Радио долгионы хяналтын төв

Монгол Улсад Радио долгион хяналтын станц нь анх 1960 онд “радио долгион хүлээн авах станц” нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдсан байна. Тухайн үеийн радио долионы хяналт нь орон даяар нэвтрүүлж буй дунд, урт долгионы радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих зорилготой байжээ. Улмаар 1980-аад оноос хяналт хийх ажиллагаагаа өргөтгөн телевизийн өргөн нэвтрүүлэг, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийг хянах үндсэн функцтэй ажиллаж ирсэн. Техник технологийн өргөтгөл шинэчлэлт хийсэн 1990-ээд оны сүүл үеэс эхлэн шинэ төрлийн радио тоног төхөөрөмжийн хэрэглээ ихээр өссөн нь “радио долгион хяналтын станц”ын үйл ажиллагааг өргөтгөх, үүрэг функцийг нэмэгдүүлэх, боловсон хүчнийг сургах зэрэг ажлуудыг хийх шаардлагатай болсон юм.

Радио давтамжийн төлөвлөлт, радио долгионы хяналтын үйл ажиллагааг олон улсын түвшинд хүргэж, бүх долгионы спектрт хяналт тавьж ажиллах чадвартай, чадварлаг боловсон хүчинтэй болгох шаардлага зүй ёсоор тулгарсан боловч хэмжүүрийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, боловсон хүчнийг сургах зэрэг ажлуудыг хийхэд шаардлагатай хөрөнгө санхүүжилтийн эх үүсгэвэр олдохгүйн улмаас шинэчлэл хийх боломжгүй байсан юм. Радио долгион хянах станц нь 2002 онд, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны харъяанд шилжиж ирсэн ба өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд тус хороо “радио долгион хянах станц”ыг өргөтгөх, шинэчлэх арга хэмжээнүүдийг үе шаттай авч хэрэгжүүлж ирлээ.

  • 2002-2004 он: Дэлхийн цахилгаан холбооны байгууллагын зөвлөмжийн дагуу “Радио долгион хянах станц”-ийн хуучин хийгдэж байсан хяналтын үндсэн үүрэг, функцийг шинэчлэн зөвхөн хяналт тавьдаг байдлыг хэмжилт болон хяналтын үүрэгтэй болгон шинэчлэх ажлуудыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн. Хяналтын инженер техникийн ажилтнуудыг сургах, мэргэшүүлэх ажлуудыг эхлүүлсэн юм.
  • 2005-2008 он: Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны санхүүжилтээр, хэмжилт болон хяналтанд ашиглаж буйтоног төхөөрөмжүүдийг үе шаттайгаар шинэчлэх, зөөврийн болон бага оврын хэмжилтийн төхөөрөмжөөр хангах, нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн тоог нэмэгдүүлэх зэрэг хяналтын бааз суурийг бэхжүүлэх арга хэмжээг авч ажилласан юм.
  • 2009-2010 он: Дэлхийн банкны дэмжлэг, ХХЗХны хамтарсан санхүүжилтээр “Радио долгион хянах станц”-ыг шинэчлэх төсөл боловсруулан хэрэгжүүлж, хяналтын тоног төхөөрөмжийг иж бүрнээр нь шинэчилсэн ба олон улсын түвшинд хүрсэн суурин хяналтын станц, явуулын хяналтын станц, зөөврийн хяналтын гэсэн 3 төрлийн хяналтын станцтай болсноор анх удаа, Монгол улсад радио долгион ашиглан ажиллаж буй бүх тоног төхөөрөмжийг хянах чадавхийг техник технологи, боловсон хүчний хувьд бүрдүүлсэн. Төслийн хүрээнд хяналтын инженер, техникийн ажилтнуудыг Израиль улсад шинэ техникийн ашиглалт үйлчилгээний үйлдвэрлэлийн дадлага, сургалтанд хамруулсан.
  • 2011-2012 он: “Үндэсний спектрийн менежментийг боловсронгуй болгох” төслийг Дэлхийн банкны тусламжтайгаар хэрэгжүүлсэн ба төслийн үр дүнд радио долгионы хуваарилалт, бүртгэл, олголт, хяналтын үйл ажиллагаа бүрэн олон улсын түвшинд хүрэх юм. Мөн хугацаанд инженер техникийн ажилтнуудыг жил бүр гадаад дотоодын сургалтанд хамруулан ажиллаж байна.

Радио долгион хяналтын станцын үндсэн үүрэг функцийг шинэчлэн олон улсын түвшинд хүргэснээрээ радио долгионы хяналт эрс сайжирсан ба өмнөх жилүүдэд хийж чаддаггүй байсан ажлууд тухайлбал: шинэ төрлийн хэрэглээ болох үүрэн холбоо болон утасгүй бүх төрлийн холбооны хэрэглээний харилцан нөлөөллийг илрүүлэх, радио долгионы хүний биед нөлөөлөх нөлөөллийг тодорхойлох зэрэг ажлуудыг шинээр хийж чаддаг болсон юм. Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд хяналтын стнацын үйл ажиллагаа өргөжиж , цаашид “Үндэсний радио долгионы хяналтын төв” болгон шинэчлэх ажлыг зохион байгуулаад байна. 2012 онд Хяналтын төвийн конторын зориулалттай 2 давхар барилгыг шинээр бариулж ашиглалтанд оруулж, бүрэн тохижуулсан болно. Дээр дурдсан үе шаттай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлснээр жилд 500-700 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгжийн радио долгионы харилцан нөлөөллийн талаар ирүүлсэн гомдлыг шийдвэрлэж, 50 гаруй удаа радио долгионы хүний биед үзүүлэх нөлөөллийн талаар дүгнэлт гаргаж, жил бүр нэг аймгийн хэмжээнд бүрэн хэмжээгээр радио долгионы хэрэглээний талаарх хяналтыг хийж дүгнэлт гаргах чадамжтай олон улсын түвшинд хүрсэн бүтцийг бүрдүүлээд байна.

НЭР:

FMS Суурин хяналтын станц

ХАМРАХ ХҮРЭЭ:

3КГц - 27ГГц хэмжих боломтой хүлээн авах станц