Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ

Эзэмшигч Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Төрөл
1 Астаком ХХК 020 /Б/ NIIM 196 Цамхаг
2 Ренрөүд ХХК 021 /Б/ NIIM 197 ГХ
3 Алсын хүч ХХК 026 /Б/ NIIM 202 Цамхаг
4 Монхас ХХК 027 /Б/ NIIM 203 ГХ, Цамхаг
5 Мөнх марз ХХК 141 /Б/ NIIM 248 ГХ
6 Дүйнхэр тэргүүн ХХК 145 /Б/ NIIM 251 ГХ
7 Нопсан ХХК 164 /Б/ NIIM 01 ГХ
8 Хараатын тээл ХХК 165 /Б/ NIIM 02 ГХ, Цамхаг
9 Монкабель ХХК 166 /Б/ NIIM 03 ГХ, Цамхаг
10 Эс энд Эм Интернэйшнл ХХК 167 /Б/ NIIM 04 ГХ
11 Глобалтелеком ХХК 170 /Б/ NIIM 05 ГХ
12 Гео Трасс ХХК 178 /Б/ NIIM 07 ГХ
13 Хас кабель ХХК 179 /Б/ NIIM 08 ГХ
14 Скай Си Эм Ди ХХК 182 /Б/ NIIM 249 ГХ, Цамхаг
15 Ай Ти Эс Пи ХХК 183 /Б/ NIIM 250 ГХ, Цамхаг
16 Мандваа ХХК 186 /Б/ NIIM 09 ГХ
17 Одод Телеком 195 /Б/ NIIM 12 ГХ
18 Юнителком ХХК 203 /Б/ NIIM 13 ГХ
19 Сетком ХХК 209 /Б/ NIIM 15 ГХ
20 ВЭВИ ХХК 221 /Б/ NIIM 220 ГХ, Цамхаг
21 Модон хур ХХК 223 /Б/ NIIM 215 ГХ, Цамхаг
22 Ти Ар Би ХХК 243 /Б/ NIIM 216 ГХ
23 Сант хаан ХХК 244 /Б/ NIIM 217 ГХ, Цамхаг
24 Хос жавхаа ХХК 246 /Б/ NIIM 218 ГХ
25 Маргад цэцэн уул ХХК 252 /Б/ NIIM 237 ГХ
26 Бадрал ХХК 254 /Б/ NIIM 19 ГХ
27 Кабтел ХХК 255 /Б/ NIIM 20 ГХ
28 Гига системс ХХК 295 /Б/ NIIM 252 ГХ
29 Төгс эвт цамхаг ХХК 297 /Б/ NIIM 238 ГХ, Цамхаг
30 Тэнгэрийн мөр ХХК 299 /Б/ NIIM 22 ГХ, Цамхаг
31 Ньютелеком ХХК 306 /Б/ NIIM 23 ГХ, Цамхаг
32 Оргилуун үйлс ХХК 307 /Б/ NIIM 24 ГХ
33 Эн Би Си ХХК 308 /Б/ NIIM 25 ГХ, Цамхаг
34 Ай Си Нэт ХХК 311 /Б/ NIIM 26 ГХ
35 Ган-Үржих ХХК 319 /Б/ NIIM 253 ГХ
36 Тайм коммуникэшинз ХХК 321 /Б/ NIIM 28 ГХ
37 Инкозон ХХК 322 /Б/ NIIM 29 ГХ, Цамхаг
38 Интелликом ХХК 333 /Б/ NIIM 31 ГХ
39 Пайрлинк ХХК 334 /Б/ NIIM 34 ГХ, Цамхаг
40 ДАКДД ХХК 335 /Б/ NIIM 33 ГХ
41 Наран лист ХХК 336 /Б/ NIIM 34 ГХ
42 Энжитек ХХК 337 /Б/ NIIM 37 ГХ, Цамхаг
43 Скай Си энд Си ХХК 338 /Б/ NIIM 36 ГХ
44 Смарт грийн технологи ХХК 339 /Б/ NIIM 254 ГХ, Цамхаг
45 Файнтайм ХХК 340 /Б/ NIIM 32 ГХ
46 Монжап Интернэшнл ХХК 342 /Б/ NIIM 40 ГХ
47 Тэнгэрийн цацал ХХК 347 /Б/ NIIM 89 ГХ
48 Нэмэх хасах ХХК 348 /Б/ NIIM 106 ГХ
49 Ди Жи Эн ХХК 349 /Б/ NIIM 188 ГХ
50 ТЭТК ХХК /Каркас ХХК, Төв карказ байсан/ 357 /Б/ NIIM 41 ГХ
51 Комтел ХХК 358 /Б/ NIIM 40 ГХ
52 Очир төв ХХК 359 /Б/ NIIM 41 ГХ
53 Уран оньс сүлжээ ХХК 360 /Б/ NIIM 44 ГХ
54 Логик гэйт ХХК 361 /Б/ NIIM 39 ГХ
55 Стартелеком ХХК 362 /Б/ NIIM 54 ГХ
56 Аронт ХХК 363 /Б/ NIIM 45 ГХ
57 Комтех Солюшн ХХК 365 /Б/ NIIM 42 ГХ
58 ХӨМОТЭ ХХК 380 /Б/ NIIM 205 ГХ
59 Твинлазурит ХХК 383 /Б/ NIIM 208 ГХ, Цамхаг
60 Говийн анир ХХК 384 /Б/ NIIM 209 ГХ, Цамхаг
61 Холбоо чулуу ХХК 385 /Б/ NIIM 210 ГХ, Цамхаг
62 Мацату ХХК 386 /Б/ NIIM 211 ГХ
63 Дабл линк дизайн ХХК 387 /Б/ NIIM 212 ГХ
64 Эн Би Би Би ХХК 388 /Б/ NIIM 213 ГХ
65 Сансар кабель ХХК 390 /Б/ NIIM 46 ГХ
66 Сителеком ХХК 391 /Б/ NIIM 47 ГХ
67 ТОБ групп ХХК 393 /Б/ NIIM 60 ГХ
68 Цэнком ХХК 394 /Б/ NIIM 49 ГХ
69 Хориулт ХХК 396 /Б/ NIIM 50 ГХ
70 Эн Би Би Жи ХХК 397 /Б/ NIIM 51 ГХ
71 Монархео ХХК 398 /Б/ NIIM 48 ГХ
72 Гуулин тал ХХК 406 /B/ NIIM 52 ГХ, Цамхаг
73 Евролайн ХХК 409 /Б/ NIIM 55 ГХ
74 Кевико ХХК 415 /Б/ NIIM 56 ГХ, Цамхаг
75 Си Эл Энд Эн ХХК 416 /Б/ NIIM 57 ГХ
76 Тэнгэр Уул констракшн ХХК 417 /Б/ NIIM 58 ГХ
77 Тунамалком ХХК 418 /Б/ NIIM 61 ГХ
78 Женералтеч ХХК 420 /Б/ NIIM 190 ГХ
79 ДДэш ТВ ХХК 421 /Б/ NIIM 191 ГХ, Цамхаг
80 Линксолюшн ХХК 425 /Б/ NIIM 62 ГХ, Цамхаг
81 Төхөм нар ХХК 426 /Б/ NIIM 63 ГХ
82 Лидернэт ХХК 428 /Б/ NIIM 64 ГХ
83 Эйч Ти Эл ХХК 429 /Б/ NIIM 65 ГХ, Цамхаг
84 Ижил оргил ХХК 435 /Б/ NIIM 68 ГХ
85 Ай Ти Эн И Ти ХХК 438 /Б/ NIIM 74 ГХ
86 Элком ХХК 439 /Б/ NIIM 70 ГХ
87 Жи Ай Пи ХХК 441 /Б/ NIIM 192 ГХ
88 Лийд линк ХХК 442 /Б/ NIIM 69 ГХ, Цамхаг
89 Мандах төр ком ХХК 443 /Б/ NIIM 70 ГХ
90 Би Энд Эн ХХК 450 /Б/ NIIM 71 ГХ, Цамхаг
91 Зэт Ти Ар ХХК 451 /Б/ NIIM 239 ГХ, Цамхаг
92 Болдсофт ХХК 453 /Б/ NIIM 03 ГХ
93 Ричиком ХХК 456 /Б/ NIIM 73 ГХ
94 Эжиком ХХК 460 /Б/ NIIM 221 ГХ
95 Лэнд мастерс ХХК 461 /Б/ NIIM 222 ГХ
96 Професионал нетворк солюшн ХХК 462 /Б/ NIIM 223 ГХ, Цамхаг
97 Товер констракшн ХХК 463 /Б/ NIIM 224 Цамхаг
98 Нэмэгт оргил ХХК 464 /Б/ NIIM 225 ГХ
99 Ньюблэйз ХХК 465 /Б/ NIIM 226 ГХ, Цамхаг
100 Сэрхийн туяа ХХК 466 /Б/ NIIM 227 ГХ, Цамхаг
101 Сектех сервис ХХК  467 /Б/ NIIM 228  ГХ
102  Инком системс ХХК  469 /Б/ NIIM 230  ГХ
103  Хайбрид групп ХХК  471 /Б/ NIIM 231  ГХ, Цамхаг
104  Женнетекс ХХК  473 /Б/ NIIM 232  ГХ
105  НамаОч ХХК  479 /Б/ NIIM 193  ГХ, Цамхаг
106  Би Эм Би Икс ХХК  480 /Б/ NIIM 75  ГХ
107  Арбэл Алтай ХХК  481 /Б/ NIIM 76  ГХ
108  Мөнх зайсан ХХК  492 /Б/ NIIM 77  ГХ
109  Бэржин уньт ХХК  498 /Б/ NIIM 80  ГХ, Цамхаг
110  Сатилайт повер ХХК  505 /Б/ NIIM 80  ГХ, Цамхаг
111  Тариатын эхэн ХХК  507 /Б/ NIIM 82  ГХ
112  Промон ХХК  509 /Б/ NIIM 83  ГХ
113  Ньюсоник ХХК /Интерсис байсан/  510 /Б/ NIIM 84  ГХ
114  Ай Ти Зон ХХК /М Си Эс Электроникс ХХК байсан/  516 /Б/ NIIM 86  ГХ, Цамхаг
115  Хөвсгөл центр ХХК  525 /Б/ NIIM 194  ГХ
116  Эн Си Си Эн ХХК  526 /Б/ NIIM 90  ГХ
117  Провайдер ХХК  539 /Б/ NIIM 92  ГХ
118  Нью оптик ХХК  540 /Б/ NIIM 93  ГХ
119  Эко Констракшн ХХК  541 /Б/ NIIM 94  ГХ
120  Бестсистем ХХК  542 /Б/ NIIM 95  ГХ, Цамхаг
121  Эбутоп ХХК  543 /Б/ NIIM 96  ГХ
122  Юу Ти Пи ХХК  564 /Б/ NIIM 101  ГХ, Цамхаг
123  Миротек ХХК 566 /Б/ NIIM 103  ГХ, Цамхаг
124  ЖиМобайлнэт ХХК  567 /Б/ NIIM 104  ГХ
125  Сэцэнбэйл ХХК  568 /Б/ NIIM 105  ГХ
126  Кареер март ХХК  570 /Б/ NIIM 107  ГХ
127  Мэдээлэл трасс ХХК  571 /Б/ NIIM 108  ГХ
128  Армос ХХК  576 /Б/ NIIM 113  ГХ, Цамхаг
129  Номун золбоо ХХК  577 /Б/ NIIM 114  ГХ
130  Комфорт импекс ХХК  584 /Б/ NIIM 240  ГХ
131  Иррадианс ХХК  587 /Б/ NIIM 117  ГХ, Цамхаг
132  Чин мөнх ХХК  588 /Б/ NIIM 118  ГХ
133  Энжинэкс ХХК  590 /Б/ NIIM 120  ГХ, Цамхаг
134  Смартвишн ХХК  591 /Б/ NIIM 121  ГХ
135  Шинтэрюүг ХХК  597 /Б/ NIIM 186  ГХ
136  Тэнгисийн энерги ХХК  612 /Б/ NIIM 131  ГХ, Цамхаг
137  Ди энд юу ХХК  617 /Б/ NIIM 136  Цамхаг
138  Икс ти эйч ХХК  618 /Б/ NIIM 137  ГХ
139  Радком ХХК  621 /Б/ NIIM 140  Цамхаг
140  МТМК ХХК  622 /Б/ NIIM 141  ГХ
141  Өлгий нэт ХХК  628 /Б/ NIIM 143  ГХ, Цамхаг
142  Н Эй Би ХХК  629 /Б/ NIIM 144  ГХ
143  Омамо ХХК  630 /Б/ NIIM 145  ГХ
144  Ай Си Эн Энд Ти ХХК  631 /Б/ NIIM 146  ГХ, Цамхаг
145  Бэтта ХХК  643 /Б/ NIIM 147  ГХ, Цамхаг
146  Ай ти И эн ХХК  646 /Б/ NIIM 149  ГХ, Цамхаг
147  Мүүн Монголиа ХХК  650 /Б/ NIIM 233  ГХ, Цамхаг
148  Мон Идэр ХХК  651 /Б/ NIIM 234  Цамхаг
149  Хай спийд ХХК  652 /Б/ NIIM 235  ГХ, Цамхаг
150  Элит ворлд ХХК  653 /Б/ NIIM 236  ГХ, Цамхаг
151  Юу Би Эм Ти Эс ХХК  654 /Б/ NIIM 241  ГХ, Цамхаг
152  Эм И Си Ти Эс ХХК  655 /Б/ NIIM 242  ГХ, Цамхаг
153  Тулгат маргад ХХК  656 /Б/ NIIM 243  ГХ
154  Топ кабель ХХК  657 /Б/ NIIM 244  ГХ
155  Ач СВС ХХК  658 /Б/ NIIM 245  ГХ, Цамхаг
156  Эс Эм Жи Ти ХХК  659 /Б/ NIIM 246  Цамхаг
157  Оптик линк ХХК  660 /Б/ NIIM 247  ГХ
158  Эф И Эн Си Өү ХХК  675 /Б/ NIIM 155  ГХ, Цамхаг
159  Эксперт линк ХХК  686 /Б/ NIIM 156  ГХ, Цамхаг
160  Талын шандас ХХК  687 /Б/ NIIM 157  ГХ
161  Мэтис констранкшн ХХК  697 /Б/ NIIM 163  ГХ, Цамхаг
162  Авто лоок электроник систем сервис ХХК  699 /Б/ NIIM 165  ГХ, Цамхаг
163  ММИП ХХК  704 /Б/ NIIM 170  ГХ, Цамхаг
164  Суперлайне ХХК  714 /B/ NIIM 173  ГХ
165  Күүлком ХХК  719 /Б/ NIIM 178  ГХ, Цамхаг
166  Эвэри грийн линк ХХК  739 /Б/ NIIM 182  ГХ
167  ТЭТЭОЭ ХХК  741 /Б/ NIIM 184  ГХ, Цамхаг
168  Смарт солюшнз ХХК  902 /Б/ NIIM 256  ГХ, Цамхаг
169  Нойкрафт ХХК  903 /Б/ NIIM 257  ГХ
170  Байгалийн чимэг  904 /Б/ NIIM 258  ГХ
171  Оптик повер ХХК  905 /Б/ NIIM 259  ГХ, Цамхаг
172  Омни линк ХХК  906 /Б/ NIIM 260c  Цамхаг
173  Хос наран дөл ХХК  907 /Б/ NIIM 261c  Цамхаг
174  Тэргэл орших ХХК  908 /Б/ NIIM 262  ГХ, Цамхаг
175  Гэрэгэ инженеринг ХХК  909 /Б/ NIIM 263  ГХ
176  Баяр нэтворкс групп ХХК  910 /Б/ NIIM 264  ГХ, Цамхаг
177  Бодь Электроникс ХХК  911 /Б/ NIIM 265  ГХ
178  МЦХ ХК  912 /Б/ NIIM 266  ГХ, Цамхаг

 

Тайлбар:

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар нь ххх/[ангилал]/[төрөл]уу бүтэцтэй байна.

Тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг бүрдүүлж буй тоо, үсгүүд нь дараахи утгуудыг илэрхийлнэ:

[xхх] -  нийт тусгай зөвшөөрөл дэх харгалзах дугаар (001-с дээш тоо)

[ангилал] - тусгай зөвшөөрлийн ангилал ( А, Б, В үсгийн аль нэг нь байна)

[төрөл] - тухайн ангилалд хамаарах тусгай зөвшөөрлийн төрөл (англи үсгээр товчлон илэрхийлсэн байна)

[yу] - тухайн төрлийн тусгай зөвшөөрөл дэх харгалзах дугаар (01-с дээш тоо)

NIIM - Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

/Монгол улсын нутаг дэвсгэрт/

ГХ - Гадна холбооны кабель шугамын угсралт суурилуулалт, засвар

БДМ - Барилгын дотор холбооны монтаж, угсралт суурилуулалт

ДХ - Дотоод холбооны сүлжээний суурилуулалт, засвар

Цамхаг - Цамхаг, түүн дээрх холбооны тоног төхөөрөмж угсралт суурилуулалт, засвар

Холбоотой хуудсууд
Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтэц байгуулах, эзэмших, ашиглах
Ярианы үйлчилгээ
Интернэтийн үйлчилгээ
Телевиз, радиогийн олон сувгийг дамжуулах үйлчилгээ
Дамжуулан хүргэх, нэмэлт үйлчилгээ
Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ
Радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ
Кабелийн сувгийн үйлчилгээ
Контент агрегаторын үйлчилгээ
Тусгай дугаар
Эзэмшигчдийн мэдээлэл
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хуралдааны шийдвэр
Цахим тоглоомын газрын бүртгэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны ээлжит 1 дүгээр хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны ээлжит 2 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны ээлжит 3 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны 5 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны ээлжит 4 дүгээр хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны ээлжит 6 дугаар хуралдааны мэдээлэл