Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
ХХЗХ
2015.01.08
2015.02.13
2015.03.13
2015.06.08
Эзэмшигч Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Төрөл
1 Астаком ХХК 020 /Б/ NIIM 196 Цамхаг
2 Ренрөүд ХХК 021 /Б/ NIIM 197 ГХ
3 Алсын хүч ХХК 026 /Б/ NIIM 202 Цамхаг
4 Монхас ХХК 027 /Б/ NIIM 203 ГХ, Цамхаг
5 Мөнх марз ХХК 141 /Б/ NIIM 248 ГХ
6 Дүйнхэр тэргүүн ХХК 145 /Б/ NIIM 251 ГХ
7 Нопсан ХХК 164 /Б/ NIIM 01 ГХ
8 Хараатын тээл ХХК 165 /Б/ NIIM 02 ГХ, Цамхаг
9 Монкабель ХХК 166 /Б/ NIIM 03 ГХ, Цамхаг
10 Эс энд Эм Интернэйшнл ХХК 167 /Б/ NIIM 04 ГХ
11 Глобалтелеком ХХК 170 /Б/ NIIM 05 ГХ
12 Гео Трасс ХХК 178 /Б/ NIIM 07 ГХ
13 Хас кабель ХХК 179 /Б/ NIIM 08 ГХ
14 Скай Си Эм Ди ХХК 182 /Б/ NIIM 249 ГХ, Цамхаг
15 Тугтан гранд ХХК 183 /Б/ NIIM 250 ГХ, Цамхаг
16 Мандваа ХХК 186 /Б/ NIIM 09 ГХ
17 Одод Телеком 195 /Б/ NIIM 12 ГХ
18 Юнителком ХХК 203 /Б/ NIIM 13 ГХ
19 Сетком ХХК 209 /Б/ NIIM 15 ГХ
20 ВЭВИ ХХК 221 /Б/ NIIM 220 ГХ, Цамхаг
21 Модон хур ХХК 223 /Б/ NIIM 215 ГХ, Цамхаг
22 Ти Ар Би ХХК 243 /Б/ NIIM 216 ГХ
23 Сант хаан ХХК 244 /Б/ NIIM 217 ГХ, Цамхаг
24 Хос жавхаа ХХК 246 /Б/ NIIM 218 ГХ
25 Маргад цэцэн уул ХХК 252 /Б/ NIIM 237 ГХ
26 Бадрал ХХК 254 /Б/ NIIM 19 ГХ
27 Кабтел ХХК 255 /Б/ NIIM 20 ГХ
28 Гига системс ХХК 295 /Б/ NIIM 252 ГХ
29 Төгс эвт цамхаг ХХК 297 /Б/ NIIM 238 ГХ, Цамхаг
30 Тэнгэрийн мөр ХХК 299 /Б/ NIIM 22 ГХ, Цамхаг
31 Ньютелеком ХХК 306 /Б/ NIIM 23 ГХ, Цамхаг
32 Оргилуун үйлс ХХК 307 /Б/ NIIM 24 ГХ
33 Эн Би Си ХХК 308 /Б/ NIIM 25 ГХ, Цамхаг
34 Ай Си Нэт ХХК 311 /Б/ NIIM 26 ГХ
35 Ган-Үржих ХХК 319 /Б/ NIIM 253 ГХ
36 Тайм коммуникэшинз ХХК 321 /Б/ NIIM 28 ГХ
37 Инкозон ХХК 322 /Б/ NIIM 29 ГХ, Цамхаг
38 Интелликом ХХК 333 /Б/ NIIM 31 ГХ
39 Пайрлинк ХХК 334 /Б/ NIIM 34 ГХ, Цамхаг
40 ДАКДД ХХК 335 /Б/ NIIM 33 ГХ
41 Наран лист ХХК 336 /Б/ NIIM 34 ГХ
42 Энжитек ХХК 337 /Б/ NIIM 37 ГХ, Цамхаг
43 Скай Си энд Си ХХК 338 /Б/ NIIM 36 ГХ
44 Смарт грийн технологи ХХК 339 /Б/ NIIM 254 ГХ, Цамхаг
45 Файнтайм ХХК 340 /Б/ NIIM 32 ГХ
46 Монжап Интернэшнл ХХК 342 /Б/ NIIM 40 ГХ
47 Тэнгэрийн цацал ХХК 347 /Б/ NIIM 89 ГХ
48 Нэмэх хасах ХХК 348 /Б/ NIIM 106 ГХ
49 Ди Жи Эн ХХК 349 /Б/ NIIM 188 ГХ
50 ТЭТК ХХК /Каркас ХХК, Төв карказ байсан/ 357 /Б/ NIIM 41 ГХ
51 Комтел ХХК 358 /Б/ NIIM 40 ГХ
52 Очир төв ХХК 359 /Б/ NIIM 41 ГХ
53 Уран оньс сүлжээ ХХК 360 /Б/ NIIM 44 ГХ
54 Логик гэйт ХХК 361 /Б/ NIIM 39 ГХ
55 Стартелеком ХХК 362 /Б/ NIIM 54 ГХ
56 Аронт ХХК 363 /Б/ NIIM 45 ГХ
57 Комтех Солюшн ХХК 365 /Б/ NIIM 42 ГХ
58 ХӨМОТЭ ХХК 380 /Б/ NIIM 205 ГХ
59 Твинлазурит ХХК 383 /Б/ NIIM 208 ГХ, Цамхаг
60 Говийн анир ХХК 384 /Б/ NIIM 209 ГХ, Цамхаг
61 Холбоо чулуу ХХК 385 /Б/ NIIM 210 ГХ, Цамхаг
62 Мацату ХХК 386 /Б/ NIIM 211 ГХ
63 Дабл линк дизайн ХХК 387 /Б/ NIIM 212 ГХ
       
65 Сансар кабель ХХК 390 /Б/ NIIM 46 ГХ
66 Сителеком ХХК 391 /Б/ NIIM 47 ГХ
67 ТОБ групп ХХК 393 /Б/ NIIM 60 ГХ
68 Цэнком ХХК 394 /Б/ NIIM 49 ГХ
69 Хориулт ХХК 396 /Б/ NIIM 50 ГХ
70 Эн Би Би Жи ХХК 397 /Б/ NIIM 51 ГХ
71 Монархео ХХК 398 /Б/ NIIM 48 ГХ
72 Гуулин тал ХХК 406 /B/ NIIM 52 ГХ, Цамхаг
73 Евролайн ХХК 409 /Б/ NIIM 55 ГХ
74 И энд Си инженеринг ХХК 971 /Б/ NIIM 301 ГХ
75 Си Эл Энд Эн ХХК 416 /Б/ NIIM 57 ГХ
76 Тэнгэр Уул констракшн ХХК 417 /Б/ NIIM 58 ГХ
77 Тунамалком ХХК 418 /Б/ NIIM 61 ГХ
78 Женералтеч ХХК 420 /Б/ NIIM 190 ГХ
79 ДДэш ТВ ХХК 421 /Б/ NIIM 191 ГХ, Цамхаг
80 Линксолюшн ХХК 425 /Б/ NIIM 62 ГХ, Цамхаг
81 Төхөм нар ХХК 426 /Б/ NIIM 63 ГХ
82 Лидернэт ХХК 428 /Б/ NIIM 64 ГХ
83 Эйч Ти Эл ХХК 429 /Б/ NIIM 65 ГХ, Цамхаг
84 Ижил оргил ХХК 435 /Б/ NIIM 68 ГХ
85 Ай Ти Эн И Ти ХХК 438 /Б/ NIIM 74 ГХ
86 Элком ХХК 439 /Б/ NIIM 70 ГХ
87 Жи Ай Пи ХХК 441 /Б/ NIIM 192 ГХ
88 Лийд линк ХХК 442 /Б/ NIIM 69 ГХ, Цамхаг
89 Мандах төр ком ХХК 443 /Б/ NIIM 70 ГХ
90 Би Энд Эн ХХК 450 /Б/ NIIM 71 ГХ, Цамхаг
91 Зэт Ти Ар ХХК 451 /Б/ NIIM 239 ГХ, Цамхаг
92 Болдсофт ХХК 453 /Б/ NIIM 03 ГХ
93 Ричиком ХХК 456 /Б/ NIIM 73 ГХ
94 Эжиком ХХК 460 /Б/ NIIM 221 ГХ
95 Лэнд мастерс ХХК 461 /Б/ NIIM 222 ГХ
96 Професионал нетворк солюшн ХХК 462 /Б/ NIIM 223 ГХ, Цамхаг
97 Товер констракшн ХХК 463 /Б/ NIIM 224 Цамхаг
98 Нэмэгт оргил ХХК 464 /Б/ NIIM 225 ГХ
99 Ньюблэйз ХХК 465 /Б/ NIIM 226 ГХ, Цамхаг
100 Сэрхийн туяа ХХК 466 /Б/ NIIM 227 ГХ, Цамхаг
101 Сектех сервис ХХК 467 /Б/ NIIM 228 ГХ
102 Инком системс ХХК 469 /Б/ NIIM 230 ГХ
103 Хайбрид групп ХХК 471 /Б/ NIIM 231 ГХ, Цамхаг
104 Женнетекс ХХК 473 /Б/ NIIM 232 ГХ
105 НамаОч ХХК 479 /Б/ NIIM 193 ГХ, Цамхаг
106 Би Эм Би Икс ХХК 480 /Б/ NIIM 75 ГХ
107 Арбэл Алтай ХХК 481 /Б/ NIIM 76 ГХ
108 Мөнх зайсан ХХК 492 /Б/ NIIM 77 ГХ
109 Бэржин уньт ХХК 498 /Б/ NIIM 80 ГХ, Цамхаг
110 Сатилайт повер ХХК 505 /Б/ NIIM 80 ГХ, Цамхаг
111 Тариатын эхэн ХХК 507 /Б/ NIIM 82 ГХ
112 Промон ХХК 509 /Б/ NIIM 83 ГХ
113 Ньюсоник ХХК /Интерсис байсан/ 510 /Б/ NIIM 84 ГХ
114 Ай Ти Зон ХХК /М Си Эс Электроникс ХХК байсан/ 516 /Б/ NIIM 86 ГХ, Цамхаг
115 Мөнх сүн толгой ХХК 980 /Б/ NIIM 308 ГХ
116 Эн Си Си Эн ХХК 526 /Б/ NIIM 90 ГХ
117 Провайдер ХХК 539 /Б/ NIIM 92 ГХ
118 Нью оптик ХХК 540 /Б/ NIIM 93 ГХ
119 Эко Констракшн ХХК 541 /Б/ NIIM 94 ГХ
120 Бестсистем ХХК 542 /Б/ NIIM 95 ГХ, Цамхаг
121 Эбутоп ХХК 543 /Б/ NIIM 96 ГХ
122 Юу Ти Пи ХХК 564 /Б/ NIIM 101 ГХ, Цамхаг
123 Миротек ХХК 566 /Б/ NIIM 103 ГХ, Цамхаг
124 ЖиМобайлнэт ХХК 567 /Б/ NIIM 104 ГХ
125 Сэцэнбэйл ХХК 568 /Б/ NIIM 105 ГХ
126 Кареер март ХХК 570 /Б/ NIIM 107 ГХ
127 Мэдээлэл трасс ХХК 571 /Б/ NIIM 108 ГХ
128 Армос ХХК 576 /Б/ NIIM 113 ГХ, Цамхаг
129 Номун золбоо ХХК 577 /Б/ NIIM 114 ГХ
130 Комфорт импекс ХХК 584 /Б/ NIIM 240 ГХ
131 Иррадианс ХХК 587 /Б/ NIIM 117 ГХ, Цамхаг
132 Чин мөнх ХХК 588 /Б/ NIIM 118 ГХ
133 Энжинэкс ХХК 590 /Б/ NIIM 120 ГХ, Цамхаг
134 Смартвишн ХХК 591 /Б/ NIIM 121 ГХ
135 Шинтэрюүг ХХК 597 /Б/ NIIM 186 ГХ
136 Тэнгисийн энерги ХХК 612 /Б/ NIIM 131 ГХ, Цамхаг
137 Ди энд юу ХХК 617 /Б/ NIIM 136 Цамхаг
138 Икс ти эйч ХХК 618 /Б/ NIIM 137 ГХ
139 Радком ХХК 621 /Б/ NIIM 140 Цамхаг
140 МТМК ХХК 622 /Б/ NIIM 141 ГХ
141 Өлгий нэт ХХК 628 /Б/ NIIM 143 ГХ, Цамхаг
142 Н Эй Би ХХК 629 /Б/ NIIM 144 ГХ
143 Омамо ХХК 630 /Б/ NIIM 145 ГХ
144 Ай Си Эн Энд Ти ХХК 631 /Б/ NIIM 146 ГХ, Цамхаг
145 Бэтта ХХК 643 /Б/ NIIM 147 ГХ, Цамхаг
146 Ай ти И эн ХХК 646 /Б/ NIIM 149 ГХ, Цамхаг
147 Мүүн Монголиа ХХК 650 /Б/ NIIM 233 ГХ, Цамхаг
148 Мон Идэр ХХК 651 /Б/ NIIM 234 Цамхаг
149 Хай спийд ХХК 652 /Б/ NIIM 235 ГХ, Цамхаг
150 Элит ворлд ХХК 653 /Б/ NIIM 236 ГХ, Цамхаг
151 Юу Би Эм Ти Эс ХХК 654 /Б/ NIIM 241 ГХ, Цамхаг
152 Эм И Си Ти Эс ХХК 655 /Б/ NIIM 242 ГХ, Цамхаг
153 Тулгат маргад ХХК 656 /Б/ NIIM 243 ГХ
154 Топ кабель ХХК 657 /Б/ NIIM 244 ГХ
155 Ач СВС ХХК 658 /Б/ NIIM 245 ГХ, Цамхаг
156 Эс Эм Жи Ти ХХК 659 /Б/ NIIM 246 Цамхаг
157 Оптик линк ХХК 660 /Б/ NIIM 247 ГХ
158 Кэй Өү Эм Эм Жи Эл ХХК 975 /Б/ NIIM 304 ГХ
159 Эксперт линк ХХК 686 /Б/ NIIM 156 ГХ, Цамхаг
160 Талын шандас ХХК 687 /Б/ NIIM 157 ГХ
161 Мэтис констранкшн ХХК 697 /Б/ NIIM 163 ГХ, Цамхаг
162 Авто лоок электроник систем сервис ХХК 699 /Б/ NIIM 165 ГХ, Цамхаг
163 ММИП ХХК 704 /Б/ NIIM 170 ГХ, Цамхаг
164 Суперлайне ХХК 714 /B/ NIIM 173 ГХ
165 Күүлком ХХК 719 /Б/ NIIM 178 ГХ, Цамхаг
166 Эвэри грийн линк ХХК 739 /Б/ NIIM 182 ГХ
167 ТЭТЭОЭ ХХК 741 /Б/ NIIM 184 ГХ, Цамхаг
168 Смарт солюшнз ХХК 902 /Б/ NIIM 256 ГХ, Цамхаг
169 Нойкрафт ХХК 903 /Б/ NIIM 257 ГХ
170 Байгалийн чимэг 904 /Б/ NIIM 258 ГХ
171 Оптик повер ХХК 905 /Б/ NIIM 259 ГХ, Цамхаг
172 Омни линк ХХК 906 /Б/ NIIM 260c Цамхаг
173 Хос наран дөл ХХК 907 /Б/ NIIM 261c Цамхаг
174 Тэргэл орших ХХК 908 /Б/ NIIM 262 ГХ, Цамхаг
175 Гэрэгэ инженеринг ХХК 909 /Б/ NIIM 263 ГХ
176 Баяр нэтворкс групп ХХК 910 /Б/ NIIM 264 ГХ, Цамхаг
177 Бодь Электроникс ХХК 911 /Б/ NIIM 265 ГХ
178 МЦХ ХК 912 /Б/ NIIM 266 ГХ, Цамхаг
179 Скай цамхаг констракшн ХХК 920 /Б/ NIIM 257 ГХ
180 Тэргэл тех ХХК 921 /Б/ NIIM 258 ГХ
181 Тод Гэгээ ХХК 922 /Б/ NIIM 259 ГХ
182 Супрейм сольюшн ХХК 923 /Б/ NIIM 260 ГХ
183 Инно солюшн ХХК 924 /Б/ NIIM 261 ГХ
184 Глобал экспресс бридж ХХК 925 /Б/ NIIM 262 ГХ
185 Сүлжээт зам ХХК 926 /Б/ NIIM 263 ГХ
186 Нью Компас ХХК 927 /Б/ NIIM 264 ГХ
187 Юуком групп ХХК 928 /Б/ NIIM 265 ГХ
188 Метроком ХХК 929 /Б/ NIIM 266 ГХ
189 Этэрнал нэт ХХК 930 /Б/ NIIM 267 ГХ
190 Зэтта Комникэйшн ХХК 931 /Б/ NIIM 268 ГХ
191 Кинг софт ХХК 932 /Б/ NIIM 269 ГХ
192 Цахим ертөнц ХХК 933 /Б/ NIIM 270 ГХ
193 Дижитал Атлантик ХХК 934 /Б/ NIIM 271 ГХ
194 Мянган өндөр цахир ХХК 935 /Б/ NIIM 272 ГХ, Цамхаг
195 Таван орд ХХК 936 /Б/ NIIM 273 ГХ, Цамхаг
196 Илдэн Товер ХХК 937 /Б/ NIIM 274 ГХ, Цамхаг
197 Оптомастер ХХК 938 /Б/ NIIM 275 ГХ, Цамхаг
198 Си Эс Пи ХХК 939 /Б/ NIIM 276 ГХ, Цамхаг
199 Болд Сондор ХХК 940 /Б/ NIIM 277 ГХ, Цамхаг
200 Глобал кабль ХХК 941 /Б/ NIIM 278 ГХ, Цамхаг
201 Сэбьл Лэнд ХХК 942 /Б/ NIIM 279 ГХ, Цамхаг
202 Нано софт ХХК 943 /Б/ NIIM 280 ГХ, Цамхаг
203 Шэйрлинк ХХК 944 /Б/ NIIM 281 Цамхаг
204 Цогц Уран ХХК 945 /Б/ NIIM 282 Цамхаг
205 Кодан Повер ХХК 946 /Б/ NIIM 283 Цамхаг
206 Лаки Дийп ХХК 949 /Б/ NIIM 284 ГХ
207 Тод соёмбо инженеринг ХХК 950 /Б/ NIIM 285 ГХ, Цамхаг
208 Датасити коммуникейшн ХХК 951 /Б/ NIIM 286 ГХ
209 Сонгодог технологи ХХК 952 /Б/ NIIM 287 ГХ
210 Турболинк ХХК 954 /Б/ NIIM 289 ГХ, Цамхаг
211 Муюун констракшн ХХК 955 /Б/ NIIM 290 ГХ, Цамхаг
212 Топологи ХХК 956 /Б/ NIIM 291 ГХ, Цамхаг
213 Фокусвишн ХХК 957 /Б/ NIIM 292 Цамхаг
214 Бест солюшн сервис ХХК 958 /Б/ NIIM 293 Цамхаг
215 Оул секьюрити ХХК 959 /Б/ NIIM 294 ГХ
216 Энх өргөний гол ХХК 963 /Б/ NIIM 295 ГХ
217 Цахим орчин ХХК 964 /Б/ NIIM 296 ГХ
218 Ай Ти Си И Өү ХХК 965 /Б/ NIIM 297 ГХ
219 Ньюблью вейв ХХК 979 /Б/ NIIM 307 Цамхаг
220 Асар хурай ХХК 973 /Б/ NIIM 302 ГХ
221 Гурван дэлгэр ХХК 976 /Б/ NIIM 305 ГХ, Цамхаг
222 Оптик коммуникешн ХХК 978 /Б/ NIIM 306 ГХ
223 Этүгэнчандмань 974 /Б/ NIIM 303 ГХ
224 Нью терравокс ХХК 967 /Б/ NIIM 298a ГХ, Цамхаг
225 Этүгэнчандмань 974 /Б/ NIIM 303 ГХ

 

Тайлбар:

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар нь ххх/[ангилал]/[төрөл]уу бүтэцтэй байна.

Тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг бүрдүүлж буй тоо, үсгүүд нь дараахи утгуудыг илэрхийлнэ:

[xхх] - нийт тусгай зөвшөөрөл дэх харгалзах дугаар (001-с дээш тоо)

[ангилал] - тусгай зөвшөөрлийн ангилал ( А, Б, В үсгийн аль нэг нь байна)

[төрөл] - тухайн ангилалд хамаарах тусгай зөвшөөрлийн төрөл (англи үсгээр товчлон илэрхийлсэн байна)

[yу] - тухайн төрлийн тусгай зөвшөөрөл дэх харгалзах дугаар (01-с дээш тоо)

NIIM - Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

/Монгол улсын нутаг дэвсгэрт/

ГХ - Гадна холбооны кабель шугамын угсралт суурилуулалт, засвар

БДМ - Барилгын дотор холбооны монтаж, угсралт суурилуулалт

ДХ - Дотоод холбооны сүлжээний суурилуулалт, засвар

Цамхаг - Цамхаг, түүн дээрх холбооны тоног төхөөрөмж угсралт суурилуулалт, засвар

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/06/10
Мэдээ мэдээлэл
Тендерийн урилга
Харилцаа Холбооны Зохицуулах хороо нь сонирхсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос R&S PR100 Зөөврийн радио долгион хэмжүүрийн багжид Явуулын чиглэл хайгч, радио үүсгүүрийн байршил илрүүлэгч (20 МГц–6 ГГц) нэмэлтээр нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
07.03
Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудын үйлчилгээний чанар болон солилцооны мэдээллийг олон нийтэд нээлттэйгээр мэдээлж эхэллээ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх зорилгоор “Шуудангийн бүртгэл, хяналт, лавлагааны нэгдсэн систем” програм хангамжийг хэрэглээнд нэвтрүүлээд байгаатай холбоотойгоор шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйлчилгээний чанар болон солилцооны өдөр тутмын мэдээллийг хорооны цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд байнга мэдээлж эхэллээ.
07.02
Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн саналын урилга
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Мэдээлэл харилцаа холбооны чиглэлээр стандарт боловсруулах, гарын авлага орчуулах” ажлыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний тендерт мэдүүлгээ ирүүлсэн зөвлөхүүдийн чадавхийг магадлаж хураангуй жагсаалт үүсгэсэн болно. Хураангуй жагсаалтанд орсон зөвлөхүүдийг зөвлөх үйлчилгээ гүйцэтгэх тухай саналаа ирүүлэхийг урьж байна.
07.02
Дараахь ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна
Дараахь ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна
07.02
“IPv6 тархац, аюулгүй байдал” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдаж байна
Тус хороооны урилгаар Ази номхон далайн бүсийн сүлжээ мэдээллийн төв (APNIC)-ийн зөвлөх Филип Смит, Мива Фүжи болон Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын зөвлөх Ашиш Нараян нар 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 7 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд “IPv6 тархац, аюулгүй байдал”-ын чиглэлээр холбогдох төрийн байгууллага болон интернетийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулан сургалт зохион байгуулагдаж байна
06.29
Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио давтамж зохицуулалт, хяналтын албаны Радио долгион хяналтын төвөөс радио давтамжийн суурин хяналтыг тогтмол хийж байна. Тус хяналтанд Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий 30 FM радио станцууд хамрагдсанаас 3 FM радио огт ажиллаагүй, 5 FM радио давтамжийн хазайлттай, 22 FM радио хэвийн ажиллаж байна.
06.26
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Харилцаа Холбооны Зохицуулах хороо нь Харилцаа холбооны тухай, Радио долгионы тухай, Шуудангийн тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах, Домэйн нэрийн тухай, Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулиудын төсөл боловсруулахад зөвлөх үйлчилгээ авах тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
06.23
Сонгон шалгаруулалтын урилга
Улаанбаатар хотод Харилцааны тоон радио сүлжээний радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт.
06.23
“Тоон технологийн шилжилт, өргөн нэвтрүүлгийн бодлого зохицуулалт” сэдэвт семинар Сүхбаатар аймагт амжилттай зохион байгуулагдлаа
Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 275 дугаар тогтоолоор баталсан “Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологид шилжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Монгол улсын аналоги телевизийн дахин дамжуулах станцуудыг 2015 оны 10-р сард бүрэн зогсоож, тоон технологид шилжих хуваарийг Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газраас батлаад байгаа билээ.
06.22
Сонгон шалгаруулалтын урилга
Улаанбаатар хотод тоон радио нэвтрүүлгийн (DAB+) олон сувгийг дамжуулан хүргэх үйлчилгээ эрхлэх, радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт.
06.22