Олон сувгийн кабелийн телевизийн хүлээн авагч, телевизийн систем
ХХЗХ

Телевиз,  радиогийн олон сувгийг дамжуулах үйлчилгээ гэж утастай, утасгүй,  хиймэл дагуулын сүлжээгээр телевиз, радиоийн олон  суваг болон бусад нэмэлт агуулгыг хэрэглэгчдэд дамжуулан хүргэх үйлчилгээ юм.

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд:

 • Кабелийн телевиз (КаТВ)
 • АйПиТВ
 • МобайлТВ
 • Сансрын хиймэл дагуул ашиглан олон суваг дамжуулах үйлчилгээний төрлүүд  хамаарна

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчид нь телевиз, кабелийн сувгуудтай адил нэвтрүүлэг, контент бэлтгэдэггүй харин тэдгээрийг өөрсдийн байгуулсан сүлжээгээр хэрэглэгчидэд тодорхой төлбөртэйгээр хүргэдэг бизнес эрхэлдгээрээ ялгаатай.

Хиймэл дагуулаар олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгч

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Засгийн газрын 2008 оны 119-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Сансрын холбооны Ku зурвасын технологи ашиглан телевизийн олон сувгийн нэвтрүүлгийг дамжуулах, газрын станцын ашиглалт үйлчилгээ эрхлэгчийг сонгох” уралдаант шалгаруулалтаар ДДэшТВ ХХК –г шалгаруулсан бөгөөд өнөөдрийн байдлаар хиймэл дагуул ашигласан олон суваг дамжуулах үйлчилгээг ДДэшТВ ХХК Монгол улсын хэмжээнд дангаараа үзүүлж байна.

Уг тогтоолын дагуу Засгийн газраас хиймэл дагуулын сувгийн түрээсийн төлбөр төлж, тус компанид 10 сувгийг орон даяар дамжуулах үүргийг хүлээлгэсэн.

Телевиз, радиогийн олон сувгийг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчийн хүлээх үндсэн үүрэг, хариуцлага

 • “Харилцаа холбооны нийтийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл  шаардлага”,  “Телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага”, “Телевиз радиогийн олон сувгийг кабелиар дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага”-ыг тус тус хангаж ажиллах
 • Техник төхөөрөмж нь сүлжээний найдвартай ажиллагаа, олон улсын болон үндэсний стандартын шаардлагыг хангасан байна
 • Өрсөлдөөний  тухай хууль, тогтоомж болон үл ялгаварлах, ил тод байх зарчмыг баримтална.
 • Бүх ОСДҮЭ-д нь Монголын Үндэсний олон нийтийн радио, телевиз болон тухайн орон нутагтаа  Зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй телевиз, радио, кабелийн сувгийг дамжуулна.
 • Гадаадын телевиз, радиогийн сувгийн агуулга нь Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцсэн байна.
 • Тухайн зах зээлд давамгайлагчаар тодорхойлогдсон тохиолдолд харилцаа холбооны  салбарын өрсөлдөөний зохицуулалттай холбогдох журмыг дагаж мөрдөнө.
 • ОСДҮЭ  нь телевиз, кабелийн сувгийн  тусгай  зөвшөөрөл эзэмшихгүй бөгөөд  дамжуулж  байгаа    суваг дундуур ямар нэг хэлбэрээр зар сурталчилгаа явуулахгүй байна.
 • Телевиз, кабелийн сувагтай  Зохицуулах хорооноос тогтоосон зааглах цэгт холбогдоно. Зааглах цэг болон техникийн холболт, чанар, стандартын талаарх харилцааг Зохицуулах хорооноос баталсан журмаар зохицуулна.

Орон нутагт хэрэглэгдэж буй хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжийн ашиглалтын байдал (MMDS)

Улаанбаатар хотод хэрэглэгдэж буй хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжийн ашиглалтын байдал


Улаанбаатар хотод телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудын телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн гаралтанд MNS 5475 : 2005 стандартын дагуу хийсэн судалга

2005 оны 06-р сарын 30-ны өдрийн 17-р тогтоолоор батлагдсан. MNS 5475 : 2005 стандарт

1 Үндсэн дохио  PAL D/K систем
2 Дамжууллын цараа VHF/UHF
3 Кадрын давтамж Гц 50
4 Мөрийн тоо 625
5 Сувгийн өргөн 8 MHz
6 Зурвасын өргөн 6.0 MHz
7 Дууны зөөгч 6.5 MHz

 

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч  Телевизийн нэр Телевизийн сигналын формат Стандарт 
1 Монгол телевиз ХХК Монгол ТВ HD-SDI PAL/DK
2 Медиахолдинг ХХК TV9 SD-SDI PAL/DK
3 Улаанбаатар телевиз ХХК UBS HD-SDI PAL/DK
4 Медиа Групп ХХК NTV HD-SDI PAL/DK
5 Монголиа Медиа Корперэшн ХХК Eagle HD-SDI PAL/DK
6 Имержмедиа ХХК ETV HD-SDI PAL/DK
7 Супервижн ХХК SBN HD-SDI PAL/DK
8 ХБСТВ ХХК Шинэ дэлхий SD-SDI PAL/DK
9 Эм Би Эс ХХК C1 HD-SDI PAL/DK
10 АЭ энд ЖААГ ХХК 25-р суваг HD-SDI PAL/DK
11 Сэрүүлэг констракшн ХХК TV8 HD-SDI PAL/DK
12 Гэгээн далай ХХК TV5 HD-SDI PAL/DK
13 Тэнгэрлэг эх орон ХХК Эх орон HD-SDI PAL/DK
14 Шинэ боловсрол-XXI сан ТББ Боловсрол HD-SDI PAL/DK
15 Алсын гэрэл ХХК TM  SD-SDI PAL/DK
16 Юнайтед бродкастинг корпорэйшн ХХК Star TV HD-SDI PAL/DK

 

Орон нутагт телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудын телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн гаралтанд MNS 5475 : 2005 стандартын дагуу хийсэн судалгаа

 2005 оны 06-р сарын 30-ны өдрийн 17-р тогтоолоор батлагдсан. MNS 5475 : 2005 стандарт
 

1 Үндсэн дохио  PAL D/K систем
2 Дамжууллын цараа VHF/UHF
3 Кадрын давтамж Гц 50
4 Мөрийн тоо 625
5 Сувгийн өргөн 8 MHz
6 Зурвасын өргөн 6.0 MHz
7 Дууны зөөгч 6.5 MHz

 

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч  Телевизийн нэрс Хамрах хүрээ Стандарт
1 Симарк ХХК Архангай ТВ Эрдэнэбулган сум  PAL/DK
2 Мичид Ньюс ХХК  Тамир ТВ Эрдэнэбулган сум  PAL/DK
3 Ар Би Эм Ти ХХК Эй Би Телевиз Эрдэнэбулган сум  PAL/DK
4 Заулим алтай ХХК НАЗ ТВ Баян-Өлгий аймаг, Өлгий PAL/DK
5 МТД ХХК Хонгор ТВ Баянхонгор, Баянхонгор сум PAL/DK
6 Иргэн О.Батбаатар Баянхонгор ТВ Баянхонгор, Баянхонгор сум PAL/DK
7 Иргэн Н.Сундуй Хөгжлийн ертөнц ТВ 10 Баянхонгор, Баянхонгор сум PAL/DK
8 Булган энержи групп ХХК Булган Ард ТВ Булган аймаг, Булган сум PAL/DK
9 Сайхан Монгол урсгал НҮТББ  Сайхан Монгол телевиз Булган аймаг, Булган сум PAL/DK
10 Ханлиг тайшир ХХК Миний нутаг ТВ Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум PAL/DK
11 Дархан мэдээлэл төв ХХК DBS TV Дархан-Уул аймаг. Дархан сум, Орхон сум, Хонгор сум, Шарын гол сум PAL/DK
12 Лха ХХК Лха ТВ Дархан-Уул аймаг, Дархан, Орхон сум PAL/DK
13 Аа Жи Би ХХК RGB TV Дархан-Уул аймаг, Дархан сум PAL/DK
14 Сатурн Комплекс ХХК TV-12 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум PAL/DK
15 MOTECH ХХК Дархан ТВ Орхон сум PAL/DK
16 иргэн М. Мөнхбаяр Од телевиз Шарын гол сум PAL/DK
17 Монголт ХХК МНТ ТВ  Дорноговь аймаг, Сайншанд   PAL/DK
18 Ш.Ганчимэг   Дорноговь аймаг, Замын Үүд сум PAL/DK
19 Түшнээ ХХК Гэгээ ТВ Дорнод аймаг, Хэрлэн сум PAL/DK
20 Ашдын нөхөр ХХК Дорнод ТВ Дорнод аймаг, Хэрлэн сум PAL/DK
21 ПБС ХХК PBS TV Дорнод аймаг, Хэрлэн сум PAL/DK
22 Гэгээн гэгээ ХХК Мижи ТВ Дорнод аймаг, Хэрлэн сум PAL/DK
23 Шинэ зураг ХХК TV-6 телевиз Дорнод аймаг, Хэрлэн сум PAL/DK
24 Шинэ суваг ХХК Шинэ суваг Дорнод аймаг, Хэрлэн сум PAL/DK
25 Иргэн Ж. Өлзийбаатар   Цоглог тв Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум PAL/DK
26 Буянт чандмань ХХК Маргад ТВ Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум PAL/DK
27 Иргэн Д. Батдорж Р1 ТВ Завхан аймаг, Улиастай PAL/DK
28 Жавхлант ширээт ХХК Завхан ТВ Завхан аймаг, Улиастай PAL/DK
29 Лха ХХК Эрдэнэт Лха ТВ Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум PAL/DK
30 Монгол Оросын хамтарсан ЭРДЭНЭТ үйлдвэр Эрдэнэт ТВ Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум PAL/DK
31 Фило ХХК TV-10 Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум PAL/DK
32 Номин Макс ЗБН Номин ТВ Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум PAL/DK
33 Ситиблессинг ХХК МBS TV  Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум PAL/DK
34 ГТДХ ХХК 24-р суваг Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум PAL/DK
35 Ишилан ХХК EBS TV Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум PAL/DK
36 Эрдэнэт таймс сонин ETV Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум PAL/DK
37 Эрдэнэт лайт ХХК Тусгал 1 ТВ Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум PAL/DK
38 Асгатын гол ХХК Мэдээллийн бирж  Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум PAL/DK
39  Бунадо ХХК Тэнгэр ТВ Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум PAL/DK
40 Арвай милк ХХК Арвайхээр чөлөөт суваг Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр PAL/DK
41 Дөлгөөн соёмбо ХХК Соёмбо ТВ Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр PAL/DK
42 Хас-Өрлөг ТББ Хас ТВ Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр PAL/DK
43 Өв Сувд ХХК Гоо марал ТВ Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр PAL/DK
44 Сайн цаг дэлгэрэх ХХК Дэлгэрэх ТВ Тарагт сум PAL/DK
45 Дуу дүрсийн мэдээллийн хамтын ажиллагааны төв НҮТББ EZ TV Хархорин сум PAL/DK
46 Түвдэнгийн Бор Интернэшнл Алтан говь ТВ Өмнөговь аймаг, Даланзадгад PAL/DK
47 Говь гарден ХХК Гурван сайхан телевиз Өмнөговь аймаг, Даланзадгад PAL/DK
48 Ёл цуурай ХХК (UC TV) Өмнөговийн төв телевиз      Өмнөговь аймаг, Даланзадгад PAL/DK
49 Говийн долгион мэдээллийн төв ТББ Ариг бүрд ТВ Өмнөговь аймаг, Даланзадгад PAL/DK
50 Цэций медиа ХХК Цэций ТВ Цогтцэций сум (Тавантолгой) PAL/DK
51 Талын долгион Талын долгион ТВ Сүхбаатар аймаг, Баруун урт сум PAL/DK
52 Датуком ХХК BBS TV Сүхбаатар аймаг. Баруун урт сум, Баяндэлгэр сум, Мөнххаан сум, Онгон сум, Түмэнцогт сум, Уулбаян сум, Эрдэнэцагаан сум PAL/DK
53 Морьтын ширээ ХХК SB ТV Сүхбаатар аймаг, Баруун урт,  PAL/DK
54 Миний Монгол Энтертайнмэнт  Миний монгол Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, Сүхбаатар сум PAL/DK
55 Хэрх-Өргөө ХХК Таны Сэлэнгэ ТВ Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум PAL/DK
56 Мандал ширхэнцэг ЗГБХН Мандал ТВ Мандал сум PAL/DK
57 Залуусын өргөө ХХК Залуус ТВ Мандал сум PAL/DK
58  Мөнхгавшгай ХХК Эрдэнэ ТВ Сайхан сум PAL/DK
59 Төв аймаг Олон нийтийн телевиз Төв аймгийн олон нийтийн телевиз Төв аймаг, Зуун мод хот PAL/DK
60 Сама ХХК Сама Тв Увс аймаг, Улаангом сум PAL/DK
61 Хоса ТВ ХХК МBC ТВ Увс аймаг. Улаангом сум, Баруунтуруун сум, Давст сум, Өмнөговь сум, Наранбулаг сум, Өндөрхангай сум, Сагил сум, Тариалан сум, Тэс сум, Ховд сум, Хяргас сум PAL/DK
62 Ховд Нийтийн мэдээллийн төв ТББ  Ховд телевиз Ховд аймаг, Жаргалант сум PAL/DK
63 Ховддоо сайхан амьдарцгаая ТББ Цаст ТВ Ховд аймаг, Жаргалант сум PAL/DK
64 Эко Жаргалант ХХК Эко ТВ Ховд аймаг, Жаргалант сум PAL/DK
65 Гантиг гурван сэнхэр   Ховд аймаг. Ховд сум, Булган сум, Буянт сум, Жаргалант сум PAL/DK
66 Хөвсгөл мэдээллийн төв DES TВ Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум PAL/DK
67 Лха ХХК Лха ТВ Их-Уул, Тарихлан 10-р суваг; Рашаант 7-р суваг; Мөрөн сум 6-р суваг; Бүрэнтогтох, Цагаан-Уул     5-р суваг, Ар булаг Цэцэрлэг 4-р суваг; 10 W PAL/DK
68 Иргэн Г. Ганзориг Мөрөн Тв Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум PAL/DK
69 Хөвсгөл ньюс ХХК Sky ТВ Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум PAL/DK
70  Өсөх прогресс ХХК Хөвсгөл ТВ Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум PAL/DK
71 Иргэн Г. Буяндэлгэр Цагаан Уул хөгжил ТББ, Цуурай студи Цагаан-Уул сум PAL/DK
72 Шинэ зууны залуу хэнтий Нийгэмд үйлчилдэгТББ Хэнтий ТВ Хэнтий аймаг, Өндөрхаан PAL/DK
73 Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн холбоо НҮТББ Green TV Хэнтий аймаг, Өндөрхаан PAL/DK
74 Ар могойн асгат ХХК   Багануур дүүрэг PAL/DK
75 Багануурын амьдрал сонин ХМХ Наран телевиз Багануур дүүрэг PAL/DK
76 Буян налайх ХХК Буян телевиз Налайх дүүрэг PAL/DK
С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2018/03/20
Бусад мэдээлэл
Мэдээ мэдээлэл
Бусдад зөв мэдээллийг түгээе
Цахим орчин, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн аливаа худал хуурмаг мэдээлэл нь өвсөнд гал тавихтай адил хурдан тархаж, олон нийтийн санаа бодлыг үймүүлэх, төөрөлдүүлэх, улмаар нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх хүртэл хор уршигтай. Тиймээс та аливаа мэдээллийг бусдад түгээхээсээ өмнө fake news буюу худал мэдээлэл мөн эсэхийг нягтлан шалгаж сураарай. Зөвхөн зөв мэдээллийг л бусдад түгээцгээе.
10.14
Сургалт зохион байгуулах тухай
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг тус сургууль дээр 2019 оны 10-р сарын 30-ээс 12 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтаар зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ.
10.14
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
10.11
Санал асуулга явагдаж байна. Та бүхэн идэвхитэй оролцохыг урьж байна
Энэхүү санал асуулга нь тусгай дугаарын үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйлчилгээний чанар болон хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлох, үнэ тарифын зохистой байдлыг илрүүлэх зорилготой юм.
10.11
Цахим орчинд Зөвийг түгээе
Нийгмийн сүлжээ нь бусдад үзүүлэх нөлөөллийн хувьд хүчирхэг хэрэгсэл тул олон нийтийн санаа бодлыг эргүүлэн өөрчлөх эсвэл чиглүүлэн төлөвшүүлэх зорилгоор компанит ажил өрнүүлж ашигладаг. Энэ жишээг 2016 онд болсон АНУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуулиас бэлхэн харж болно. Тиймээс хүн бүхэн дор бүрнээ зөвийг дэмжиж, сайныг түгээвэл нийгэмд эерэг өөрчлөлт авчирч, сайн сайхны эхлэлийг тавих боломжтой. Өөрөөр хэлбэл аливаа хар барааныг багасгая гэвэл эерэг, гэгээлэг бүхнийг түгээн дэлгэрүүлэхэд болох аж.
10.09
Цахим орчинд ЗӨВИЙГ ТҮГЭЭЕ аян эхэллээ
Хүүхэд залуусыг #Цахим орчин дахь гэмт хэрэг, зөрчил, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, нийгмийн сүлжээний зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн "Зөвийг Түгээе" аяныг Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Цагдаагийн ерөнхий газар, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, "Faro foundation Mongolia" ТББ хамтран эхлүүллээ. Тус аянд нэгдэцгээе.
10.08
Фэйсбүүк хэрэглэгчдийн дагаж мөрдөх хэм хэмжээ (Community Standards)
Фэйсбүүк хэрэглэгчдийн дагаж мөрдөх хэм хэмжээ (Community Standards)
10.03
Тусгай дугаарын нөхцөл шаардлагын хэрэгжилтийн байдал
Нэмүү өртөгт тусгай дугаар буюу 1900-аар эхэлсэн тусгай дугаар руу холбогдох үнэ тарифын дээд хязгаарыг тус хорооны 2014 оны 38 дугаар тогтоолд 700 төгрөг байхаар зааж өгсөн.
10.03
Фэйсбүүк болон ХХЗХ-ны хооронд “ногоон суваг” албан ёсоор нээгдлээ
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон Фэйсбүүк компанийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хууль бус контентийн талаарх гомдол хүсэлтийг түргэн шуурхай шийдвэрлэх, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх зорилготой “ногоон суваг” буюу шууд харилцах цахим сувгийг 2019 оны 06-р сараас эхлэн Монгол Улсад анх удаа албан ёсоор нээгээд байна.
10.02