Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос 2013 онд баталгаажуулалт, тохирлын үнэлгээний талаар хэрэгжүүлсэн ажлын танилцуулга
ХХЗХ

Тус хорооноос 2013 онд мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжүүдийн баталгаажуулалтын чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэхээр энэхүү танилцуулгыг бэлтгэлээ.

Баталгаажуулалтын тогтолцоог бүрдүүлэх эрх зүйн орчны хувьд Монгол Улсын Радио долгионы тухай хуулийн 19.1.1 дэх хэсэгт “стандарт, техникийн нөхцлийг хангаж, баталгаажуулсан радио төхөөрөмжийг сонгон ашиглах”, Монгол Улсын Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9.1.3 дахь хэсэгт “харилцаа холбооны сүлжээний болон хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмжийн техникийн нөхцөл, шаардлагыг тогтоох, баталгаажуулах” гэж тус тус заасан байдаг.

 1. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын чиглэлээр авсан олон улсын болон дотоодын зөвлөх үйлчилгээний тухай:
  • Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын өргөдөл, хүсэлт хүлээж авахаас тохирлын үнэлгээний гэрчилгээ олгох шийдвэр гаргах хүртэлх процесс, эдгээр үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж, техникийн зохицуулалт, стандарт, дүрэм, журмуудыг агуулсан багц баримт бичиг болох “Чанарын гарын авлага”-ыг боловсруулахад дотоодын зөвлөх үйлчилгээ авч ажиллав. 
  • Тус хорооны баталгаажуулалтын ажлын хэсгийнхэн 2013 оны 07 дугаар сарын 08-10-ны өдрүүдэд ХБНГУ-ын Ти Юу Ви Зюд бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын байгууллага (TUV SUD)-д зочлон, баталгаажуулалтын талаар туршлага судлан зөвлөх үйлчилгээ авсан.
  • БНСУ-ын Мэдээлэлжсэн нийгмийн хөгжлийн хүрээлэн (KISDI)-гийн буцалтгүй тусламжаар 2013 оны 5 дугаар сарын 26-наас 6 дугаар сарын 1-ний өдрүүдэд БНСУ-ын Радио судалгааны агентлаг (RRA)-ын дэргэдэх баталгаажуулалтын лабораторийн үйл ажиллагаатай танилцаж зөвлөх үйлчилгээ авсан.
  • Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллага (ITU)-ын Ази номхон далайн бүсийн төвд гаргасан хүсэлтийн дагуу тус байгууллагын буцалтгүй тусламжаар Монгол Улсын баталгаажуулалтын тогтолцоонд үнэлэлт өгч боловсронгуй болгох зөвлөх үйлчилгээний эхний үе шат 2013 оны 12 дугаар сарын 02-06-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан.
 2. Тус хорооны 2013 оны 27-р тогтоолоор батлагдсан Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн загварыг баталгаажуулах журамтай дараахь линкээр холбогдож танилцана уу. http://www.crc.gov.mn/main.php?cid=2&do=6&did=133
 3. Баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг “Тохирлын үнэлгээ- Бүтээгдэхүүн, үйл явц болон үйлчилгээний баталгаажуулалтын байгууллагад тавих шаардлага” MNS ISO/IEC 17065 стандартад нийцүүлэн зохион байгуулж, албан ёсны эрхтэй баталгаажуулалтын байгууллагаар итгэмжлэгдэхээр Стандартчилал,  хэмжил зүйн газарт хүсэлт гаргаж урьдчилсан үнэлгээ хийгдсэн дараагийн шатны үнэлгээнд хамрагдахаар хүлээгдэж байна.
 4. Монгол Улсын хувьд баталгаажуулалтын чиглэлээр хамтран ажиллах олон улсын хэд хэдэн байгууллагийг судлаж үзсэний үндсэн дээр ХБНГУ-ын Ти Юу Ви Зюд (TUV SUD) бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын байгууллагатай 2013 оны 9 дүгээр сард бүтээгдэхүүний сорилт баталгаажуулалтын чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.
 5. Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх суурь стандартыг шинээр боловсруулж байна. Үүнд:
  • Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид тавих радио спектр, цахилгаан соронзон зохицолдооны техникийн шаардлага;
  • Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлага;
  • Хөдөлгөөнт холбооны хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмж, радио холбооны тоног төхөөрөмжийн цахилгаан соронзон орны хүний биед нөлөөлөх аюулгүй хэмжээ (SAR) стандарт.

Цаашид тус хороо нь Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын тогтолцоог шинэ түвшинд гаргах зорилт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд баталгаажуулалттай холбоотой мэдээллийг цаашид тогтмол хүргэж байх болно.

 

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/04/08
Мэдээ мэдээлэл
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
07.03
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
07.02
Олон улсын стандартуудыг орчуулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь доорх стандартуудыг орчуулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул уг үйлчилгээг үзүүлэх хүсэлтэй зөвлөхийн багийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:
07.02
Мэдэгдэл
Дараах хуулийн этгээд /иргэн/-үүд тус журамд заасан хугацааны дотор зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ үү.
07.01
Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан
06.26
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
06.25
“Өргөн нэвтрүүлгийн салбарын өрсөлдөөнд зохиогчийн эрхийн зөрчлийн үзүүлэх нөлөөлөл” сэдвээр судалгааны ажил хийгдэж байна.
“Өргөн нэвтрүүлгийн салбарын өрсөлдөөнд зохиогчийн эрхийн зөрчлийн үзүүлэх нөлөөлөл” сэдвээр судалгааны ажил хийгдэж байна.
06.23
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал /ISO/IEC 38500:2015/
ISO/IEC 38500:2015 Information technology - Governance of IT for the organization
06.22
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал /MNS 5843:2008/
MNS 5843:2008 Хамгаалалтын дохиоллын тоног төхөөрөмжийн техникийн үндсэн үзүүлэлт. Угсралт суурилуулалт, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага
06.22
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал /MNS 6528:2015/
MNS 6528:2015 Дата төвийн цахилгаан холбооны дэд бүтэц
06.22