Интернет яриа
ХХЗХ

Интернэтэд суурилсан телефон ярианы үйлчилгээ

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (ХХЗХ)-ноос 2007 оны 06 сард “Монгол Улсад интернэт протокол ашигласан телефон ярианы үйлчилгээний зохицуулалт”-ын баримт бичгийг (цаашид ЗББ гэнэ.) Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн газраас ирүүлсэн зөвлөмжийн хүрээнд боловсруулан тус хорооны 2007 оны 25-р тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан ба 2009 оны 26 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар өөрчлөлт оруулсан.

ЗББ-ийн 3.2–д заасны дагуу интернэт ярианы үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хот, хот хоорондын болон улс хоорондын гэсэн 2 ангиллаар олгох ба энэхүү 2 ангиллын үйлчилгээ нь дараах онцлог, ялгаатай болно. Үүнд:

1. Хот, хот хоорондын интернэт ярианы үйлчилгээний онцлогууд:

- Сүлжээний 7ххх хххх дугаарлалт ашигладаг

- Софтсвичтэй байх шаардлагатай

- Өөрийн сүлжээний дугаарлалт бүхий хэрэглэгчидтэй

- Хэрэглэгч нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт интернэт холболттой бүх газраас холболт хийн ярих боломжтой

- Монгол улсын бусад цахилгаан холбооны сүлжээнүүдтэй шууд харилцан холболт хийдэг

2. Улс хоорондын интернэт ярианы үйлчилгээний онцлогууд:

- 4 оронтой угтвар дугаарлалт ашиглах бол

- заавал софтсвичтэй байх шаардлагагүй, гэйтвэй байхад хангалттай

- өөрийн хэрэглэгч байхгүй, бусад сүлжээний хэрэглэгчид уг 4 оронтой угтвар дугаалалтаар нь дамжуулж, гадаад руу холбогдоно.

- Монгол улсын улс хоорондын нэгдсэн станцад холбогдоно.

- Гадаад улсын улс хоорондын ярианы үйлчилгээ эрхлэгчтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр ачаалал солилцдог.

- Улс хоорондын ярианы чиглэлээр ХХЗХ-ноос баталсан үнэ тарифийг мөрдөж ажиллана.

- 007-79 дугаарлалт ашиглах бол

- Софтсвичтэй байх шаардлагатай

- Өөрийн дугаарлалт бүхий гадаад улсад байх хэрэглэгчидтэй

- Хэрэглэгч нь гадаад улсаас интернэт холболттой газраас Монгол Улс руу холболт хийн ярих боломжтой.

- Монгол улсын улс хоорондын нэгдсэн станцаар дамжуулан Монгол улсын бусад цахилгаан холбооны сүлжээнүүдтэй харилцан холболт хийнэ.

- Улс хоорондын ярианы чиглэлээр ХХЗХ-ноос баталсан үнэ тарифийг мөрдөж ажиллана.

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/04/08
Мэдээ мэдээлэл
Тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл, төлбөр тооцооны программд нэвтрэх заавар
Тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл, төлбөр тооцооны программд нэвтрэх заавар
11.14
“Шуудангийн салбарын зохицуулалт-2019” зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж байна
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Шуудангийн салбарын зохицуулалт-2019” сэдэвт төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид оролцсон ээлжит зөвлөгөөнийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулж байна.
11.13
Үйлчилгээ эрхлэгч, хэрэглэгчийн боловсролд
Үйлчилгээ эрхлэгч, хэрэглэгчийн боловсролд
11.13
Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос тусгай зөвшөөрлийн төлбөр тооцооны системд (bill.crc.gov.mn) нэвтрэх зааврыг хүргүүлж байна
Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос тусгай зөвшөөрлийн төлбөр тооцооны системд (bill.crc.gov.mn) нэвтрэх зааврыг хүргүүлж байна
11.12
Шуудангийн салбарын зөвлөгөөн
“Шуудангийн салбарын зохицуулалт-2019” сэдэвт төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид оролцсон зөвлөгөөнийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд
11.12
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 9 сар
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 9 сар
11.08
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 8 сар
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 8 сар
11.08
Харилцаа холбооны салбар хуулиудын нэмэлт өөрчлөлтийн танилцуулга
Харилцаа холбооны салбар хуулиудын нэмэлт өөрчлөлтийн танилцуулга
11.07
Санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн байдал
Шийдвэрлэлтийн байдал
11.07
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр нэвтрүүлж буй телевиз, сувгуудын дууны түвшинд хийгдсэн хэмжилт, тохируулгын 2019 оны III-р улирлын дүн мэдээ
Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгуудын дууны түвшин тогтмол бус байгаа шалтгаан, цаашид авах арга хэмжээ
11.06