2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
ХХЗХ

1. Зар сурталчилгааны хэтрэлт

7.27 Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн нэг цаг тутамд дамжуулах зар сурталчилгаа (реклам) нь 15 (арван таван) минутаас хэтрэхгүй байна.

 

2. Монгол бүтээлийн хувь

7.4 Долоо хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 50 хувиас доошгүй нь үндэсний нэвтрүүлэг байна.

 

ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

  ТВ-ийн нэр 1-р 7 хоног 2-р 7 хоног 3-р 7 хоног 4-р 7 хоног 5-р 7 хоног Сарын дундаж
1 25-р суваг 56 58 62 58 63 59
2 BBS 69 65 61 65 66 65
3 C1 66 71 72 74 68 70
4 ETV 83 84 83 82 78 83
5 MNB 89 84 79 80 79 83
6 Монголын мэдээ 100 98 100 100 97 99
7 NTV 89 87 47 40 27 63
8 SB 91 91 98 96 81 93
9 SBN 89 75 77 67 57 75
10 TM 82 80 80 80 84 81
11 TV8 100 100 100 100 100 100
12 UBS 81 82 83 79 81 81
13 Боловсрол суваг 46 48 47 48 46 47
14 Ви Ти Ви 90 90 90 90 90 90
15 Ийгл ньюс 97 98 98 98 96 98
16 Малчин ТВ 100 100 100 100 100 100
17 Монгол HD 56 61 62 58 61 59
18 Нутаг 21 90 89 94 94 94 92
19 Стар ТВ 69 42 41 41 35 48
20 Сүлд 83 84 80 78 72 81
21 ТВ-4 78 74 73 77 76 76
22 ТВ5 59 61 62 63 69 62
23 ТВ9 76 72 69 69 72 72
24 Эх Орон 73 73 69 74 69 72

 

 

Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

  ТВ-ийн нэр 1-р 7 хоног 2-р 7 хоног 3-р 7 хоног 4-р 7 хоног 5-р 7 хоног Сарын дундаж
1 7 Суваг 76 77 71 68 90 74
2 Asiabox 19 19 21 22 15 20
3 C Channel 22 17 17 17 11 18
4 Channel 11 84 89 88 87 93 87
5 Documentary Box 0 0 0 0 0 0
6 Ebox 100 100 98 100 100 99
7 GTV 100 100 100 100 100 100
8 Home Shopping 100 100 100 100 100 100
9 MassTV 99 95 95 95 97 96
10 MNB World 90 88 90 92 100 91
11 MNB Спорт 100 100 100 100 100 100
12 MNBA Sports 81 97 100 100 100 95
13 MNC 81 79 85 83 89 82
14 MovieBox 28 23 31 35 39 30
15 Moviemax 38 36 36 32 35 36
16 National times news 80 64 58 48 42 61
17 News Channel 29 26 28 31 25 28
18 ONTV 83 71 43 40 32 58
19 OTV 74 76 74 70 59 73
20 Shop Mongolia 100 100 100 100 100 100
21 SPS Classic 33 42 16 37 31 31
22 SPS Fight 64 75 60 63 64 65
23 SPS National 97 89 93 76 81 88
24 SPS Prime 59 27 48 21 13 37
25 SPS World 5 0 5 2 0 3
26 Trade 100 100 100 100 100 100
27 TV10 99 97 99 98 98 98
28 TV3 93 92 74 77 78 84
29 Volume Plus 85 82 81 79 81 82
30 World TV 46 53 41 48 50 47
31 Бидний цөөхөн Монголчууд 100 100 100 100 100 100
32 Блүүмберг МН 65 69 67 69 66 67
33 Глобал ТВ 100 100 100 100 100 100
34 Дреам ТВ 25 23 22 17 13 21
35 Лайк 80 82 85 90 89 85
36 Малчин Төв Телевиз 100 100 100 100 100 100
37 Оллоо ТВ 65 58 58 55 54 59
38 Өлзий ТВ 87 90 89 87 86 88
39 Парламент 97 98 88 89 93 93
40 Рояль 88 81 82 81 73 82
41 Синима 55 50 51 52 57 52
42 Скай ТВ 23 24 23 18 11 21
43 Смарт HD 100 100 100 100 100 100
44 Соён гэгээрүүлэгч 65 66 64 63 68 65
45 Суваг 1 83 83 83 85 82 84
46 Талын Монгол 85 85 85 86 82 85
47 ТВ2 73 70 64 65 73 68
48 ТВ24 90 80 82 75 77 82
49 ТВ6 64 67 71 71 73 69
50 Шууд ТВ 96 95 95 95 95 95
51 Эко 63 62 71 69 60 66

3. Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь

7.16 Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас багагүй байна.

5.1.12. Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 20%-иас багагүй байна. (“Монгол улсын нутаг дэвсгэрт телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ хүргэхэд тавигдах нөхцөл шаардлага”)

 

4. Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.

7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.

7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.

 

7.51.5 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн суваг нь 18:00-23:00 цагийн хоорондох нийт эфирийн цагийн 80%-д зөвхөн төрөлжсөн чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтгэж хүргэнэ.

 

5. Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь

 

6. Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ

7.15 Телевиз, радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 30 хувиас доошгүй нь өөрийн бүтээл байна.

 

7. 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

7.23 Насанд хүрэгчдэд зориулсан насны ангиллын тэмдэг, тэмдэглэгээтэй буюу 18 наснаас дээш насныханд зориулсан кино, нэвтрүүлгийг өглөө 6:00-22:00 цагийн хооронд нэвтрүүлэхгүй, давтан дамжуулахгүй байна.

 

Телевизийн нэр

Зөрчлийн тоо

1

NTV

4

2 C1 1
3 Стар ТВ 1

 

 

Сувгийн нэр

Зөрчлийн тоо

1

Moviebox

52

8. Баннер гаргасан зөрчил

7.36 Зар сурталчилгааны цагаас бусад цагт нэвтрүүлж буй нэвтрүүлгийн үеэр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баннер хэлбэрийн зар сурталчилгаа, логог дэлгэц дээр давхардуулан гаргахгүй байна.

 

ТВ-ийн нэр

Зөрчлийн тоо

1

Ви Ти Ви

2

2

ТВ9

2

3 ETV 2

 

 

Сувгийн нэр

Зөрчлийн тоо

1

Asiabox

427

2

MovieBox

318

3

Дреам ТВ

121

4

Бидний цөөхөн Монголчууд

98

5

MNC

6

6 ТВ24 6

 

9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг

7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.

7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.

7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доошгүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна. 

 

Сувгийн нэр

Дамжуулсан зар сурталчилгаа

Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь

Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувь

1

Home Shopping

0

0%

0%

2

Shop Mongolia

0

18.02%

20.21%

3

Trade

0

4.88%

8.55%

4

Глобал ТВ

0

0%

1.59%

5

Шууд ТВ

0

0%

6.86%

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2019/10/21
Мэдээ мэдээлэл
Наадам мэндчилгээ 2020
Наадам мэндчилгээ 2020
07.10
МЭДЭГДЭЛ
Мэдэгдэл
07.07
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
07.06
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
07.03
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
07.02
Олон улсын стандартуудыг орчуулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь доорх стандартуудыг орчуулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул уг үйлчилгээг үзүүлэх хүсэлтэй зөвлөхийн багийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:
07.02
Мэдэгдэл
Дараах хуулийн этгээд /иргэн/-үүд тус журамд заасан хугацааны дотор зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ үү.
07.01
Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан
06.26
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
06.25
“Өргөн нэвтрүүлгийн салбарын өрсөлдөөнд зохиогчийн эрхийн зөрчлийн үзүүлэх нөлөөлөл” сэдвээр судалгааны ажил хийгдэж байна.
“Өргөн нэвтрүүлгийн салбарын өрсөлдөөнд зохиогчийн эрхийн зөрчлийн үзүүлэх нөлөөлөл” сэдвээр судалгааны ажил хийгдэж байна.
06.23