Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны ээлжит 3 дугаар хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны ээлжит  3 дугаар   хуралдаан 2014 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр болов. Тус хуралдаанаар нийтдээ 5 асуудлыг хэлэлцэж, хорооны 3 тогтоол болон 2 тэмдэглэл гарган шийдвэрлэсэн болно.

Тус хорооны хуралдаанаар Мэдээлэл, холбооны сүлжээ ХХК-иас ирүүлсэн санал, холбогдох дүрэм журмыг үндэслэн Мэдээлэл, холбооны сүлжээ ХХК-ийн худаг, сувагчлалын түрээсийн тарифийг ХХЗХ-ны 2007 оны 09 тоот тогтоолын хавсралтанд өөрчлөлт оруулан хянан баталж, батлагдсан тарифийг  2014 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг үүрэг болгов.

“Бага оврын сансарын холбооны системийн зохицуулалт-VSAT”-ын баримт бичгийн төслийг хуралдаанаар авч хэлэлцээд, гишүүдийн  гаргасан саналыг тусган хорооны 2014 оны 12 тоот тогтоолын хавсралтаар батлан шийдвэрлэв.  

Хуралдаанаар тусгай зөвшөөрлийн ангиллыг шинэчлэн баталсан, телевиз олон суваг дамжуулах үйлчилгээ, телевиз радио, өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ, сувгийн үйлчилгээ, шуудангийн зарим төрлийн үйлчилгээний зах зээлд хийх зохицуулалтын цар хэмжээ, өрсөлдөөний нөхцөл байдал, орчины өөрчлөлтийг тусгах, ханш инфляцийн өсөлтийг тооцох, үйлчилгээ эрхлэх хил хязгаар зааг тогтоох зэргийг үндэслэн А,Б, В ангиллын зарим “Тусгай зөвшөөрлийн зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцэв. Уг асуудлыг хэлэлцээд, тус хорооны 2011  оны 15 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд 2014 оны 13 тоот тогтоолын 1-5 дугаар хавсралтаар тус тус  нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулан батлав. 

“Үүрэн холбооны үйлчилгээний чанарт мониторинг хийх судалгааны талаар танилцуулга”-ыг хэлэлцээд, төслийн судалгааны үр дүнг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг хуралдааны тэмдэглэлээр холбогдох албадад үүрэг болгов. Түүнчлэн хуралдаанаар үүрэн холбооны үйлчилгээний чанарт мониторинг хийх судалгааны талаар танилцуулга, арга хэмжээний саналыг хэлэлцэн дэмжиж, Юу-Би-Дэ-Эм-Би ХХК (UB DMB) ХХК-ийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, шалгалтын тайланг авч хэлэлцээд хугацаатай даалгавар өгч, хорооны хуралдааны тэмдэглэл гаргалаа.        

Тус хуралдаанаар тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудлыг хэлэлцээгүй болно.

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, хавсралтыг үзнэ үү).

 

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

2014-04-25

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/05/25
Мэдээ мэдээлэл
"ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ- ОРОН НУТАГТ" ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН УДИРДЛАГУУДЫН УУЛЗАЛТ
"ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ- ОРОН НУТАГТ" сэдэвт орон нутгийн телевизүүдийн удирдлагуудын уулзалт 2020 оны 1 -р сарын 24 нд болно.
01.23
Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид баталгаажуулалт хийх төлбөрийн хэмжээ журмын төсөлд санал авч байна
Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид баталгаажуулалт хийх төлбөрийн хэмжээ журмын төсөлд санал авч байна
01.23
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны сүүлийн хагас жил
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Харилцаа холбооны тухай хууль, Радио долгионы тухай хууль, Шуудангийн тухай хууль болон бусад холбогдох хуулиар олгогдсон эрх, үүргийн хүрээнд “Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн санал, гомдлыг хүлээн авах, хянах, шийдвэрлэх журам”-ын дагуу үйлчилгээ эрхлэгч, хэрэглэгчдийн санал, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэдэг.
01.22
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧИД ЦАХИМ ХУУДСААР ТАЙЛАН МЭДЭЭ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс батлагдсан маягтын дагуу жил бүр статистик тайлан мэдээг гаргуулан авдаг. 2019 оны жилийн эцсийн статистик тайлан мэдээгээ 2020 оны 02-р сарын 20-ний дотор статистик тайлан мэдээний программд шивж, тоон гарын үсгээр баталгаажуулж ирүүлнэ үү.
01.22
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 12 сар
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 12 сар
01.22
ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧДЭД МЭДЭГДЭХ НЬ
Тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээ эзэмшигч нь холбогдох хууль тогтоомж, журам, гэрээнд зааснаар шинээр зөвшөөрөл авч байгаа тохиолдолд эхний жилийн төлбөрийг шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор, ээлжит жилийн төлбөрийг тусгай зөвшөөрөл олгосон тухай шийдвэр гарсан өдрөөс нэг сарын өмнө төлсөн байх үүрэгтэй бөгөөд заасан хугацаанд төлбөрөө бүрэн төлж барагдуулаагүй тохиолдолд МОНГОЛ БАНКНЫ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНД зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээллийг нийлүүлэх болсныг мэдэгдэж байна.
01.15
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 11 сар
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 11 сар
01.15
Телевиз, сувгийн дууны түвшний зөрчлийг арилгах чиглэлээр зөвлөлдөх уулзалт зохион байгууллаа
Телевиз, сувгийн дууны түвшний зөрчлийг арилгах чиглэлээр зөвлөлдөх уулзалт зохион байгууллаа
12.26
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр нэвтрүүлж буй телевиз, сувгуудын дууны түвшинд хийгдсэн хэмжилт, тохируулгын 2019 оны 10, 11-р сарын дүн мэдээ
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр нэвтрүүлж буй телевиз, сувгуудын дууны түвшинд хийгдсэн хэмжилт, тохируулгын 2019 оны 10, 11-р сарын дүн мэдээ
12.26