2020 он 04 дүгээр сард тус хороонд ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ХХЗХ

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Харилцаа холбооны тухай хууль, Радио долгионы тухай хууль, Шуудангийн тухай хууль болон бусад холбогдох хуулиар олгогдсон эрхийнхээ хүрээнд “Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн санал, гомдлыг хүлээн авах, хянах, шийдвэрлэх журам”-ын дагуу холбогдох хууль, тогтоомжийг удирдлага болгон үйлчилгээ эрхлэгч, хэрэглэгчдийн санал, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэдэг. Тус хороо нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, иргэд, аж ахуйн нэгж, хэрэглэгчдийн санал, гомдлыг бичгээр, Засгийн газрын иргэд олон нийттэй харилцах төвөөр /11-11/, утсаар, имэйлээр болон биеэр гэсэн хэлбэрүүдээр хүлээн авдаг.

Тус хороо нь 2020 оны 04 дүгээр сард санал - 21, гомдол - 33, хүсэлт – 18, шийдвэр – 14, өргөдөл – 4 тус тус хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

Санал, гомдол ирсэн хэлбэр

 

бичгээр

утсаар

11-11.mn

бүгд

Санал

 10

 4

7

21

Гомдол

11

22

 

33

Хүсэлт

13

 5

 

18

Холбогдох байгууллагын санал, шийдвэр

14

 

 

14

Өргөдөл

1

 

3

4

нийт

90

Шийдвэр гэсэнд вэб сайтын мэдээ, мэдээлэл болон Фэйсбүүкийн нэр бүхий хуудасны зарим мэдээлэл нь нотлох баримтуудаар хүний нэр төр, алдар хүндийг гутаан доромжилсон, бодит бус мэдээлэл болохыг Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар болон цагдаагийн байгууллага тогтоож, ирүүлсэн албан ёсны шийдвэр юм. Мөн Оюуны өмчийн улсын байцаагчийн дүгнэлтээр оюуны өмч зөрчсөн талаар дүгнэлт, шийдвэр хамаарна.

Санал, гомдлын хамаарах үйлчилгээ

 

хүсэлт

гомдол

санал

мэдэгдэл, шийдвэр

өргөдөл

Үүрэн холбоо

2

9

3

 

3

АйПи ТВ

 

11

3

 

 

ОСДҮЭ

1

 

3

 

 

Өргөн нэвтрүүлэг

1

 

1

 

 

Шуудан

 

 

 

 

 

Вэб сайт

1

2

 

 

 

Фэйсбүүк

 

 

 

13

 

Тусгай дугаар

1

2

 

 

 

ХХЗХ-ны ТЗ, БГ эзэмшигчдээс ирүүлсэн

1

1

 

 

1

Цахим тоглоомын хэрэглээ, үйл ажиллагаатай холбоотой

 

 

 

 

 

Радио давтамжийн нөлөөлөл

13

 

 

 

 

Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө

-

 

 

 

 

Бусад

18

 

 

 

 

 

Тайлант хугацаанд хэрэглэгчдээс үүрэн холбооны үйлчилгээтэй холбоотой санал, гомдол - 17 ирснийг холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчдэд дамжуулан хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн. Радио давтамжийн харилцан нөлөөлөлтэй холбоотой хэмжилт шалгалт хийлгэх хүсэлт – 13 ирснийг тус хорооны Радио давтамж, зохицуулалт хяналтын газрын инженерүүд холбогдох хэмжилт, шалгалтыг хийж нөлөөллийг арилгах арга хэмжээг авсан.

Санал, гомдлыг агуулгаар нь ангилан доорх хүснэгтэд үзүүллээ.

Агуулгын ангилал

Үйлчилгээний чанар

4

Үйлчилгээний төлбөр тооцоо, үнэ тариф

9

Цахим гэмт хэрэг, нэр төрд халдсан /гүтгэсэн

21

Радио давтамжийн нөлөөлөл

13

Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө

0

Бусад

0

Шийдвэрлэсэн байдал

Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн

59

Зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн

1

Хэмжилт, шалгалт хийсэн 

13

Тайлбар мэдээлэл өгсөн

13

Бусад

1

 

 

 

 

 

 

 

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2020/06/04
Мэдээ мэдээлэл
2020 оны 6 сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД 2020 ОНЫ 06 САРД ИРСЭН САНАЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
07.10
Наадам мэндчилгээ 2020
Наадам мэндчилгээ 2020
07.10
МЭДЭГДЭЛ
Мэдэгдэл
07.07
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
07.06
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
07.03
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
07.02
Олон улсын стандартуудыг орчуулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь доорх стандартуудыг орчуулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул уг үйлчилгээг үзүүлэх хүсэлтэй зөвлөхийн багийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:
07.02
Мэдэгдэл
Дараах хуулийн этгээд /иргэн/-үүд тус журамд заасан хугацааны дотор зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ үү.
07.01
Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан
06.26
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
06.25