ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ
Интернетийн чанарыг хэрэглэгчид хянана
ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ
Хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлагын биелэлтэнд хийсэн мониторингийн дүн 2015 оны 4,5,6 дугаар сар
ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ
Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хамрах хүрээгээ өргөжүүлэх хүсэлт хүлээн авч шийдвэрлэсэн байдал
Архангай
Багануур
Баянхонгор
Баян-Өлгий
Булган
Дорнод
Дархан
Дундговь
Дорноговь
Говь-Алтай
Говь-Сүмбэр
Ховд
Хэнтий
Орхон
Сэлэнгэ
Сүхбаатар
Налайх
Хөвсгөл
Улаанбаатар
Өмнөговь
Өвөрхангай
Төв
Увс
Завхан