“Өргөн нэвтрүүлэг ба хүүхэд хамгаалал” сэдэвт cеминар зохион байгууллаа
ХХЗХ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос “Өргөн нэвтрүүлэг ба Хүүхэд хамгаалал” семинар, хэлэлцүүлгийг 2018 оны 3-р сарын 22-ны өдөр амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Тус семинар, хэлэлцүүлэгт Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүд болон кабелийн сувгийн  үйлчилгээ эрхлэгчдийн программын албаны дарга нар холбогдох байгууллагуудын төлөөлөл бүхий 40 гаруй хүн оролцлоо.

Тус семинарт Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Сэтгэцийн эрүүл, мэндийн үндэсний төв, Монголын хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн удирдах албан тушаалын хүмүүс болон эмч, мэргэжилтнүүд оролцож, өргөн нэвтрүүлгээр хүүхдийн оюун ухаан, ёс суртахууны сайн сайхан байдал, бие бялдар, сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн мэдээлэл авах эрхийг хангах, хүүхдийн талаар мэдээлэл, сурвалжлага гаргахдаа сэтгүүлчийн ёс зүйн зарчмыг мөрддөг байх, телевизийн нэвтрүүлэг, кинонд насны ангиллын тэмдэг тэмдэглэгээг үндэсний стандартад заасны дагуу тавьж хэвших зэрэг хэвлэл мэдээллийн орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах асуудлаар илтгэл тавьж оролцлоо.

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос телевизийн өргөн нэвтрүүлэг, цахим орчинд хүүхдийн эрхийг хэрхэн хамгаалах, өргөн нэвтрүүлгээр хүүхдийн ёс суртахуун, хөгжил, төлөвшилд сөрөг, зохисгүй контент гаргахгүй байх талаар бүх телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчид болон холбогдох байгууллагууд анхааралдаа авч ажиллах шаардлагатай байгааг хууль эрхзүйн орчин,  хүүхдийн телевиз үзэлтийн судалгаа, хяналт мониторингийн дүн мэдээний хамт танилцууллаа.

Семинарт дараах илтгэлүүд тавигдаж, өргөн нэвтрүүлэгт хүүхэд хамгаалах талаар хэлэлцлээ:

 • Хэвлэл мэдээллийн орчин дахь хүүхэд хамгааллын асуудал (Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын)
 • Хүүхэд, өсвөр насныхны сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах, архи, тамхи, мансууруулах бодисын хор хөнөөлөөс сэргийлэх асуудал (Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв)  
 • Телевизийн өргөн нэвтрүүлгээр зохисгүй контент гаргахгүй байх хэм хэмжээг олон улсад хууль эрзүйн, зохицуулалтын орчинд хэрхэн шийдвэрлэдэг (ХХЗХ)
 • Хэдийгээр бүх телевизүүд хүүхдийн ёс суртахууны төлөвшил, хүмүүжил, сэтгэцийн эрүүл мэндэд хортой контент гаргахгүй байгаа ч дотоодын болон гадаадын маш олон сувгийг олон эх үүсвэрээс үзэх боломж бүрдсэн өнөө үед эцэг эхчүүд телевизийн сувгуудаар гарч байгаа зохисгүй контентоос хүүхдээ хамгаалж чадаж байна уу? (ХХЗХ)
 • Зохицуулах хороонд хандаж өргөн нэвтрүүлгээр гарсан зохисгүй дүрс бичлэг,үг хэллэгтэй холбоотой эцэг, эхчүүдээс ирүүлсэн гомдлуудын талаар (ХХЗХ)
 • Өнөөгийн хууль эрхзүй, зохицуулалтын орчин  (ХХЗХ)
 • “Өргөн нэвтрүүлэгт насны ангилал тогтоох, тэмдэг тэмдэглэгээ хэрэглэх шаардлага” үндэсний стандарт, стандартын дагуу гаргаж хэвших (хуульч, судлаач Л.Галбаатар)
 • Хүүхэд хамгааллын  тухай хууль, Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүүхэд хамгааллын үндэсний хөтөлбөр” болон Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны A/027,TA/047,A/35 тоот тушаалаар батлагдсан “Хүүхэд хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийг 2018-2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-нд телевизийн өргөн нэвтрүүлэг болон цахим орчинд хүүхдийг зохисгүй контентоос хамгаалах тухай үүрэг, хариуцлага (ХХЗХ)
 • Хүүхэд хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийг 2018-2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-нд телевиз өөрийн хөтөлбөрөөр гаргахгүй зохисгүй контентийн хэм хэмжээг тогтоож, ил тод зарлаж, мөрдөх тухай үүрэг хариуцлага, (ХХЗХ)
 • Хэвлэл мэдээллийн ёс зүй, хүүхэд хамгаалах чиглэлээр сэтгүүлчийн баримтлах ёс зүйн зарчим (Монголын хэвлэл мэдээлийн зөвлөл)
 • Монгол хүүхдүүд телевизээр юу үзэж байна? хүүхдийн телевиз үзэлтийн судалгаа, “өргөн нэвтрүүлэгт хүүхэд хамгаалах чиглэлээр баримтлах зөвлөмж”

Семинарын төгсгөлд телевизүүд Зохицуулах хорооноос гаргасан Өргөн нэвтрүүлгийн хөтөлбөрт хүүхэд хамгаалах чиглэлээр баримтлах зөвлөмжийг үндэслэн телевиз бүр өөрийн хөтөлбөрөөр гаргахгүй контентийн хэм хэмжээг хэрхэн нарийвчлан тогтоож Хөтөлбөрт мөрдөх дүрэм боловсруулах талаар хэлэлцэж дараах шийдэлд хүрлээ. Үүнд:

 1. Зохицуулах хорооноос бүх телевиз, сувгуудад хандаж Хүүхэд хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийг 2018-2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-нд тусгасан телевизүүдийн үүрэг хариуцлагыг албан ёсоор мэдэгдэж, Өргөн нэвтрүүлгийн хөтөлбөрт хүүхэд хамгаалах чиглэлээр баримтлах зөвлөмжийн хамт хүргүүлэх
 2. Телевизүүд дээрх төлөвлөгөө, зөвлөмжтэй танилцаж, зөвлөмжийг үндэслэн   хөтөлбөрт мөрдөх дүрмээ хэрхэн боловруулж зохисгүй контентийн хэм хэмжээг нарийвчлан тогтоож болох, зөвлөмжийг сайжруулах саналаа редакцийн хамт олонтойгоо хэлэлцэх
 3. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн захирал хатагтай Л. Насанцэнгэл хүүхдийн сэтгэц, эрүүл мэндэд нөлөөлөх хортой, зохисгүй контентийн талаар болон хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон контентийн талаар хүүхдийн сэтгэцийн эмч, судлаачдыг холбогдох ажлын хэсэгт оролцуулах, энэ чиглэлээр зөвлөмж гаргахад хамтран ажиллаж, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэхэд бэлэн байгаагаа илэрхийллээ.
 4. Телевизүүд тус тусдаа дүрэм боловсруулахаас өмнө телевизүүдийн төлөөлөл, холбогдох яам, агентлаг, мэргэжлийн байгууллага тухайлбал Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв зэрэг газруудын эмч, мэргэжилтэн, судлаачдын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулагдаж Телевизийн хөтөлбөрөөр гаргахгүй хүүхдийн ёс суртахуун, хөгжил төлөвшил, эрүүл мэндэд хортой, зохисгүй контентийн хэм хэмжээг нарийвчлан тогтоосон загвар дүрмийг боловсруулах
 5. Телевизүүд тухайн загварыг жишиг болгон өөрсдийн хөтөлбөрт баримтлах дүрмээ боловсруулах, телевизээр гарсан зохисгүй контенттой холбоотой гомдол маргаан хүлээн авах албан тушаалын хүн, холбоо барих утас тодорхой болгох
 6. Зохицуулах хорооны зүгээс Өргөн нэвтрүүлэгт хүүхэд хамгаалахад эцэг, эхчүүдийн үүрэг оролцоо, хэрхэн хяналт тавих талаарх мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд хүргэх

Тус семинараар телевизийн өргөн нэвтрүүлэгт хүүхэд хамгаалах асуудлыг тал бүрээс хэлэлцэж, цаашид энэ чиглэлээр тодорхой үр дүнтэй арга хэмжээ авч ажиллахаар бодитой, ажил хэрэгч санал, санаачлага гаргасан ач холбогдолтой арга хэмжээ боллоо.  

Телевизийн өргөн нэвтрүүлэгт хүүхэд хамгаалах талаар анхаарч семинарт оролцсон байгууллагууд, телевизүүдийн программын албаны дарга нарт баярлалаа

 
 

ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГТ ХҮҮХЭД ХАМГААЛАХ АСУУДАЛ

 • Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн онцлог, Өргөн нэвтрүүлгийн контентийн хязгаарлалтын олон улсын хэм хэмжээ,
 • Телевизийн өргөн нэвтрүүлгээр гарч байгаа зохисгүй контентоос хүүхдээ хамгаалж чадаж байна уу ?
 • Өнөөгийн хууль эрхзүй, зохицуулалтын орчин

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Зохицуулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх газрын Мэдээллийн агуулга, чанар стандартын зохицуулалт, мониторингийн хэлтсийн мэргэжилтэн Н. Тогтохсүрэн

ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГТ НАСНЫ АНГИЛАЛ ТОГТООХ, ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ ХЭРЭГЛЭХ ШААРДЛАГА” ҮНДЭСНИЙ СТАНДАРТ

 • Тэмдэглэгээг хэрхэн хэрэглэх, олон улсад насны ангилалд ямар шаардлага тавьж, ямар контентийг хамааруулж үздэг талаарх туршлага, тэмдэглэгээний +18-т ямар агуулга хамаарах /

Хуульч, судлаач Л . Галбаатар

ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНООС ГАРГАСАН “ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГТ ХҮҮХЭД ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР БАРИМТЛАХ ЗӨВЛӨМЖ”-

 • Телевизүүдийн хүлээх үүрэг, өөрийн хөтөлбөрөөр  гаргахгүй зохисгүй контентийн хэм хэмжээг нарийвчлан тогтоож редакцидаа хянадаг байх

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Зохицуулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх газрын мэргэжилтэн П.Золбоо, Н. Тогтохсүрэн

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2018/03/23
Мэдээ мэдээлэл
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
10.21
“Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форум болно
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон НҮБ-ын Хүүхдийн сан хамтран “Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форумыг 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна
10.18
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
10.17
Зүүн бүсийн аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыг хийлээ
Улаанбаатар хотын алслагдсан Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүд болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд сумд, Говьсүмбэр, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй тус хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг газар дээр нь шалгаж, холбогдох хууль тогтоомж түүнд нийцүүлэн гаргасанжурам, нөхцөл шаардлагын биелэлт болон тусгай зөвшөөрлийн гэрээний хэрэгжилтийн байдалд хэмжилт, шалгалтыг хийж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчлийг арилгах, таслан зогсоох, шударга өрсөлдөөнийг бий болгох зорилгоор шалгалтыг 2019 оны 08-р сарын 21-нээс 31-ний өдрүүд, 09-р сарын 4-нөөс 16-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.
10.16
MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг тодорхойлох MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
10.16
Монгол Улс БНХАУ-тай хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын гэрээ байгууллаа
Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс хоорондын хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын хүрээнд III уулзалт 2019 оны 10 дугаар сарын 9-нөөс 11-ний өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бээжин хотноо болж өнгөрлөө.
10.16
Бусдад зөв мэдээллийг түгээе
Цахим орчин, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн аливаа худал хуурмаг мэдээлэл нь өвсөнд гал тавихтай адил хурдан тархаж, олон нийтийн санаа бодлыг үймүүлэх, төөрөлдүүлэх, улмаар нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх хүртэл хор уршигтай. Тиймээс та аливаа мэдээллийг бусдад түгээхээсээ өмнө fake news буюу худал мэдээлэл мөн эсэхийг нягтлан шалгаж сураарай. Зөвхөн зөв мэдээллийг л бусдад түгээцгээе.
10.14
Сургалт зохион байгуулах тухай
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг тус сургууль дээр 2019 оны 10-р сарын 30-ээс 12 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтаар зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ.
10.14
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
10.11
Санал асуулга явагдаж байна. Та бүхэн идэвхитэй оролцохыг урьж байна
Энэхүү санал асуулга нь тусгай дугаарын үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйлчилгээний чанар болон хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлох, үнэ тарифын зохистой байдлыг илрүүлэх зорилготой юм.
10.11