Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны ээлжит 2 дугаар хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны ээлжит  2 дугаар   хуралдаан 2014 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр болов. Тус хуралдаанаар нийтдээ 3 асуудлыг хэлэлцэж, хорооны 2 тогтоол гарган шийдвэрлэсэн болно.

Тус хуралдаанаар 2014 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдрийн ээлжит 1 дүгээр хуралдааны 06 тоот тогтоолын хавсралтаар баталсан харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрлийн ангилалд нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-нд  өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцэн тогтоол гаргаж шийдвэрлэсэн болно. “Радио давтамж ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ”-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан найруулгыг гишүүдийн саналыг тусган дахин хорооны хуралдаанд танилцуулан эцэслэн шийдвэрлэв.

Хуралдаанаар “Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх нөхцөл, шаардлага”-д нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцэн хорооны тогтоолоор  шинэчлэн баталж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж эхлэв.

Тус хуралдаанаар тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудлыг хэлэлцээгүй болно.

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, хавсралтыг үзнэ үү).

 

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

2014-03-01

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/05/25
Мэдээ мэдээлэл
Улаанбаатар хотын тоон телевизийн дохионы тархалтыг хэмжин хамрах хүрээг тогтоох хэмжилтийн 2020 оны 1-р улирлын тайлан
Улаанбаатар хотын тоон телевизийн дохионы тархалтыг хэмжин хамрах хүрээг тогтоох хэмжилтийн 2020 оны 1-р улирлын тайлан
04.09
Улаанбаатар хотын утасгүй интернетийн 2.4 ГГц-ийн давтамж ашиглалтыг хэмжих хэмжилтийн 2020 оны 1-р улирлын тайлан
Улаанбаатар хотын утасгүй интернетийн 2.4 ГГц-ийн давтамж ашиглалтыг хэмжих хэмжилтийн 2020 оны 1-р улирлын тайлан
04.09
Телевизийн хөтөлбөрийн туузан гарчигт хийсэн судалгаа
Телевизийн хөтөлбөрийн туузан гарчигт хийсэн судалгаа
04.09
ХХЗХ-нд 2020 оны 3 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ
ХХЗХ-нд 2020 оны 3 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ
04.08
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 3 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 3 дугаар хуралдааны мэдээлэл
04.06
Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлагад санал авах тухай
Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлагад санал авах тухай
04.03
“МИНИЙ ГЭР – АЮУЛГҮЙ ОРЧИН” цахим захидлын уралдааны шалгаруулалтын дүн
“МИНИЙ ГЭР – АЮУЛГҮЙ ОРЧИН” цахим захидлын уралдааны шалгаруулалтын дүн
04.02
Салбарын 2019 оны жилийн эцсийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Салбарын 2019 оны жилийн эцсийн үндсэн үзүүлэлтүүд
04.01
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020 оны 03-р сард хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020 оны 03-р сард хийсэн суурин хяналтын мэдээ
04.01
Мессежний тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл
Мессежний тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл
04.01