Мэдэгдэл
ХХЗХ

Сүүлийн үед тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах  хүсэлтээ ирүүлсэн талаар худал мэдээлэх, гомдол гаргах, ёс бусаар байгууллагын үйл ажиллагаанд хүндрэл, дарамт учруулах байдал иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас цөөнгүй удаа давтагдан гарч байгаатай холбогдуулан дараах мэдэгдлийг гаргаж байна.  

Тусгай зөвшөөрөл шинээр хүсэгчид болон сунгуулахаар хүсэлт гаргагч иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд тухайн эрхлэхээр төлөвлөсөн, эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны зөвшөөрлийн хүсэлт, сунгалтын холбогдох маягтыг бөглөн, хавсаргах материалуудыг бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн тус хорооны үйлчилгээний ажилтнуудад хүлээлгэн өгнө. Ингэхдээ тус хорооны тусгай зөвшөөрлийн мэргэжилтнүүдээр тухайн бүрдүүлж ирсэн материалын бүрэн гүйцэт, зөв бөглөсөн, иж бүрдэл бүрэн эсэхийг үзүүлж “үйлчилгээний хуудас” –ыг бөглүүлэн гарын үсэг зурж, огноог  тэмдэглэн авснаар хүлээн авсныг баталгаажуулна. Ингэж баталгаажуулж хүлээн авсан тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт, сунгалтын материалд холбогдох журмын (Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам-ын 4р зүйл 4.1-4.9) дагуу тус хорооны мэргэжилтнүүд үнэлгээ, дүгнэлтийг журамд (Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам-ын 3р зүйл 3.1-3.10) заасан хугацаанд хийж эцсийн олгох эсэх шийдвэрийг хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэж хариуг мэдэгдэнэ.

(Холбогдох хууль, журам, заалтуудыг эндээс үзнэ үү)

Харилцаа Холбооны Зохицуулах хороо нь хуулиар олгогдсон эрх үүргийнхээ хүрээнд тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгох зэрэг арга хэмжээг холбогдох хууль, дүрэм, журам, нөхцөл шаардлагын дагуу авч ажилладаг бөгөөд дээрх журам, үйл ажиллагааны процессийг хатуу дагаж мөрдөн ажилладаг. Иймд журамд заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн мэргэжилтнүүдээр иж бүрдэл нь шалгагдаж бүрэн гүйцэт бөглөгдөөгүй, хавсралт материалууд дутуу хүсэлт, материалуудыг тус хороо хүлээн авах боломжгүй бөгөөд журамд зааснаас бусад асуудалд хариуцлага хүлээхгүй болохыг мэдэгдэе!   

Тус хороо нь 2013 оноос тусгай зөвшөөрлийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар шинэчлэл хийж нөхцөл шаардлагуудаа шинэчилж ажиллаж байгаа бөгөөд 2014 оны эхний улиралд тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бөглөдөг загварыг шинэчилж хялбаршуулан бөглөх зааврын хамт баталж файл хэлбэрээр өөрийн веб хуудаст байршуулсан.

(Холбогдох маягт, заавруудыг эндээс үзнэ үү)

Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтууд: Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтыг бөглөх заавар
1 Мэдээлэл холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, түүний ашиглалт үйлчилгээ эрхлэх Мэдээлэл холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, түүний ашиглалт үйлчилгээ эрхлэх /Загвар маягт/
2 Мэдээлэл холбооны үйлчилгээ эрхлэх (Яриа, Интернет, Сансрын хөдөлгөөнт холбоо) Мэдээлэл холбооны үйлчилгээ эрхлэх /Загвар маягт/ (Яриа, Интернет, Сансрын хөдөлгөөнт холбоо)
3 Телевиз, радиогийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээ Телевиз, радиогийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээ /Загвар маягт/
4 Телевиз, радио, сувгийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ Телевиз, радио, сувгийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ /Загвар маягт/
5 Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ /Загвар маягт/
6 Контент нийлүүлэх үйлчилгээ Контент нийлүүлэх үйлчилгээ /Загвар маягт/
Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтууд: Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтыг бөглөх заавар
1 Шуудангийн үйлчилгээ  Шуудангийн үйлчилгээ /Загвар маягт/
Өргөдлийн маягт Өргөдлийн маягтыг бөглөх заавар
1

Хөдөлгөөнт холбоо

 
2 Сансрын холбоо Сансрын холбоо /Загвар маягт/
3 Өргөн нэвтрүүлэг (Телевиз, радио, FM, AM, MMDS, MUDS) Өргөн нэвтрүүлэг (Телевиз, радио, FM, AM, MMDS, MUDS) /Загвар маягт/
4 Радио релей Радио релей /Загвар маягт/
5 Интернет (WiFi, WiMax, Радиомодем) Интернет (WiFi, WiMax, Радиомодем) /Загвар маягт/

Тусгай зөвшөөрлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хуульд заасан хугацааг мөрдөж ажилладаг бөгөөд хүсэлтийг хүлээн авснаас эхлэн ямар шат дарааллаар шийдвэрлэдэг талаар дэлгэрэнгүй процессийн зураглалыг ил тод, нээлттэй байдлыг хангах үүднээс мөн веб хуудастаа байршуулсан.    

(Хүсэлт хүлээж авснаас хойш шийдвэрлэх процессийн мэдээллийг эндээс үзнэ үү)

Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт, олголтын хүсэлт гаргагч иргэд, аж ахуйн нэгжүүд шаардлагатай мэдээллийг веб хуудас (www.crc.gov.mn), 976-11-304257 утсаар холбогдон авч хүсэлтээ цаг тухайд нь бүрэн гүйцэд ирүүлэхийг анхаарч ажиллана уу!!!  

 

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/04/08
Мэдээ мэдээлэл
“ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨХ НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.
“ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨХ НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.
06.02
МЭДЭГДЭЛ
Дараах хуулийн этгээд /иргэн/-үүд тус журамд заасан хугацааны дотор зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ үү.
06.02
Олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн сүлжээгээр дамжуулж байгаа гадаад сувгийн талаарх судалгааны мэдээлэл ирүүлэх маягт
Олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн сүлжээгээр дамжуулж байгаа гадаад сувгийн талаарх судалгааны мэдээлэл ирүүлэх маягт
06.02
ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
05.29
Мониторингийн 2020 оны 4 дүгээр сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 4 дүгээр сарын тайлан
05.29
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 5 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 5 дугаар хуралдааны мэдээлэл
05.28
Монгол Улсын Их Хурлын сонгууль 2020
Монгол Улсын Их хурлын сонгууль 2020
05.28
Веб сайтын үйлчилгээ эрхлэгчдийн анхааралд
Веб сайтын үйлчилгээ эрхлэгчдийн анхааралд
05.27
Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдээс Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийг хүлээн авч, бүртгэх ажил дууслаа.
Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдээс Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийг хүлээн авч, бүртгэх ажил дууслаа.
05.27
Хүүхэд хамгаалал
Хүүхэд хамгаалал
05.25