ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ
“ЦАХИМ ОРЧИН АШИГЛАН СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА ЯВУУЛАХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.
ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ
“РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ НЭВТРҮҮЛЭХ,ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.
ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ
Улс хоорондын шуудан илгээмжийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөмж хүргүүлэх нь
ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ
Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид баталгаажуулалт хийх төлбөрийн хэмжээ журмын төсөлд санал авч байна
ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ
Хууль, журмын төсөлд саналаа өгнө үү
ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧИД ЦАХИМ ХУУДСААР ТАЙЛАН МЭДЭЭ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ
Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай
Ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу вэ?
Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг гэж юу вэ?