Интернет яриа
ХХЗХ

Интернэтэд суурилсан телефон ярианы үйлчилгээ

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (ХХЗХ)-ноос 2007 оны 06 сард “Монгол Улсад интернэт протокол ашигласан телефон ярианы үйлчилгээний зохицуулалт”-ын баримт бичгийг (цаашид ЗББ гэнэ.) Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн газраас ирүүлсэн зөвлөмжийн хүрээнд боловсруулан тус хорооны 2007 оны 25-р тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан ба 2009 оны 26 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар өөрчлөлт оруулсан.

ЗББ-ийн 3.2–д заасны дагуу интернэт ярианы үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хот, хот хоорондын болон улс хоорондын гэсэн 2 ангиллаар олгох ба энэхүү 2 ангиллын үйлчилгээ нь дараах онцлог, ялгаатай болно. Үүнд:

1. Хот, хот хоорондын интернэт ярианы үйлчилгээний онцлогууд:

- Сүлжээний 7ххх хххх дугаарлалт ашигладаг

- Софтсвичтэй байх шаардлагатай

- Өөрийн сүлжээний дугаарлалт бүхий хэрэглэгчидтэй

- Хэрэглэгч нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт интернэт холболттой бүх газраас холболт хийн ярих боломжтой

- Монгол улсын бусад цахилгаан холбооны сүлжээнүүдтэй шууд харилцан холболт хийдэг

2. Улс хоорондын интернэт ярианы үйлчилгээний онцлогууд:

- 4 оронтой угтвар дугаарлалт ашиглах бол

- заавал софтсвичтэй байх шаардлагагүй, гэйтвэй байхад хангалттай

- өөрийн хэрэглэгч байхгүй, бусад сүлжээний хэрэглэгчид уг 4 оронтой угтвар дугаалалтаар нь дамжуулж, гадаад руу холбогдоно.

- Монгол улсын улс хоорондын нэгдсэн станцад холбогдоно.

- Гадаад улсын улс хоорондын ярианы үйлчилгээ эрхлэгчтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр ачаалал солилцдог.

- Улс хоорондын ярианы чиглэлээр ХХЗХ-ноос баталсан үнэ тарифийг мөрдөж ажиллана.

- 007-79 дугаарлалт ашиглах бол

- Софтсвичтэй байх шаардлагатай

- Өөрийн дугаарлалт бүхий гадаад улсад байх хэрэглэгчидтэй

- Хэрэглэгч нь гадаад улсаас интернэт холболттой газраас Монгол Улс руу холболт хийн ярих боломжтой.

- Монгол улсын улс хоорондын нэгдсэн станцаар дамжуулан Монгол улсын бусад цахилгаан холбооны сүлжээнүүдтэй харилцан холболт хийнэ.

- Улс хоорондын ярианы чиглэлээр ХХЗХ-ноос баталсан үнэ тарифийг мөрдөж ажиллана.

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/04/08
Мэдээ мэдээлэл
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үндсэн үзүүлэлтүүд инфографик
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үндсэн үзүүлэлтүүд
06.04
Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл шинээр авах хуулийн этгээдэд зориулсан зөвлөмж
Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл шинээр авах хуулийн этгээдэд зориулсан зөвлөмж
06.04
2020 он 04 дүгээр сард тус хороонд ирсэн санал, гомдлын мэдээ
2020 он 04 дүгээр сард тус хороонд ирсэн санал, гомдлын мэдээ
06.04
Одоогийн байдлаар 180 нэр дэвшигчийн цахим хуудас, хаягийг бид Фэйсбүүк компанид хүргүүлээд байна.
Одоогийн байдлаар 180 нэр дэвшигчийн цахим хуудас, хаягийг бид Фэйсбүүк компанид хүргүүлээд байна.
06.04
Зөвлөмж хүргүүлэх тухай
Зөвлөмж хүргүүлэх тухай
06.04
“ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨХ НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.
“ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨХ НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.
06.02
МЭДЭГДЭЛ
Дараах хуулийн этгээд /иргэн/-үүд тус журамд заасан хугацааны дотор зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ үү.
06.02
Олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн сүлжээгээр дамжуулж байгаа гадаад сувгийн талаарх судалгааны мэдээлэл ирүүлэх маягт
Олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн сүлжээгээр дамжуулж байгаа гадаад сувгийн талаарх судалгааны мэдээлэл ирүүлэх маягт
06.02
ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
05.29
Мониторингийн 2020 оны 4 дүгээр сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 4 дүгээр сарын тайлан
05.29