2019 оны 6 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ХХЗХ

Гомдол, санал ирсэн хэлбэр

Гомдол, санал ирсэн хэлбэр бичгээр утсаар имэйл 11-11 төвөөр биечлэн бүгд
Санал  - - - 2 - 2
Гомдол 9 8 1 9 1 28
Хүсэлт 2 - - 3 - 5
Шүүмж - - - 1 - 1

Хэрэглэгчээс үйлчлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гаргасан гомдол 

Хэрэглэгчээс үйлчлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гаргасан гомдол 24
Үйлчлэгч хоорондын гомдол, маргаан 1
Вэб сайттай холбоотой   
Фэйсбүүк  
Радио давтамжийн нөлөөлөл 7
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө 2
Бусад 2

Салбараар 

Салбар хүсэлт гомдол санал шүүмж
Үүрэн холбоо   4    
АйПи ТВ 2 9 1  
ОСДҮЭ   7    
Өргөн нэвтрүүлэг     1  
Тусгай дугаар   1    
Вэбсайт        
Фэйсбүүк        
Радио давтамжийн нөлөөлөл   7    
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө 2      
бусад 1     1

Гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл 

Үйлчилгээний чанар  9
Үйлчилгээний төлбөр, үнэ тариф 2
Харилцан холболт -
Давамгай байдлаа ашиглаж байна 2
Контент, агуулга 2
Цахим гэмт хэрэг, нэр төрд халдсан/гүтгэсэн -
Радио дамтамжийн нөлөөлөл 7
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө 2
Бусад 12

Шийдвэрлэлт 

Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн 19
Зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн 1
Хэмжилт, шалгалт хийсэн 9
Тайлбар мэдээлэл өгсөн 7
Д.Дамдинцогт
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2019/08/14
Мэдээ мэдээлэл
Улаанбаатар хотын утасгүй интернетийн давтамж ашиглалтанд дүн шинжилгээ хийх хэмжилтийн 2019 оны 3-р улирлын тайлан
Улаанбаатар хотын утасгүй интернетийн давтамж ашиглалтанд дүн шинжилгээ хийх хэмжилтийн 2019 оны 3-р улирлын тайлан
11.22
Салбарын 2018 оны үндсэн үзүүлэлтүүд
Салбарын 2018 оны үндсэн үзүүлэлтүүд
11.22
Салбарын 2019 оны эхний хагас жилийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Салбарын 2019 оны эхний хагас жилийн үндсэн үзүүлэлтүүд
11.22
Сэрэмжлүүлэг
Сэрэмжлүүлэг
11.22
Мониторингийн 2019 оны 10 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2019 оны 10 дугаар сарын тайлан
11.22
Мониторингийн 2019 оны 9 дүгээр сарын тайлан
Мониторингийн 2019 оны 9 дүгээр сарын тайлан
11.22
Улаанбаатар хотын тоон телевизийн дохионы чанарыг хэмжих, хамрах хүрээг тогтоох хэмжилтийн 2019 оны 3-р улирлын тайлан
Улаанбаатар хотын тоон телевизийн дохионы чанарыг хэмжих, хамрах хүрээг тогтоох хэмжилтийн 2019 оны 3-р улирлын тайлан
11.20
Тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл, төлбөр тооцооны программд нэвтрэх заавар
Тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл, төлбөр тооцооны программд нэвтрэх заавар
11.14
“Шуудангийн салбарын зохицуулалт-2019” зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж байна
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Шуудангийн салбарын зохицуулалт-2019” сэдэвт төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид оролцсон ээлжит зөвлөгөөнийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулж байна.
11.13
Үйлчилгээ эрхлэгч, хэрэглэгчийн боловсролд
Үйлчилгээ эрхлэгч, хэрэглэгчийн боловсролд
11.13