Мэдээлэл
ХХЗХ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээ олгох шийдвэр гарсан тохиолдолд Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журмын 5.7-д заасны дагуу “өргөдөл гаргагч нь  шийдвэр  гарснаас хойш 30 хоногийн  дотор гэрээ  байгуулж, эхний  жилийн зохицуулалтын  үйлчилгээний  хөлс  болон  радио  давтамж  ашиглалтын  төлбөрийг төлөх үүрэгтэй” мөн тус журмын 5.8-д “гэрээ байгуулаагүй, төлбөр төлөөгүй бол тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичгийг, бүртгэлийн гэрчилгээ хүчингүйд тооцно” гэж заасан байдаг. Холбогдох шийдвэр, гэрээний төсөл болон зохицуулалтын хөлсний нэхэмжлэхийг өргөдөл гаргагчийн маягтад бичсэн цахим хаягаар хүргүүлдэг тул өргөдөл гаргагч та бүхэн цахим хаягаа шалган, дээрх хугацаанд гэрээгээ байгуулна уу.

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2020/03/13
Мэдээ мэдээлэл
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
07.03
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
07.02
Олон улсын стандартуудыг орчуулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь доорх стандартуудыг орчуулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул уг үйлчилгээг үзүүлэх хүсэлтэй зөвлөхийн багийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:
07.02
Мэдэгдэл
Дараах хуулийн этгээд /иргэн/-үүд тус журамд заасан хугацааны дотор зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ үү.
07.01
Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан
06.26
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
06.25
“Өргөн нэвтрүүлгийн салбарын өрсөлдөөнд зохиогчийн эрхийн зөрчлийн үзүүлэх нөлөөлөл” сэдвээр судалгааны ажил хийгдэж байна.
“Өргөн нэвтрүүлгийн салбарын өрсөлдөөнд зохиогчийн эрхийн зөрчлийн үзүүлэх нөлөөлөл” сэдвээр судалгааны ажил хийгдэж байна.
06.23
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал /ISO/IEC 38500:2015/
ISO/IEC 38500:2015 Information technology - Governance of IT for the organization
06.22
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал /MNS 5843:2008/
MNS 5843:2008 Хамгаалалтын дохиоллын тоног төхөөрөмжийн техникийн үндсэн үзүүлэлт. Угсралт суурилуулалт, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага
06.22
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал /MNS 6528:2015/
MNS 6528:2015 Дата төвийн цахилгаан холбооны дэд бүтэц
06.22