Мэдээлэл, харилцаа холбооны чиглэлээр 2016-2017 онд боловсруулах стандартуудын талаарх мэдээлэл
ХХЗХ

          Тус хорооноос 2016-2017 онд дараах стандартуудыг боловсруулахаар төлөвлөсөн бөгөөд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу стандарт боловсруулагчдыг сонгон шалгаруулах ажил хийгдэж байна. Үүнд:​

 1. Улсын стандарт  шинээр боловсруулах
 1. Эрчим хүчний шугамын баганыг ашиглан холбооны шилэн кабелийн суурилуулалт хийх стандарт
 2. Мэдээлэл Холбооны зай тэжээл, нөөц тэжээлийн байр болон кабелийн уурхайн өрөөний стандарт
 3. Телефон сүлжээний худаг, сувагчлалын байгууламжийн стандарт
 4. Программ хангамжийн шалгалт, бататгалын стандарт
 1. Улсын стандартыг хянаж шинэчлэх
 1. MNS 5473:2005 Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээний тооцооны арга
 2. MNS 4908:2000 Техникийн зураг. Телефон сүлжээний зургийн тэмдэглэгээ, түүний хэмжээ стандарт
 3. MNS 6285:2011 Төрийн үйлчилгээний вэб сайтад тавигдах шаардлага
 1.  Гарын авлага боловсруулах
 1. Телевиз, сувгийн дуу, дүрсийн дохионы техникийн үзүүлэлтүүдийг хэмжих аргачлал гарын авлага

            Мөн өмнөх онуудад төлөвлөгдсөн 15 стандартаас Стандартчилал, хэмжилзүйн газрын Үндэсний зөвлөлийн хурлаар 2, Зам тээврийн яамны техникийн хорооны хурлаар 1, ШУТЗ /Шинжлэх ухаан, техникийн зөвлөл/-ийн хурлаар 8 стандартыг тус тус хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байгаа бөгөөд 4 стандартын төсөлд  холбогдох газруудаас санал авч байна.

Тус хорооноос стандарт, гарын авлагын боловсруулалтын явцыг хурдасгаж, гүйцэтгэлийн чанарыг сайжруулах зорилгоор холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд үүний нэг нь тус хорооны дэргэд орон тооны бус “Шинжлэх ухаан, техникийн зөвлөл”-ийг байгуулсан явдал юм.

ШУТЗ нь салбарын эрдэмтэд, судлаачдаас бүрдсэн 7 гишүүнтэй бөгөөд Монгол Улсын мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарт мөрдөх стандарт, гарын авлагын агуулга, боловсруулалтад хяналт тавих, зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх, стандартын техникийн хороогоор хэлэлцүүлэхэд шүүмж, дүгнэлт гаргахтай холбогдсон үйл ажиллагааг зохицуулна.

     Түүнчлэн тус хорооноос 1 стандартыг боловсруулахад гарах зардлын төсвийг 2015 оноос эхлэн нэмэгдүүлсэн.

            Иймд цаашид стандарт, гарын авлага боловсруулах ажлыг чанартай, үр, өгөөжтэй, богино хугацаанд хийх шаардлагуудыг боловсруулагчдад тавьж ажиллах бөгөөд ингэснээр салбарын стандартчиллын ажлыг сайжруулахад үр өгөөжөө өгнө гэж үзэж байна.

 

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2016/04/07
Мэдээ мэдээлэл
Вэб контентийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх гарын авлага
Вэб контентийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх гарын авлага
02.17
IPTV системийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх гарын авлага
IPTV системийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх гарын авлага
02.17
Шуудангийн салбарт мөрдөгдөх зохицуулалтын баримт бичиг шинэчлэгдлээ
Шуудангийн салбарт мөрдөгдөх зохицуулалтын баримт бичиг шинэчлэгдлээ
02.17
Дэлхийн радиогийн өдөр
Өнөөдөр 2020 оны 02 дугаар сарын 13 ны өдөр ЮНЕСКО-с тунхагласан “Дэлхийн радиогийн өдөр” тохиож байгааг тохиолдуулан Радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид болон нийт сонсогчиддоо Дэлхийн радиогийн өдрийн баярын мэндийг дэвшүүлье.
02.13
2020 он 1 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
2020 он 1 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
02.13
Шуудангийн шинэчлэгдсэн стандартын эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа
Шуудангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль 2019 оны 05 дугаар сарын 30-нд батлагдсанаар тус хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлттэй нийцүүлэн, салбарын нийт 43 стандартыг дахин хянаж, 27 стандартыг хүчингүй болгож, нэгтгэн шинэчлэх ажил хийгдсэн.
02.13
Мобиком корпораци ХХК –аас ирүүлсэн 12/232 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжийн харилцан нөлөөлөл тогтоох хэмжилт
Мобиком корпораци ХХК –аас ирүүлсэн 12/232 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжийн харилцан нөлөөлөл тогтоох хэмжилт
02.12
Мобиком корпораци ХХК –аас ирүүлсэн 03/79 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшинг тодорйлох хэмжилт
Мобиком корпораци ХХК –аас ирүүлсэн 03/79 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшинг тодорйлох хэмжилт
02.12
Скайтел ХХК-аас ирүүлсэн 20/321 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжийн харилцан нөлөөлөл тогтоох хэмжилт
Скайтел ХХК-аас ирүүлсэн 20/321 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжийн харилцан нөлөөлөл тогтоох хэмжилт
02.12
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны 1 дүгээр сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
ХХЗХорооны гадаад нэг цонх нь 2020.01.01-01.31-ны хооронд албан бичиг болон гэрээ 266, тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээ шинээр авах 66, сунгалт хийх 28 , өөрчлөлт хийх 4, нийт 364 баримт бичиг, материалыг хүлээн авч ажилласан.
02.11