цамхаг
152  Эм И Си Ти Эс ХХК  655 /Б/ NIIM 242  ГХ, Цамхаг
153  Тулгат маргад ХХК  656 /Б/ NIIM 243  ГХ
154  Топ кабель ХХК  657 /Б/ NIIM 244  ГХ
155  Ач СВС ХХК  658 /Б/ NIIM 245  ГХ, Цамхаг
156  Эс Эм Жи Ти ХХК  659 /Б/ NIIM 246  Цамхаг
157  Оптик линк ХХК  660 /Б/ NIIM 247  ГХ
158 Кэй Өү Эм Эм Жи Эл ХХК  975 /Б/ NIIM 304  ГХ
159  Эксперт линк ХХК  686 /Б/ NIIM 156  ГХ, Цамхаг
160  Талын шандас ХХК  687 /Б/ NIIM 157  ГХ
161  Мэтис констранкшн ХХК  697 /Б/ NIIM 163  ГХ, Цамхаг
162  Авто лоок электроник систем сервис ХХК  699 /Б/ NIIM 165  ГХ, Цамхаг
163  ММИП ХХК  704 /Б/ NIIM 170  ГХ, Цамхаг
164  Суперлайне ХХК  714 /B/ NIIM 173  ГХ
165  Күүлком ХХК  719 /Б/ NIIM 178  ГХ, Цамхаг
166  Эвэри грийн линк ХХК  739 /Б/ NIIM 182  ГХ
167  ТЭТЭОЭ ХХК  741 /Б/ NIIM 184  ГХ, Цамхаг
168  Смарт солюшнз ХХК  902 /Б/ NIIM 256  ГХ, Цамхаг
169  Нойкрафт ХХК  903 /Б/ NIIM 257  ГХ
170  Байгалийн чимэг  904 /Б/ NIIM 258  ГХ
171  Оптик повер ХХК  905 /Б/ NIIM 259  ГХ, Цамхаг
172  Омни линк ХХК  906 /Б/ NIIM 260c  Цамхаг
173  Хос наран дөл ХХК  907 /Б/ NIIM 261c  Цамхаг
174  Тэргэл орших ХХК  908 /Б/ NIIM 262  ГХ, Цамхаг
175  Гэрэгэ инженеринг ХХК  909 /Б/ NIIM 263  ГХ
176  Баяр нэтворкс групп ХХК  910 /Б/ NIIM 264  ГХ, Цамхаг
177  Бодь Электроникс ХХК  911 /Б/ NIIM 265  ГХ
178  МЦХ ХК  912 /Б/ NIIM 266  ГХ, Цамхаг
179 Скай цамхаг констракшн ХХК 920 /Б/ NIIM 257  ГХ
180 Тэргэл тех ХХК 921 /Б/ NIIM 258  ГХ
181 Тод Гэгээ ХХК 922 /Б/ NIIM 259  ГХ
182 Супрейм сольюшн ХХК 923 /Б/ NIIM 260  ГХ
183 Инно солюшн ХХК 924 /Б/ NIIM 261  ГХ
184 Глобал экспресс бридж ХХК 925 /Б/ NIIM 262  ГХ
185 Сүлжээт зам ХХК 926 /Б/ NIIM 263  ГХ
186 Нью Компас ХХК 927 /Б/ NIIM 264  ГХ
187 Юуком групп ХХК 928 /Б/ NIIM 265  ГХ
188 Метроком ХХК 929 /Б/ NIIM 266  ГХ
189 Этэрнал нэт ХХК 930 /Б/ NIIM 267  ГХ
190 Зэтта Комникэйшн ХХК 931 /Б/ NIIM 268  ГХ
191 Кинг софт ХХК 932 /Б/ NIIM 269  ГХ
192 Цахим ертөнц ХХК 933 /Б/ NIIM 270  ГХ
193 Дижитал Атлантик ХХК 934 /Б/ NIIM 271  ГХ
194 Мянган өндөр цахир ХХК 935 /Б/ NIIM 272  ГХ, Цамхаг
195 Таван орд ХХК 936 /Б/ NIIM 273  ГХ, Цамхаг
196 Илдэн Товер ХХК 937 /Б/ NIIM 274  ГХ, Цамхаг
197 Оптомастер ХХК 938 /Б/ NIIM 275  ГХ, Цамхаг
198 Си Эс Пи ХХК 939 /Б/ NIIM 276  ГХ, Цамхаг
199 Болд Сондор ХХК 940 /Б/ NIIM 277  ГХ, Цамхаг
200 Глобал кабль ХХК 941 /Б/ NIIM 278  ГХ, Цамхаг
201 Сэбьл Лэнд ХХК 942 /Б/ NIIM 279  ГХ, Цамхаг
202 Нано софт ХХК 943 /Б/ NIIM 280  ГХ, Цамхаг
203 Шэйрлинк ХХК 944 /Б/ NIIM 281  Цамхаг
204 Цогц Уран ХХК 945 /Б/ NIIM 282  Цамхаг
205 Кодан Повер ХХК 946 /Б/ NIIM 283  Цамхаг
206 Лаки Дийп ХХК 949 /Б/ NIIM 284  ГХ
207 Тод соёмбо инженеринг ХХК 950 /Б/ NIIM 285  ГХ, Цамхаг
208 Датасити коммуникейшн ХХК 951 /Б/ NIIM 286  ГХ
209 Сонгодог технологи ХХК 952 /Б/ NIIM 287  ГХ
210 Турболинк ХХК 954 /Б/ NIIM 289  ГХ, Цамхаг
211 Муюун констракшн ХХК 955 /Б/ NIIM 290  ГХ, Цамхаг
212 Топологи ХХК 956 /Б/ NIIM 291  ГХ, Цамхаг
213 Фокусвишн ХХК 957 /Б/ NIIM 292  Цамхаг
214 Бест солюшн сервис ХХК 958 /Б/ NIIM 293  Цамхаг
215 Оул секьюрити ХХК 959 /Б/ NIIM 294  ГХ
216 Энх өргөний гол ХХК 963 /Б/ NIIM 295  ГХ
217 Цахим орчин ХХК 964 /Б/ NIIM 296  ГХ
218 Ай Ти Си И Өү ХХК 965 /Б/ NIIM 297  ГХ
219 Ньюблью вейв ХХК 979 /Б/ NIIM 307  Цамхаг
220 Асар хурай ХХК 973 /Б/ NIIM 302  ГХ
221 Гурван дэлгэр ХХК 976 /Б/ NIIM 305  ГХ, Цамхаг
222 Оптик коммуникешн ХХК 978 /Б/ NIIM 306  ГХ
223 Этүгэнчандмань 974 /Б/ NIIM 303  ГХ
224 Нью терравокс ХХК 967 /Б/ NIIM 298a  ГХ, Цамхаг
225 Этүгэнчандмань 974 /Б/ NIIM 303  ГХ

 

Тайлбар:

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар нь ххх/[ангилал]/[төрөл]уу бүтэцтэй байна.

Тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг бүрдүүлж буй тоо, үсгүүд нь дараахи утгуудыг илэрхийлнэ:

[xхх] -  нийт тусгай зөвшөөрөл дэх харгалзах дугаар (001-с дээш тоо)

[ангилал] - тусгай зөвшөөрлийн ангилал ( А, Б, В үсгийн аль нэг нь байна)

[төрөл] - тухайн ангилалд хамаарах тусгай зөвшөөрлийн төрөл (англи үсгээр товчлон илэрхийлсэн байна)

[yу] - тухайн төрлийн тусгай зөвшөөрөл дэх харгалзах дугаар (01-с дээш тоо)

NIIM - Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

/Монгол улсын нутаг дэвсгэрт/

ГХ - Гадна холбооны кабель шугамын угсралт суурилуулалт, засвар

БДМ - Барилгын дотор холбооны монтаж, угсралт суурилуулалт

ДХ - Дотоод холбооны сүлжээний суурилуулалт, засвар

Цамхаг - Цамхаг, түүн дээрх холбооны тоног төхөөрөмж угсралт суурилуулалт, засвар