2019 оны 5 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ХХЗХ

Гомдол, санал ирсэн хэлбэр

Гомдол, санал ирсэн хэлбэр бичгээр утсаар 11-11 төвөөр биечлэн бүгд
Санал  - 3 -   3
Гомдол 21 11 5 1 38
Хүсэлт 2 -     2
Шийдвэр 1       1

Хэрэглэгчээс үйлчлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гаргасан гомдол 

Үйлчлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гаргасан гомдол 17
Үйлчлэгч хоорондын гомдол, маргаан 1
Вэб сайттай холбоотой  2
Фэйсбүүк 4
Радио давтамжийн нөлөөлөл 15
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө 1
Бусад 4

Салбараар 

Салбар хүсэлт гомдол санал шийдвэр
Үүрэн холбоо 1 8    
АйПи ТВ 1 5    
ОСДҮЭ   1    
Өргөн нэвтрүүлэг   1 1  
Тусгай дугаар   1    
Вэбсайт   1   1
Фэйсбүүк   4    
Радио давтамжийн нөлөөлөл   14    
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө 1      
бусад   2 2  

Гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл 

Үйлчилгээний чанар  3
Үйлчилгээний төлбөр, үнэ тариф 2
Харилцан холболт 0
Давамгай байдлаа ашиглаж байна 1
Цахим гэмт хэрэг, нэр төрд халдсан/гүтгэсэн 5
Радио дамтамжийн нөлөөлөл 15
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө 1
Бусад 17

Шийдвэрлэлт 

Холбогдох арга хэмжээ авсан 5
Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн 5
Зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн 2
Хэмжилт, шалгалт хийсэн     16
Тайлбар мэдээлэл өгсөн 16
Д.Дамдинцогт
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2019/08/14
Мэдээ мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 3 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 3 дугаар хуралдааны мэдээлэл
04.06
Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлагад санал авах тухай
Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлагад санал авах тухай
04.03
“МИНИЙ ГЭР – АЮУЛГҮЙ ОРЧИН” цахим захидлын уралдааны шалгаруулалтын дүн
“МИНИЙ ГЭР – АЮУЛГҮЙ ОРЧИН” цахим захидлын уралдааны шалгаруулалтын дүн
04.02
Салбарын 2019 оны жилийн эцсийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Салбарын 2019 оны жилийн эцсийн үндсэн үзүүлэлтүүд
04.01
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020 оны 03-р сард хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020 оны 03-р сард хийсэн суурин хяналтын мэдээ
04.01
Мессежний тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл
Мессежний тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл
04.01
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны 2 дугаар сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны 2 дугаар сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
03.30
Жилийн тайлан 2018
Жилийн тайлан 2018
03.30
ЗАРЛАЛ
Орон нутгийн өргөн нэвтрүүлгийн радио, телевиз, кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд
03.27
МЭДЭГДЭЛ
Дараах хуулийн этгээд /иргэн/ -үүд тус журамд заасан хугацааны дотор зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ үү
03.27