Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ

2015.01.08
2015.02.13
2015.03.13
Эзэмшигч Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Төрөл
1 Астаком ХХК 020 /Б/ NIIM 196 Цамхаг
2 Ренрөүд ХХК 021 /Б/ NIIM 197 ГХ
3 Алсын хүч ХХК 026 /Б/ NIIM 202 Цамхаг
4 Монхас ХХК 027 /Б/ NIIM 203 ГХ, Цамхаг
5 Мөнх марз ХХК 141 /Б/ NIIM 248 ГХ
6 Дүйнхэр тэргүүн ХХК 145 /Б/ NIIM 251 ГХ
7 Нопсан ХХК 164 /Б/ NIIM 01 ГХ
8 Хараатын тээл ХХК 165 /Б/ NIIM 02 ГХ, Цамхаг
9 Монкабель ХХК 166 /Б/ NIIM 03 ГХ, Цамхаг
10 Эс энд Эм Интернэйшнл ХХК 167 /Б/ NIIM 04 ГХ
11 Глобалтелеком ХХК 170 /Б/ NIIM 05 ГХ
12 Гео Трасс ХХК 178 /Б/ NIIM 07 ГХ
13 Хас кабель ХХК 179 /Б/ NIIM 08 ГХ
14 Скай Си Эм Ди ХХК 182 /Б/ NIIM 249 ГХ, Цамхаг
15 Тугтан гранд ХХК 183 /Б/ NIIM 250 ГХ, Цамхаг
16 Мандваа ХХК 186 /Б/ NIIM 09 ГХ
17 Одод Телеком 195 /Б/ NIIM 12 ГХ
18 Юнителком ХХК 203 /Б/ NIIM 13 ГХ
19 Сетком ХХК 209 /Б/ NIIM 15 ГХ
20 ВЭВИ ХХК 221 /Б/ NIIM 220 ГХ, Цамхаг
21 Модон хур ХХК 223 /Б/ NIIM 215 ГХ, Цамхаг
22 Ти Ар Би ХХК 243 /Б/ NIIM 216 ГХ
23 Сант хаан ХХК 244 /Б/ NIIM 217 ГХ, Цамхаг
24 Хос жавхаа ХХК 246 /Б/ NIIM 218 ГХ
25 Маргад цэцэн уул ХХК 252 /Б/ NIIM 237 ГХ
26 Бадрал ХХК 254 /Б/ NIIM 19 ГХ
27 Кабтел ХХК 255 /Б/ NIIM 20 ГХ
28 Гига системс ХХК 295 /Б/ NIIM 252 ГХ
29 Төгс эвт цамхаг ХХК 297 /Б/ NIIM 238 ГХ, Цамхаг
30 Тэнгэрийн мөр ХХК 299 /Б/ NIIM 22 ГХ, Цамхаг
31 Ньютелеком ХХК 306 /Б/ NIIM 23 ГХ, Цамхаг
32 Оргилуун үйлс ХХК 307 /Б/ NIIM 24 ГХ
33 Эн Би Си ХХК 308 /Б/ NIIM 25 ГХ, Цамхаг
34 Ай Си Нэт ХХК 311 /Б/ NIIM 26 ГХ
35 Ган-Үржих ХХК 319 /Б/ NIIM 253 ГХ
36 Тайм коммуникэшинз ХХК 321 /Б/ NIIM 28 ГХ
37 Инкозон ХХК 322 /Б/ NIIM 29 ГХ, Цамхаг
38 Интелликом ХХК 333 /Б/ NIIM 31 ГХ
39 Пайрлинк ХХК 334 /Б/ NIIM 34 ГХ, Цамхаг
40 ДАКДД ХХК 335 /Б/ NIIM 33 ГХ
41 Наран лист ХХК 336 /Б/ NIIM 34 ГХ
42 Энжитек ХХК 337 /Б/ NIIM 37 ГХ, Цамхаг
43 Скай Си энд Си ХХК 338 /Б/ NIIM 36 ГХ
44 Смарт грийн технологи ХХК 339 /Б/ NIIM 254 ГХ, Цамхаг
45 Файнтайм ХХК 340 /Б/ NIIM 32 ГХ
46 Монжап Интернэшнл ХХК 342 /Б/ NIIM 40 ГХ
47 Тэнгэрийн цацал ХХК 347 /Б/ NIIM 89 ГХ
48 Нэмэх хасах ХХК 348 /Б/ NIIM 106 ГХ
49 Ди Жи Эн ХХК 349 /Б/ NIIM 188 ГХ
50 ТЭТК ХХК /Каркас ХХК, Төв карказ байсан/ 357 /Б/ NIIM 41 ГХ
51 Комтел ХХК 358 /Б/ NIIM 40 ГХ
52 Очир төв ХХК 359 /Б/ NIIM 41 ГХ
53 Уран оньс сүлжээ ХХК 360 /Б/ NIIM 44 ГХ
54 Логик гэйт ХХК 361 /Б/ NIIM 39 ГХ
55 Стартелеком ХХК 362 /Б/ NIIM 54 ГХ
56 Аронт ХХК 363 /Б/ NIIM 45 ГХ
57 Комтех Солюшн ХХК 365 /Б/ NIIM 42 ГХ
58 ХӨМОТЭ ХХК 380 /Б/ NIIM 205 ГХ
59 Твинлазурит ХХК 383 /Б/ NIIM 208 ГХ, Цамхаг
60 Говийн анир ХХК 384 /Б/ NIIM 209 ГХ, Цамхаг
61 Холбоо чулуу ХХК 385 /Б/ NIIM 210 ГХ, Цамхаг
62 Мацату ХХК 386 /Б/ NIIM 211 ГХ
63 Дабл линк дизайн ХХК 387 /Б/ NIIM 212 ГХ
65 Сансар кабель ХХК 390 /Б/ NIIM 46 ГХ
66 Сителеком ХХК 391 /Б/ NIIM 47 ГХ
67 ТОБ групп ХХК 393 /Б/ NIIM 60 ГХ
68 Цэнком ХХК 394 /Б/ NIIM 49 ГХ
69 Хориулт ХХК 396 /Б/ NIIM 50 ГХ
70 Эн Би Би Жи ХХК 397 /Б/ NIIM 51 ГХ
71 Монархео ХХК 398 /Б/ NIIM 48 ГХ
72 Гуулин тал ХХК 406 /B/ NIIM 52 ГХ, Цамхаг
73 Евролайн ХХК 409 /Б/ NIIM 55 ГХ
74 И энд Си инженеринг ХХК 971 /Б/ NIIM 301 ГХ
75 Си Эл Энд Эн ХХК 416 /Б/ NIIM 57 ГХ
76 Тэнгэр Уул констракшн ХХК 417 /Б/ NIIM 58 ГХ
77 Тунамалком ХХК 418 /Б/ NIIM 61 ГХ
78 Женералтеч ХХК 420 /Б/ NIIM 190 ГХ
79 ДДэш ТВ ХХК 421 /Б/ NIIM 191 ГХ, Цамхаг
80 Линксолюшн ХХК 425 /Б/ NIIM 62 ГХ, Цамхаг
81 Төхөм нар ХХК 426 /Б/ NIIM 63 ГХ
82 Лидернэт ХХК 428 /Б/ NIIM 64 ГХ
83 Эйч Ти Эл ХХК 429 /Б/ NIIM 65 ГХ, Цамхаг
84 Ижил оргил ХХК 435 /Б/ NIIM 68 ГХ
85 Ай Ти Эн И Ти ХХК 438 /Б/ NIIM 74 ГХ
86 Элком ХХК 439 /Б/ NIIM 70 ГХ
87 Жи Ай Пи ХХК 441 /Б/ NIIM 192 ГХ
88 Лийд линк ХХК 442 /Б/ NIIM 69 ГХ, Цамхаг
89 Мандах төр ком ХХК 443 /Б/ NIIM 70 ГХ
90 Би Энд Эн ХХК 450 /Б/ NIIM 71 ГХ, Цамхаг
91 Зэт Ти Ар ХХК 451 /Б/ NIIM 239 ГХ, Цамхаг
92 Болдсофт ХХК 453 /Б/ NIIM 03 ГХ
93 Ричиком ХХК 456 /Б/ NIIM 73 ГХ
94 Эжиком ХХК 460 /Б/ NIIM 221 ГХ
95 Лэнд мастерс ХХК 461 /Б/ NIIM 222 ГХ
96 Професионал нетворк солюшн ХХК 462 /Б/ NIIM 223 ГХ, Цамхаг
97 Товер констракшн ХХК 463 /Б/ NIIM 224 Цамхаг
98 Нэмэгт оргил ХХК 464 /Б/ NIIM 225 ГХ
99 Ньюблэйз ХХК 465 /Б/ NIIM 226 ГХ, Цамхаг
100 Сэрхийн туяа ХХК 466 /Б/ NIIM 227 ГХ, Цамхаг
101 Сектех сервис ХХК 467 /Б/ NIIM 228 ГХ
102 Инком системс ХХК 469 /Б/ NIIM 230 ГХ
103 Хайбрид групп ХХК 471 /Б/ NIIM 231 ГХ, Цамхаг
104 Женнетекс ХХК 473 /Б/ NIIM 232 ГХ
105 НамаОч ХХК 479 /Б/ NIIM 193 ГХ, Цамхаг
106 Би Эм Би Икс ХХК 480 /Б/ NIIM 75 ГХ
107 Арбэл Алтай ХХК 481 /Б/ NIIM 76 ГХ
108 Мөнх зайсан ХХК 492 /Б/ NIIM 77 ГХ
109 Бэржин уньт ХХК 498 /Б/ NIIM 80 ГХ, Цамхаг
110 Сатилайт повер ХХК 505 /Б/ NIIM 80 ГХ, Цамхаг
111 Тариатын эхэн ХХК 507 /Б/ NIIM 82 ГХ
112 Промон ХХК 509 /Б/ NIIM 83 ГХ
113 Ньюсоник ХХК /Интерсис байсан/ 510 /Б/ NIIM 84 ГХ
114 Ай Ти Зон ХХК /М Си Эс Электроникс ХХК байсан/ 516 /Б/ NIIM 86 ГХ, Цамхаг
115 Мөнх сүн толгой ХХК 980 /Б/ NIIM 308 ГХ
116 Эн Си Си Эн ХХК 526 /Б/ NIIM 90 ГХ
117 Провайдер ХХК 539 /Б/ NIIM 92 ГХ
118 Нью оптик ХХК 540 /Б/ NIIM 93 ГХ
119 Эко Констракшн ХХК 541 /Б/ NIIM 94 ГХ
120 Бестсистем ХХК 542 /Б/ NIIM 95 ГХ, Цамхаг
121 Эбутоп ХХК 543 /Б/ NIIM 96 ГХ
122 Юу Ти Пи ХХК 564 /Б/ NIIM 101 ГХ, Цамхаг
123 Миротек ХХК 566 /Б/ NIIM 103 ГХ, Цамхаг
124 ЖиМобайлнэт ХХК 567 /Б/ NIIM 104 ГХ
125 Сэцэнбэйл ХХК 568 /Б/ NIIM 105 ГХ
126 Кареер март ХХК 570 /Б/ NIIM 107 ГХ
127 Мэдээлэл трасс ХХК 571 /Б/ NIIM 108 ГХ
128 Армос ХХК 576 /Б/ NIIM 113 ГХ, Цамхаг
129 Номун золбоо ХХК 577 /Б/ NIIM 114 ГХ
130 Комфорт импекс ХХК 584 /Б/ NIIM 240 ГХ
131 Иррадианс ХХК 587 /Б/ NIIM 117 ГХ, Цамхаг
132 Чин мөнх ХХК 588 /Б/ NIIM 118 ГХ
133 Энжинэкс ХХК 590 /Б/ NIIM 120 ГХ, Цамхаг
134 Смартвишн ХХК 591 /Б/ NIIM 121 ГХ
135 Шинтэрюүг ХХК 597 /Б/ NIIM 186 ГХ
136 Тэнгисийн энерги ХХК 612 /Б/ NIIM 131 ГХ, Цамхаг
137 Ди энд юу ХХК 617 /Б/ NIIM 136 Цамхаг
138 Икс ти эйч ХХК 618 /Б/ NIIM 137 ГХ
139 Радком ХХК 621 /Б/ NIIM 140 Цамхаг
140 МТМК ХХК 622 /Б/ NIIM 141 ГХ
141 Өлгий нэт ХХК 628 /Б/ NIIM 143 ГХ, Цамхаг
142 Н Эй Би ХХК 629 /Б/ NIIM 144 ГХ
143 Омамо ХХК 630 /Б/ NIIM 145 ГХ
144 Ай Си Эн Энд Ти ХХК 631 /Б/ NIIM 146 ГХ, Цамхаг
145 Бэтта ХХК 643 /Б/ NIIM 147 ГХ, Цамхаг
146 Ай ти И эн ХХК 646 /Б/ NIIM 149 ГХ, Цамхаг
147 Мүүн Монголиа ХХК 650 /Б/ NIIM 233 ГХ, Цамхаг
148 Мон Идэр ХХК 651 /Б/ NIIM 234 Цамхаг
149 Хай спийд ХХК 652 /Б/ NIIM 235 ГХ, Цамхаг
150 Элит ворлд ХХК 653 /Б/ NIIM 236 ГХ, Цамхаг
151 Юу Би Эм Ти Эс ХХК 654 /Б/ NIIM 241 ГХ, Цамхаг
152 Эм И Си Ти Эс ХХК 655 /Б/ NIIM 242 ГХ, Цамхаг
153 Тулгат маргад ХХК 656 /Б/ NIIM 243 ГХ
154 Топ кабель ХХК 657 /Б/ NIIM 244 ГХ
155 Ач СВС ХХК 658 /Б/ NIIM 245 ГХ, Цамхаг
156 Эс Эм Жи Ти ХХК 659 /Б/ NIIM 246 Цамхаг
157 Оптик линк ХХК 660 /Б/ NIIM 247 ГХ
158 Кэй Өү Эм Эм Жи Эл ХХК 975 /Б/ NIIM 304 ГХ
159 Эксперт линк ХХК 686 /Б/ NIIM 156 ГХ, Цамхаг
160 Талын шандас ХХК 687 /Б/ NIIM 157 ГХ
161 Мэтис констранкшн ХХК 697 /Б/ NIIM 163 ГХ, Цамхаг
162 Авто лоок электроник систем сервис ХХК 699 /Б/ NIIM 165 ГХ, Цамхаг
163 ММИП ХХК 704 /Б/ NIIM 170 ГХ, Цамхаг
164 Суперлайне ХХК 714 /B/ NIIM 173 ГХ
165 Күүлком ХХК 719 /Б/ NIIM 178 ГХ, Цамхаг
166 Эвэри грийн линк ХХК 739 /Б/ NIIM 182 ГХ
167 ТЭТЭОЭ ХХК 741 /Б/ NIIM 184 ГХ, Цамхаг
168 Смарт солюшнз ХХК 902 /Б/ NIIM 256 ГХ, Цамхаг
169 Нойкрафт ХХК 903 /Б/ NIIM 257 ГХ
170 Байгалийн чимэг 904 /Б/ NIIM 258 ГХ
171 Оптик повер ХХК 905 /Б/ NIIM 259 ГХ, Цамхаг
172 Омни линк ХХК 906 /Б/ NIIM 260c Цамхаг
173 Хос наран дөл ХХК 907 /Б/ NIIM 261c Цамхаг
174 Тэргэл орших ХХК 908 /Б/ NIIM 262 ГХ, Цамхаг
175 Гэрэгэ инженеринг ХХК 909 /Б/ NIIM 263 ГХ
176 Баяр нэтворкс групп ХХК 910 /Б/ NIIM 264 ГХ, Цамхаг
177 Бодь Электроникс ХХК 911 /Б/ NIIM 265 ГХ
178 МЦХ ХК 912 /Б/ NIIM 266 ГХ, Цамхаг
179 Скай цамхаг констракшн ХХК 920 /Б/ NIIM 257 ГХ
180 Тэргэл тех ХХК 921 /Б/ NIIM 258 ГХ
181 Тод Гэгээ ХХК 922 /Б/ NIIM 259 ГХ
182 Супрейм сольюшн ХХК 923 /Б/ NIIM 260 ГХ
183 Инно солюшн ХХК 924 /Б/ NIIM 261 ГХ
184 Глобал экспресс бридж ХХК 925 /Б/ NIIM 262 ГХ
185 Сүлжээт зам ХХК 926 /Б/ NIIM 263 ГХ
186 Нью Компас ХХК 927 /Б/ NIIM 264 ГХ
187 Юуком групп ХХК 928 /Б/ NIIM 265 ГХ
188 Метроком ХХК 929 /Б/ NIIM 266 ГХ
189 Этэрнал нэт ХХК 930 /Б/ NIIM 267 ГХ
190 Зэтта Комникэйшн ХХК 931 /Б/ NIIM 268 ГХ
191 Кинг софт ХХК 932 /Б/ NIIM 269 ГХ
192 Цахим ертөнц ХХК 933 /Б/ NIIM 270 ГХ
193 Дижитал Атлантик ХХК 934 /Б/ NIIM 271 ГХ
194 Мянган өндөр цахир ХХК 935 /Б/ NIIM 272 ГХ, Цамхаг
195 Таван орд ХХК 936 /Б/ NIIM 273 ГХ, Цамхаг
196 Илдэн Товер ХХК 937 /Б/ NIIM 274 ГХ, Цамхаг
197 Оптомастер ХХК 938 /Б/ NIIM 275 ГХ, Цамхаг
198 Си Эс Пи ХХК 939 /Б/ NIIM 276 ГХ, Цамхаг
199 Болд Сондор ХХК 940 /Б/ NIIM 277 ГХ, Цамхаг
200 Глобал кабль ХХК 941 /Б/ NIIM 278 ГХ, Цамхаг
201 Сэбьл Лэнд ХХК 942 /Б/ NIIM 279 ГХ, Цамхаг
202 Нано софт ХХК 943 /Б/ NIIM 280 ГХ, Цамхаг
203 Шэйрлинк ХХК 944 /Б/ NIIM 281 Цамхаг
204 Цогц Уран ХХК 945 /Б/ NIIM 282 Цамхаг
205 Кодан Повер ХХК 946 /Б/ NIIM 283 Цамхаг
206 Лаки Дийп ХХК 949 /Б/ NIIM 284 ГХ
207 Тод соёмбо инженеринг ХХК 950 /Б/ NIIM 285 ГХ, Цамхаг
208 Датасити коммуникейшн ХХК 951 /Б/ NIIM 286 ГХ
209 Сонгодог технологи ХХК 952 /Б/ NIIM 287 ГХ
210 Турболинк ХХК 954 /Б/ NIIM 289 ГХ, Цамхаг
211 Муюун констракшн ХХК 955 /Б/ NIIM 290 ГХ, Цамхаг
212 Топологи ХХК 956 /Б/ NIIM 291 ГХ, Цамхаг
213 Фокусвишн ХХК 957 /Б/ NIIM 292 Цамхаг
214 Бест солюшн сервис ХХК 958 /Б/ NIIM 293 Цамхаг
215 Оул секьюрити ХХК 959 /Б/ NIIM 294 ГХ
216 Энх өргөний гол ХХК 963 /Б/ NIIM 295 ГХ
217 Цахим орчин ХХК 964 /Б/ NIIM 296 ГХ
218 Ай Ти Си И Өү ХХК 965 /Б/ NIIM 297 ГХ
219 Ньюблью вейв ХХК 979 /Б/ NIIM 307 Цамхаг
220 Асар хурай ХХК 973 /Б/ NIIM 302 ГХ
221 Гурван дэлгэр ХХК 976 /Б/ NIIM 305 ГХ, Цамхаг
222 Оптик коммуникешн ХХК 978 /Б/ NIIM 306 ГХ
223 Этүгэнчандмань 974 /Б/ NIIM 303 ГХ
224 Нью терравокс ХХК 967 /Б/ NIIM 298a ГХ, Цамхаг
225 Этүгэнчандмань 974 /Б/ NIIM 303 ГХ

Тайлбар:

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар нь ххх/[ангилал]/[төрөл]уу бүтэцтэй байна.

Тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг бүрдүүлж буй тоо, үсгүүд нь дараахи утгуудыг илэрхийлнэ:

[xхх] - нийт тусгай зөвшөөрөл дэх харгалзах дугаар (001-с дээш тоо)

[ангилал] - тусгай зөвшөөрлийн ангилал ( А, Б, В үсгийн аль нэг нь байна)

[төрөл] - тухайн ангилалд хамаарах тусгай зөвшөөрлийн төрөл (англи үсгээр товчлон илэрхийлсэн байна)

[yу] - тухайн төрлийн тусгай зөвшөөрөл дэх харгалзах дугаар (01-с дээш тоо)

NIIM - Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

/Монгол улсын нутаг дэвсгэрт/

ГХ - Гадна холбооны кабель шугамын угсралт суурилуулалт, засвар

БДМ - Барилгын дотор холбооны монтаж, угсралт суурилуулалт

ДХ - Дотоод холбооны сүлжээний суурилуулалт, засвар

Цамхаг - Цамхаг, түүн дээрх холбооны тоног төхөөрөмж угсралт суурилуулалт, засвар