Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны мэдэгдэл
ХХЗХ

Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос 2013 оны хяналт, шалгалтуудаар үйл ажиллагаа явуулаагүй нь тогтоогдсон болон холбогдох хууль тогтоомж, тусгай зөвшөөрлийн гэрээ, нөхцөл шаардлагыг хэрэгжүүлж ажиллаагүй дараах иргэн, хуулийн этгээдийн үйлчилгээ эрхлэх болон радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлүүдийг “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 15.1.1, 15.1.3, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” хуулийн  14.1.1, 14.1.4, 14.1.5 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн хүчингүй болгосныг зарлаж байна.

НЭГ. Үйлчилгээ эрхлэх болон радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон иргэн, хуулийн этгээдийн жагсаалт

Хүснэгт-1

Зөвшөөрлийн дугаар

Эзэмшигчийн нэр

Хамрах хүрээ

Олгосон огноо

Дуусах огноо

Хүчингүй болгосон тогтоол, үндэслэл

1

148 /B/ CaTV 25

Мэдээлэл КаТВ ХХК

Улаанбаатар хот. Чингэлтэй дүүрэг

2007.10.17

2010.10.17

 

 

ХХЗХ-ны 2013.08.30-ны өдрийн 48-р тогтоол     ХХТ хуулийн 15.1.3

262/MMDS40

2007.10.13

2010.10.13

2

314/Б/CaTV 59

Сэлэнгэ аймгийн Баянгол, Мандал сум

2005.12.27

2011.12.27

231/MMDS32

2005.12.27       

2013.12.27

3

247 /Б/ CaTV 43

Скайчаннел ХХК

Баянхонгор аймаг. Баянхонгор сум

2011.06.27

2014.06.27

ХХЗХ-ны 2013.12.06-ны өдрийн 63-р тогтоол ХХТ хуулийн 15.1.3

453/MMDS60

2011.09.09

2014.09.09

4

693 /Б/ CaTV 78

Баяраа анд ХХК

Сэлэнгэ аймаг. Сайхан сум. Хөтөл

2010.02.23

2013.02.23

ХХЗХ-ны 2014.04.26-ны өдрийн 17-р тогтоол ААҮАТЗТ хуулийн 14.1.5

5

315 /Б/ CaTV 60

Говийн анир ХХК

Өмнөговь аймаг Ханбогд сум

2012.04.26

2015.04.26

ХХЗХ-ны 2013.12.06-ны өдрийн 63-р тогтоол ААҮАТЗТ хуулийн 14.1.1

496/MMDS66

2011.04.26

2014.04.26

6

067 /Б/ CaTV 10

Баян Билэг Эрдэнэс ХХК

Өмнөговь аймаг. Цогтцэций сум

2011.04.26

2014.04.26

ХХЗХ-ны 2013.12.06-ны өдрийн 63-р тогтоол      ХХТ хуулийн  15.1.3

434/MMDS52

2011.04.26

2014.04.26

7

278 /Б/ CaTV 50

Нарны эрчим ХХК

Өмнөговь аймаг. Даланзадгад сум

2011.01.24

2014.01.24

ХХЗХ-ны 2013.12.06-ны өдрийн 63-р тогтоол ХХТ хуулийн  15.1.3

207/MMDS24

2011.02.25

2014.02.25

8

484 /Б/ CaTV 71

Тэнгэрийн сүлжээ

Өмнөговь аймаг Ханбогд сум Оюу толгой сууринд

2007.12.03

2010.12.03

ХХЗХ-ны 2013.08.30-ны өдрийн 48-р тогтоол ХХТ хуулийн  15.1.3

9

729 /Б/ CaTV 80

Таван толгой ХХК

Өмнөговь аймаг. Цогтцэций сум

2010.06.16

2013.06.16

ХХЗХ-ны 2013.08.30-ны өдрийн 48-р тогтоол      ХХТ хуулийн  15.1.3

10

378/MMDS46

Зотол хаан трейд ХХК

Дундговь аймаг. Эрдэнэдалай сум

2009.10.05

2012.10.05

ХХЗХ-ны 2013.08.30-ны өдрийн 48-р тогтоол ААҮАТЗ тухай хуулийн 14.1.4

11

100 /Б/ CaTV 13

Иргэн Н. Бадраа

Дорноговь аймаг. Айраг сум

2003.06.24

2009.06.24

ХХЗХ-ны 2013.08.30-ны өдрийн 48-р тогтоол ААҮАТЗ тухай хуулийн 14.1.4

12

158 /Б/MMDS 02

Цагаан далай кабель сервис ХХК

Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум

2004.03.11

2007.03.11

ХХЗХ-ны 2013.08.30-ны өдрийн 48-р тогтоол ААҮАТЗ тухай хуулийн 14.1.4

127/MMDS04

2006.03.11

2009.03.11

 

 

13

414 /B/ TV 63

Аглут ХХК “Гэгээ ТВ”

Дорнод аймаг Хэрлэн сум

2007.04.10

2010.04.10

ХХЗХ-ны 2013.08.30-ны өдрийн 48-р тогтоол ААҮАТЗ тухай хуулийн 14.1.4

276/TV74

12-р суваг,

2006.11.24

2009.11.24

 

 

14

556 /B/ TV 86

Завхан жимт ХХК   “Этүгэн” ТВ

Завхан аймаг. Улиастай сум

2008.12.30

2011.12.30

ХХЗХ-ны 2013.08.30-ны өдрийн 48-р тогтоол ААҮАТЗ тухай хуулийн 14.1.4

341/TV100

12-р суваг

2008.12.30

2011.12.30

 

 

15

412 /B/ TV 62

Борхойн тал трейд энд сервис ХХК “SBS” ТВ

Дорноговь аймаг. Сайншанд сум

2007.04.05

2010.04.05

ХХЗХ-ны 2013.08.30-ны өдрийн 48-р тогтоол ААҮАТЗ тухай хуулийн 14.1.4

274/TV73

3-р суваг

2007.04.20

2010.04.20

 

16

070 /В/ TV 108

 Иргэн            Н.Цэлмүүн

“Сэцэн-Хан ТВ”

Дорноговь аймаг Сайншанд сум, Хэнтий аймаг Өндөрхаан сум

2011.06.27

2014.06.27

ХХЗХ-ны 2014.04.26-ны өдрийн 17-р тогтоол ААҮАТЗ тухай хуулийн 14.1.1

102/TV44

2011.06.29

2014.06.29

 

17

078/В/TV109

Иргэн               Б.Батхуяг

Сэцэн-Хан телевиз

Дорнод аймаг. Хэрлэн сум, Сүхбаатар аймаг. Баруун урт сум

2011-06-27

2014-06-27

ХХЗХ-ны 2014.04.26-ны өдрийн 17-р тогтоол ААҮАТЗ тухай хуулийн 14.1.1

119/TV49

8-р суваг

2011-06-27

2014-06-27

 

18

399 /B/ FM 80

Ёл цуурай ХХК

 

Өмнөговь аймаг. Даланзадгад сум

2006.12.28

2012.12.28

 

ХХЗХ-ны 2013.12.06-ны өдрийн 63-р тогтоол      ХХТ хуулийн 15.1.1

269/FM94

106.5 МГц

2006.12.28

2013.12.28

 

19

241/B/FM 57

Ар Би Эм Ти ХХК

 

Архангай аймаг. Эрдэнэбулган сум

2011.09.19

2014.09.19

ХХЗХ-ны 2013.12.06-ны өдрийн 63-р тогтоол       ХХТ хуулийн 15.1.3

458/FM151

103.5 МГц

2011.09.20

2014.09.20

 

20

539 /B/ FM 100

Иргэн А.Лхагвадорж

 

Хөвсгөл Тариалан сум

2008.12.30

2011.12.30

ХХЗХ-ны 2013.08.30-ны өдрийн 48-р тогтоол           ХХТ хуулийн 15.1.3

344/FM116

107.5МГц

2008.12.23

2011.12.23

 

Харилцаа Холбооны зохицуулах хорооноос 2013 онд хийгдсэн хяналт, хэмжилт  шалгалтуудаар  үйл ажиллагаа явуулаагүй нь тогтоогдсон, тусгай зөвшөөрлийн сунгах хүсэлтээ ирүүлээгүй иргэн, хуулийн этгээд болон сунгах хүсэлтээ ирүүлсэн ч тусгай зөвшөөрлийн гэрээ, нөхцөл шаардлагыг зөрчсөн үндэслэлээр “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” хуулийн  6.4 дэх заалтыг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахаас татгалзсан дараах иргэн, хуулийн этгээдийн үйлчилгээ эрхлэх болон радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлүүдийг “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 15.1.1, 15.1.3, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” хуулийн 5.1, 14.1.4,  Радио долгионы тухай хуулийн 8.1 дэхь  заалтуудыг тус тус үндэслэн дуусгавар болсныг зарлаж байна.

ХОЁР. Үйлчилгээ эрхлэх болон радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл нь дуусгавар болсон иргэн, хуулийн этгээдийн жагсаалт

Хүснэгт-2

Зөвшөөрлийн дугаар

Эзэмшигчийн нэр

Хамрах хүрээ

Олгосон огноо

Дуусах огноо

Дуусгавар болгох үндэслэл

1

521/Б/CATV 74

Итгэлт түнш ХХК

Улаанбаатар хот

2008.05.21

2011.05.21

ХХТ хуулийн  15.1.1, ААҮАТЗТ хуулийн 14.1.4

2

146/Б/ CaTV 23

Мэдээлэл КаТВ ХХК

Улаанбаатар хот

2003.12.23

2012.12.23 

ХХТ хуулийн  15.1.1, ААҮАТЗТ хуулийн 14.1.4

3

405 /Б/ CaTV 67

Эй Би Ди Эс ХХК

Улаанбаатар хот

2007.01.30

2013.01.30

ХХТ хуулийн  15.1.3

4

184/Б/CATV 31

Цагаан далай кабель сервис ХХК

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг


2004.06.15

2007.06.15

ХХТ хуулийн  15.1.1, ААҮАТЗТ хуулийн  14.1.4

5

066 /Б/ CaTV 09

Номинсувд ХХК

Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг

2003.04.15

2009.04.15

ХХТ хуулийн  15.1.1, ААҮАТЗТ хуулийн  14.1.4

6

309 /Б/ CaTV58

Суперком ХХК 

Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг

 

2005.12.27

2008.12.27

ХХТ хуулийн  15.1.3

229/MMDS31

2005.12.30         

2011.12.30

7

638 /Б/ CaTV 77

 Интү ХХК

Орхон аймаг Баян-Өндөр сум

2009.09.09

2012.09.09

ХХТ хуулийн  15.1.3

8

289 /Б/ CaTV

 

"Цэнца" ББН

Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум

2005.09.12

2011.09.11

ХХТ хуулийн  15.1.1

213/MMDS25

2005.09.11             

2011.09.11

9

230 /B/ CaTV

"Түвдэнгийн Бор Интернэшнл" ХХК

Өмнөговь Даланзадгад сум

2006.01.10

2012.01.10

ХХТ хуулийн  15.1.1, ААҮАТЗТ хуулийн 6.4

40234/MMDS34

2006.01.09

2012.01.09

10

341 /Б/ CATV 61

Иргэн Д. Амгалан

Дундговь аймаг Сайнцагаан сум

2010.04.13

2013.04.13

ХХТ хуулийн  15.1.1, ААҮАТЗТ хуулийн 6.4

402/MMDS47

2010.04.18

2013.04.18

11

737/Б/CatV84

Иргэн Б.Ууганбаяр

Сэлэнгэ аймаг Алтанбулаг сум

2010.08.21

2013.08.21

ХХТ хуулийн  15.1.1

12

113 /B/ TV26

“Бат итгэл” ТББ

 Next TB

Ховд аймаг. Жаргалант сум

2008.01.15

2011.01.15

ХХТ хуулийн  15.1.1

302/TV84

12- суваг

2008.01.14

2011.01.14

13

372/B/TV56

Содномгон ХХК

Өмнөговь аймаг
Даланзадгад сум 

2010.10.06

2013.10.06

ХХТ хуулийн  15.1.1

420/TV131

27-р суваг

2010.10.07

2013.10.07

 

 

14

110 /B/ FM 25

Эс Ти Ви ХХК

 

Төв аймаг

Зуун мод сум

2007.09.10

2013.09.10

ХХТ  хуулийн 15.1.1

110 /FM 34

106.5 МГц

2003.07.01

2013.09.10

 

15

371 /В/ FM 77

Сод Номгон ХХК

Өмнөговь аймаг. Даланзадгад сум

2010.10.07

2013.10.07

ХХТ  хуулийн 15.1.1

419/FM143

107.5 МГц

2010.10.06

2013.10.06

 

 

16

073/B/FM 15

Ньютелеком ХХК

Архангай аймаг. Эрдэнэбулган сум

2010.10.06

2013.10.06

ААҮАТЗТ хуулийн 6.4,

ХХТ  хуулийн 15.1.1

415/FM141

107.5 МГц

2010.10.06

2013.10.06

 

 

17

172 /B/ FM 44

Сама ХХК

Увс аймаг. Улаангом сум

2004.05.26

2013.05.26

ААҮАТЗТ хуулийн 6.4,

ХХТ  хуулийн 15.1.1

141/FM53

101.1 МГц

2004.05.25

2013.05.25

 

Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос 2013 оны  “БҮСИЙН ШАЛГАЛТ”-аар үйл ажиллагаа явуулаагүй нь тогтоогдсон дараах нэр бүхий үйлчилгээ эрхлэгчдийн телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх болон радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлүүдийг “Радио долгионы тухай” хуулийн 18.2-т заасны дагуу цуцлах нөхцөл бүрдсэн болохыг мэдэгдэж байна.

ГУРАВ. Телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх болон радио

давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлүүдийг цуцлах нөхцөл

бүрдсэн үйлчилгээ эрхлэгчдийн жагсаалт

Хүснэгт-3

Зөвшөөрлийн дугаар

Эзэмшигчийн нэр

 

Телевизийн нэр

 

Хамрах хүрээ

Олгосон огноо

Дуусах огноо

Хүчингүй болгох үндэслэл

1

557/B/TV87

Уран ухаан ХХК

 

Гэгээн наран ТВ

 

Өмнөговь аймаг
Даланзадгад сум 

2011.06.27

2014.06.27

ХХТ  хуулийн 15.1.1

078/TV32

 8-р  суваг

2011.06.27

2014.06.27

2

666/B/ TV100

Нандин мишээл ХХК

Ханбогд ТВ

Өмнөговь аймаг
Ханбогд  сум 

2011.06.27

2014.06.27

ХХТ  хуулийн 15.1.3

085/TV40

8-р  суваг

2011.06.27

2014.06.27

3

497/B/ TV74

Алтанцэций ХХК

Говь шанхын телевиз

Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум

2012.04.26

2015.04.26

 

ХХТ  хуулийн 15.1.1

488/TV150

25-р суваг

2012.03.26

2015.03.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

077 /B/ TV 17

 

 

 

 

 

 

 

Монзах ХХК

Өвөрхангай үндэсний телевиз

Өвөрхангай Арвайхээр, Бат-Өлзий,

Баян-Өндөр,

Баянгол,

Баруунбаян-Улаан, Бүрд, Богд, Гучин-Ус,

Есөнзүйл,

Зүүнбаян-Улаан,

Нарийнтээл,

Өлзийт, Сант,

Уянга,Тарагт,

Төгрөг, Хархорин,

Хайрхандулаан,

Хужирт

2003.05.28

2014.11.01

 

 

 

 

 

 

ААҮАТЗТ хуулийн 5.1, 14.1.4 ХХТ хуулийн 15.1.1

093/TV38

5-р суваг

2006.06.03

2015.06.03

 

5

171 /В/ FM 44

Бига-Энержи ХХК

Өмнийн говь радио

Өмнөговь Цогтцэций сум

2011.09.20

2014.09.20

ХХТ  хуулийн 15.1.1

456/FM150

102.5 МГц

2011.09.20

2014.09.20

 

2014.04.30

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/04/08
Мэдээ мэдээлэл
Т.БАТБОЛД: СОНГУУЛИЙН ХУГАЦААНД “ФЭЙСБҮҮК” КОМПАНИТАЙ ХАМТРАН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН 403 КОНТЕНТЫГ ХЯЗГААРЛАСАН
Т.БАТБОЛД: СОНГУУЛИЙН ХУГАЦААНД “ФЭЙСБҮҮК” КОМПАНИТАЙ ХАМТРАН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН 403 КОНТЕНТЫГ ХЯЗГААРЛАСАН
08.04
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулиар хамтран ажилласан төрийн болон хувийн хэвшлийн аж, ахуй нэгж байгууллагуудтай уулзалт зохион байгууллаа
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулиар хамтран ажилласан төрийн болон хувийн хэвшлийн аж, ахуй нэгж байгууллагуудтай уулзалт зохион байгууллаа.
07.30
Журмын төсөлд санал авах тухай
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.20 дах хэсэгт заасан “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам”-ын төслийг боловсруулж байгаатай холбогдуулан санал авах ажиллагааг эхлүүлж байна.
07.24
МЭНДЧИЛГЭЭ
Мэндчилгээ
07.24
2020 оны 6 сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД 2020 ОНЫ 06 САРД ИРСЭН САНАЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
07.10
Наадам мэндчилгээ 2020
Наадам мэндчилгээ 2020
07.10
МЭДЭГДЭЛ
Мэдэгдэл
07.07
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
07.06
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
07.03
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
07.02