ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧИД ЦАХИМ ХУУДСААР ТАЙЛАН МЭДЭЭ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ХХЗХ

       Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс батлагдсан маягтын дагуу жил бүр статистик тайлан мэдээг гаргуулан авдаг. 2019 оны жилийн эцсийн статистик тайлан мэдээгээ 2020 оны 02-р сарын 20-ний дотор статистик тайлан мэдээний программд шивж, тоон гарын үсгээр баталгаажуулж ирүүлнэ үү.

       Тайлбар: Тус хороо нь статистик тайлан мэдээний программ хангамж хөгжүүлж, тайлан мэдээг цахимаар илгээх сургалтыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нарт хийсэн. Сургалтад хамрагдаагүй үйлчилгээ эрхлэгчид тайлан илгээх программд нэвтрэх эрх бүхий цахим хаягаа /и-мэйл хаяг/ бүртгүүлэх хүсэлтийг албан бичгээр болон odonchimeg@crc.gov.mn хаягт хүсэлт илгээж авна. Мөн бүртгүүлсэн цахим хаягт өөрчлөлт орсон тохиолдолд тухай бүр мэдэгдэж, холбогдох өөрчлөлтийг хийлгэж ажиллахыг хүсье.

Жич: http://stat.crc.gov.mn/#/ линкээр хандана уу.

Д.Дамдинцогт
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2020/01/22
Мэдээ мэдээлэл
Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлагад санал авах тухай
Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлагад санал авах тухай
04.03
“МИНИЙ ГЭР – АЮУЛГҮЙ ОРЧИН” цахим захидлын уралдааны шалгаруулалтын дүн
“МИНИЙ ГЭР – АЮУЛГҮЙ ОРЧИН” цахим захидлын уралдааны шалгаруулалтын дүн
04.02
Салбарын 2019 оны жилийн эцсийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Салбарын 2019 оны жилийн эцсийн үндсэн үзүүлэлтүүд
04.01
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020 оны 03-р сард хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020 оны 03-р сард хийсэн суурин хяналтын мэдээ
04.01
Мессежний тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл
Мессежний тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл
04.01
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны 2 дугаар сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны 2 дугаар сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
03.30