2019 оны 5 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ХХЗХ

Гомдол, санал ирсэн хэлбэр

Гомдол, санал ирсэн хэлбэр бичгээр утсаар 11-11 төвөөр биечлэн бүгд
Санал  - 3 -   3
Гомдол 21 11 5 1 38
Хүсэлт 2 -     2
Шийдвэр 1       1

Хэрэглэгчээс үйлчлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гаргасан гомдол 

Үйлчлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гаргасан гомдол 17
Үйлчлэгч хоорондын гомдол, маргаан 1
Вэб сайттай холбоотой  2
Фэйсбүүк 4
Радио давтамжийн нөлөөлөл 15
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө 1
Бусад 4

Салбараар 

Салбар хүсэлт гомдол санал шийдвэр
Үүрэн холбоо 1 8    
АйПи ТВ 1 5    
ОСДҮЭ   1    
Өргөн нэвтрүүлэг   1 1  
Тусгай дугаар   1    
Вэбсайт   1   1
Фэйсбүүк   4    
Радио давтамжийн нөлөөлөл   14    
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө 1      
бусад   2 2  

Гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл 

Үйлчилгээний чанар  3
Үйлчилгээний төлбөр, үнэ тариф 2
Харилцан холболт 0
Давамгай байдлаа ашиглаж байна 1
Цахим гэмт хэрэг, нэр төрд халдсан/гүтгэсэн 5
Радио дамтамжийн нөлөөлөл 15
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө 1
Бусад 17

Шийдвэрлэлт 

Холбогдох арга хэмжээ авсан 5
Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн 5
Зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн 2
Хэмжилт, шалгалт хийсэн     16
Тайлбар мэдээлэл өгсөн 16
Д.Дамдинцогт
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2019/08/14
Мэдээ мэдээлэл
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
07.06
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
07.03
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
07.02
Олон улсын стандартуудыг орчуулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь доорх стандартуудыг орчуулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул уг үйлчилгээг үзүүлэх хүсэлтэй зөвлөхийн багийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:
07.02
Мэдэгдэл
Дараах хуулийн этгээд /иргэн/-үүд тус журамд заасан хугацааны дотор зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ үү.
07.01
Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан
06.26
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
06.25
“Өргөн нэвтрүүлгийн салбарын өрсөлдөөнд зохиогчийн эрхийн зөрчлийн үзүүлэх нөлөөлөл” сэдвээр судалгааны ажил хийгдэж байна.
“Өргөн нэвтрүүлгийн салбарын өрсөлдөөнд зохиогчийн эрхийн зөрчлийн үзүүлэх нөлөөлөл” сэдвээр судалгааны ажил хийгдэж байна.
06.23
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал /ISO/IEC 38500:2015/
ISO/IEC 38500:2015 Information technology - Governance of IT for the organization
06.22
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал /MNS 5843:2008/
MNS 5843:2008 Хамгаалалтын дохиоллын тоног төхөөрөмжийн техникийн үндсэн үзүүлэлт. Угсралт суурилуулалт, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага
06.22